Home

Didaktika sportu

Didaktika TV je teoretický předmět, který doplňuje praktické didaktiky jednotlivých sportovních odvětví o vědomostní a teoretický základ. Osvojení předložených poznatků je důležité, aby studenti pochopili základní principy didaktiky TV a mohli je prakticky aplikovat při výuce tělesné výchovy.. Teorie a didaktika sportovního tréninku Ve sportu je talent chápán jako komplex předpokladů pokrývající požadavky kladené na sportovce, který má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Limitem je, že počet sportovně talentovaných jedinců v populaci je omezený. Vychovat úspěšného sportovce, který se bude v.

iks-didaktika sportovnÍch her Didaktické formy ve sportovních hrách Pod pojmem didaktické formy rozumíme vnitřní uspořádání řízení didaktického procesu žák Didaktické formy ve sportovních hrách Pod pojmem didaktické formy rozumíme vnitřní uspořádání řízení didaktického procesu žáků ve vyučovacích hodinách (Nykodým, 2006). Dobrý, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha: SPN. Dvořáková, H. (2007). Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: Univerzita. sport a tělovýchova - didaktika sportu(26) podle data podle titulu. Programy gymnastiky a tance. Novotná, Viléma. Didaktika plavání. Úvodní slovo. Záměrem autorů elektronické publikace Sylabus teorie a didaktika sportu bylo vytvoření a zpřístupnění textu pro specifickou skupinu čtenářů - studentů FSpS MU, bakalářského i magisterského studijního programu, CŽV a CTV. Autoři uvítají, stane-li se tato publikace také vhodným pomocníkem pro sportovně-tělovýchovné vzdělávání obecně, pro.

Témata / sport a tělovýchova - didaktika sportu - Karolinu

- Podmínkou sportu je systematický sportovní trénink. - Zobecňování praktických zkušeností. - Využití výsledků jiných vědeckých oborů. - Popis, analýza a podmínky podání sportovních výkonů. - Zdůvodnění tréninkové innosti. - Jak řídit a organizovat tréninkovou innost (didaktika sportovního tréninku) Technická příprava. Pod pojmem technika rozumíme ve sportu způsob provedení požadovaného pohybového úkolu, čímž myslíme jeho provedení, průběh - uspořádání pohybu v prostoru a čase. Tentýž pohybový úkol může být s přihlédnutím na individuální zvláštnosti řešen různě, což dává technice osobitý ráz. 2. Didaktika tělesné výchovy. Didaktika tělesné výchovy. OBSAH KAPITOLY strana. Kinantropologie a tělesná výchova 22. Didaktika tělesné výchovy 23. Výzkum v didaktice tělesné výchovy 25. Výzkumné metody v didaktice tělesné výchovy 26. Uplatňování didaktických výzkumů v praxi 2

Sylabus z teorie a didaktiky sportu I Fakulta

Teorie a základy didaktiky sportovních her (PSPH 293, PSPH 365) Okruhy (otázky) k ústnímu pohovoru: Základy teorie sportovních her (interpretace pojmu sportovní hra, obecná historie sportovních her, třídění sportovních her Část státní závěrečné zkoušky: Teorie a didaktika sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obory: Tělesná výchova a sport 1) Fyziologické principy rozvoje pohybových schopností ve vybraném sportu (skupině sportů). 2) Aplikace teorie motorického učení a biomechaniky lidského pohybu do trénink Didaktika TV je teoretický předmět, který doplňuje praktické didaktiky jednotlivých sportovních odvětví o vědomostní a teoretický základ. Osvojení předložených poznatků je důležité, aby studenti pochopili základní principy didaktiky TV a mohli je prakticky aplikovat při výuce tělesné výchovy. Na předmě Teorie a didaktika úpolů metod i prostředků platných ve sféře pohybových aktivit ve sportu. V úpolových aktivitách je dlouhodobá příprava celkově odlišná od běžných pohybových aktivit. Vždy je na zřeteli bezprostřední kontakt, předvídavost, překonání psychických bariér, hlavně z tvrdosti kontaktů, nasazení. Státní závěrečná zkouška | Mgr. | Teorie a didaktika sportu 4/7 Verze: únor 2021 9) Rozvoj síly a koordinace u dětí mladšího školního věku z pohledu atletiky Charakterizuj věk, charakterizuj koordinaci a sílu v tomto věku, jaké základní pohybové dovednosti v souvislosti s koordinací a silou by v tomto věku měly dět

Pedagogika školního sportu Ta se zabývá výzkumem školního sportu, který souhrnně označuje všechny sportovní aktivity, které probíhají v rámci instituce školy. Její doménou je u nás didaktika tělesné výchovy (školní). V zahraničí převládá označení didaktika sportu Dragi obiskovalci! Pred vami je spletna stran s posnetki metodičnih postopkov in končnih izvedb nekaterih športnih prvin, ki so predvidene v učnem načrtu za predmet šport v prvih dveh triletjih osnovne šole základy didaktiky sportovních her a zařazený v přehledu příslušných studijních programů UK FTVS ve III. ročníku BC studia. Hlavním záměrem výuky v předmětu Didaktika sportovních her je rozšíření především odborných kompetencí učitele pro vyučování sportovních her ve školní TV

Teória športu a didaktika športového tréningu FALO

Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal, tenis a volejbal. Naše publikace vychází z přednášek jednotlivých vyučujících předmětu Teorie a didaktika sportovních her, kde jsou respektovány minulou praxí i teorií ověřené existující poznatky Sylabus teorie a didaktika sportu I. Autoři: Bedřich, Ladislav - Dovalil, Josef. Sylabus teorie a didaktika sportu I je prezentací tezí přednášek předmětu Sportovní trénink (bp024), je stručným výtahem a přehledem myšlenkového postupu (přednášky). Text má charakter jak informační, tak i orientační, omezuje se na základní osnovu dané problematiky Didaktika tělesné výchovy a didaktika jednotlivých pohybových aktivit a sportovních odvětví pro učitele tělesné výchovy na 2. stupni základních škol. Druh produktu: Elektronická kniha

Technika startů a obrátek - Plavání - Teorie a didaktika

Technická příprava - Teorie a didaktika zápasu - Učební

 1. Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu (PPD) Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. Základy didaktiky (2021) Teoretický kurz o tom, jak učit v praxi ! Učitel:.
 2. Didaktika, CHYTRÉ HRAČKY, s.r.o. Top 10 produktů. Stavebnice Straws & Connectors - 230 ks 650 Kč ; Nalepovací silnice (10 metrů) 350 Kč Dřevěný zamykací domeček Small Foot 620 K
 3. 39. Didaktika házené - didaktické formy a metody, rozbor děje utkání, nácvik pohybových dovedností (HČJ), malé formy, pravidla hry. 40. Didaktika sportovních her - didaktický systém ve sportovních hrách. Motorické učení ve sportovních hrách. 41
 4. Jaromír Votík, CSc. - teorie a didaktika sportovních her a sportovního tréninku, fotbal - teorie a didaktika, trenérské studium UEFA B licence - Mgr. Radek Zeman - plavání a didaktika plavání, outdoorové sporty, historie tělesné kultury . Externí učitelé a spolupracovníci: - MUDr
 5. TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M

Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a jeh Součástí didaktiky TV jsou didaktiky jednotlivých sportovních odvětví (didaktika gymnastiky, didaktika atletiky, her, tance.) Postavení didaktiky TV v systému věd (Rychetský, Fialová, 2004) Sportovní gymnastika poskytuje dětem velice širokou základnu pohybových schopností a dovedností a v tom je její velký význam. Nastínili jsme problematiku dnešního přístupu dětí k tělesné výchově, a význam kvalitních hodin tělesné výchovy, které děti mohou přitáhnout ke sportu, pokud jsou dobře připravené

Ověření znalostí z didaktiky fotbalu. 4. Metodické výstupy . 5. Vypracování příprav na vyučovací jednotky (obhájení) 6. Praktický dovednostní test A (viz výše kurz fotbal) 7. Rozhodování hry, činnost rozhodčího. Teorie a didaktika (organizace) sportovních her - část fotbal (učitelství pro ZŠ, SŠ ) 1 Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Knihy o sportu. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk DIDAKTIKA SOWA s.r.o. Naše firma nabízí široký sortiment didaktických a sportovních pomůcek, her, hraček, zahradních prvků a dalších zajímavých výrobků určených především pro mateřské školy, jesle, školní družiny, dětské domovy, domovy dětí a mládeže, dětská oddělení nemocnic, penziony a dalších zařízení Dětské aktivity, didaktika. Motorika. Překážkové dráhy Kužele, tyčky, obruče, Balanční úseč má využití ve školách, školkách, rehabilitačních a sportovních zařízeních. Kromě balancování ve stoje se Tai-Chi používá jako labyrint do ruky. Úseč nabízíme ve dvou velikostech. 1 305 Kč Teória športu a didaktika športového tréningu (KAMPMILLER) .pdf. +1. Velikost. 84 MB. Stáhnout rychle za kredit. 1 minuta - 0,25 Kč. Stáhnout pomalu zdarma. 9 minut - 0 Kč

Didaktika tělesné výchovy - Fakulta tělesné výchovy a sport

Teorie a didaktika sportu. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje. Didaktika Alexander. Didaktika Alexander Vzdělávací společenské hry Alexander učí děti poznávat barvy, písmenka, čísla. Také rozvíjí prostorovou představivost, jemnou motoriku a logické uvažování Teorie a didaktika sportovních her 1 Skripta a studijní opory 1. vydání, 2021, 176 stran, měkká vazbaISBN 978-80-244-5892-

Zkouška z didaktiky SH - Fakulta tělesné výchov

Didaktika muay thai pro školní tělesnou výchovu - multimediální učební opora - Mgr. Jiří Polzer . Mgr. Jiří Polzer Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce PhDr. Michal Vít, Ph.D. POLZER, Jiří. <i>Didaktika muay thai pro školní tělesnou výchovu - multimediální učební opora</i> [online. dřevěné hračky, školní pomůcky pro základní a mateřské školy, pomůcky pro disgrafiky, dislektiky, logopedické pomůcky, pomůcky na motoriku, logiku, hmat, tabule, počítadl Sport. Teória a didaktika tanečného športu. Matej Chren. ICM AGENCY, 1. vydání, 2015 . Matej Chren je absolventem trenérsko-učiteľského smeru štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, so špecializáciou tance. Pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu ako vedecký pracovník na katedre. Didaktika sportovních her učeb. pro fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy diagnostika didaktika házená hokej kopaná košíková metody odbíjená sport sportovní hry systém učiva učebnice pro VŠ vyučování výuka sportu

Atypické sportovní hry lze ve volném þase þlovka provozovat jednorázov þi opakovan v pohybových setkáních, nebo formou miniturnajů více než dvou hracích subjektů Didaktika Betexa. Pexetrio od Betexy, kde si děti trénují paměť, poznávají zvířátka, nebo se učí anglická slovíčka. Kartičky jsou vyrobeny ze silného trvanlivého kartónu o tloušťce 2,5 mm. To zaručí, že i menší děti zvládnout kartičky jednoduše otáčet Teorie a didaktika sportovních her. V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal, tenis a volejbal. Naše publikace vychází z. Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Neméně podstatná složka studijního programu je tvořena předměty zaměřenými na zpracování závěrečné práce, především seznámení se základními východisky a metodologickými. Teorie a didaktika sportovních her. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 120 s. ISBN 80-210-4042-4. V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední.

Teorie a didaktika úpolů - Faculty of Sports Studie

 1. Didaktika sportovních her - - popis, komentáře a veškeré informace o knize
 2. Balanční dráha - Sportbox. Obsahuje: 44467 Sportovní bedna, 44469 Sportovní bedna Horní díl, 44468 Sportovní bedna S, 46381.
 3. Arial Wingdings Times New Roman Beam 1_Beam Vědy o sportu (Sport sciencis) Sportovní kinantropologie integrovaný model studia pohybu člověka Antropomotorika Prezentace aplikace PowerPoint Předmět studia Vývoj Charakteristika lidského pohybu (z hlediska řízení) Význam pohybu ve fylo- a ontogenezi člověka Funkce školní TV Funkce.
 4. ologie - vypracované otázky ke zkoušce: 40x: 6. Zdravotní tělesná výchova - výpisky z knihy a přednášek: 39x: 7. Historie tělesné kultury - přednášky: 31x: 8. Novověký obrat, osvícenství v Anglii.
 5. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech
Integrace romské minority v podmínkách sportovních tříd na

V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal, tenis a volejbal. Naše publikace vychází z přednášek jednotlivých vyučujících předmětu Teorie a didaktika sportovních her, kde jsou. Didaktika sportovních her - , Další vydání - popis, komentáře a veškeré informace o knize

Didaktika sportovních her navazuje na předmět Teorie a základy didaktiky sportovních her zařazeném ve III. ročníku BC studia na FTVS UK. Záměrem výuky v předmětu Didaktika sportovních her je rozšíření a zdokonalení odborných kompetencí studentů (studentek) pro výuku sportovních her ve školní tělesné výchově, resp. Předložený učební text je druhým přepracovaným studijním materiálem Didaktika tělesné výchovy z roku 2002. V textu bylo nutné doplnit některé změny, které nastaly ve vzdělávacím procesu základních a středních škol. Učební text je určen především studentům učitelství tělesné výchovy a sportu, ale i trenérům prezenčního a kombinovaného studia O čem je kniha Teorie a didaktika sportovních her 1? Skripta přináší základy teorie a didaktiky sportovních her a jsou určena pro studenty učitelských oborů tělesné výchovy, případně pro trenéry různých sportovních her. Učební text se snaží propojit teorii z oblasti sportovních her s příklady a ukázkami z praxe pro. Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787

Didaktika sportovních her SŠ: Zimní KTV/DISHZ Didaktika sportovních her ZŠ: Zimní KTV/DI1SS Didaktika TV 1 SŠ: Zimní KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ: Zimní KTV/DI2S Didaktika TV 2 SŠ: Letní KTV/DI2Z Didaktika TV 2 Z Didaktika tělesné výchovy : [učební text pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport] Předmět Didaktika sportovních her (KTV / DSHE) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / DSHE - Didaktika sportovních her, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL) sport a zábava Je zde 14 zboží. -- Podle ceny: od nejnižší Podle ceny: od nejvyšší Podle jména: od A do Z Podle jména: od Z do A Na skladě Třídit podle SOFT MÍČ ø 7c

Pedagogika sportu - Wikipedi

 1. ář KT1/4621 - Diplomová práce KT1/4623 - Sportovní gymnastika KT1/4624 - Historie TV a sportu KT1/4626 - Sportovní hry KT1/4629 - Turistický kurz KT1/4631 - Atletika hro
 2. Teorie a didaktika sportovních her / Hlavní autor: Nykodým, Jiří, 1966-Korporativní autor: Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií.
 3. Didaktika netradičních sport. her SŠ: KTV/DNHSS Didaktika netradičních sport. her SŠ: Letní: Čeština 2 KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ: KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ: Letní: Čeština
 4. Sportovní biochemie Sportovní biomechanika Sportovní výživa a dietologie Zátěžová fyziologie Dějiny povinné: České dějiny Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky Didaktika španělského jazyka Didaktika technické a informační výchov

Fakulta tělesné výchovy a sportu. Kategorie kurzů: 1. lékařská fakulta 1. lékařská fakulta / Ústav všeobecného lékařství 1. lékařská fakulta / 3. interní klinika 1. lékařská fakulta / 3. interní klinika / Nutriční terapie 1. lékařská fakulta / Farmakologický ústav 1. lékařská fakulta / Farmakologický ústav. Karel Svoboda, Didaktika českého jazyka a slohu, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1977 Michaela Prášilová, Eva Šmelová , Didaktika předškolního vzdělávání , Portál, 2018 Marie Klimtová , Didaktika sportovních her na 2. stupni ZŠ , Ostravská univerzita, 199 Didaktika plavání Autor: Tomáš Miler, Irena Čechovská Vydal: Karolinum. Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je určena pro posluchače studijních oborů tělesná výchova a sport a pro zájemce o plaveckou výu..

Didaktika športa Še eno spletišče Arnes Sple

 1. Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je určena pro posluchače studijních oborů tělesná výchova a sport a pro..
 2. Didaktika sportovních her 13:30-16:30 KPK/KANPS Anatomie pohybového systému Gába KAS/KFUT2 Futsal 2 Hrubý KAS/KPLAZ Plážové sportovní hry Háp 8:30-11:30 KAT/KZTV Zdravotní tělesná výchova Štěpánová Dudová 16:45-19:00 KSK/KPETV Pedagogika škol. TV a sportu Lehnert Vašíčková 12:00-14:15 KPK/KMSP Motorika ve sportu Psotta.
 3. Teorie a didaktika sportovních a pohybových her. - jsou to všechny hry, kde je nutný pohyb k plnění herního úkolu (např. volejbal, honička, ) - sportovní hra je současná, soutěživá a svojí specifikou emocionálně zábavná činnost dvou soupeřících kolektivů nebo jednotlivců, kteří chtějí prokázat svou převahu.
 4. Teorie a didaktika sportovních her - Specifika Mgr. Pavel Háp, Ph.D. Zdarma. Detail knihy Teorie a didaktika sportovních her - Hra - Pohybová Mgr. Pavel Háp, Ph.D. Zdarma. Detail knihy Teorie a didaktika sportovních her - Kondiční Mgr. Pavel Háp, Ph.D. Zdarma. Detail knihy.
 5. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie učitelství a sport. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu
 6. Klíčová slova: didaktika hry kopaná házená basketbal sportovní hry Obsah: 1. Didaktika kopané 2. Didaktika volejbalu 3. Didaktika basketbalu 4. Didaktika házen

Od r. 2001 do r.2007 jsem působila na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu FTVS UK v psychologické laboratoři. Od r. 2007 jsem přešla na Katedru fyzioterapie této fakulty. V prosinci 2007 jsem zakončila tříletý postdoktorský grant GA ČR. Má práce na FTVS UK skončila v roce 2013 Jméno a p říjmení autora: Vojt ěch Hulík Název bakalá řské práce: Teorie a didaktika nácviku vybraných herních činností jednotlivce v ledním hokeji Pracovišt ě: UP Olomouc, Fakulta t ělesné kultury, katedra sport ů Vedoucí bakalá řské práce: Mgr. Karel H ůlka Rok obhajoby bakalá řské práce: 2011 Abstrakt: Cílem p ředkládané bakalá řské práce byla. Didactica magna, česky Velká didaktika, je první z velkých spisů Jana Amose Komenského o pedagogice a školství, napsaný v letech 1627 - 1638 česky a poprvé vydaný latinsky roku 1657.Jde o jedno z prvních soustavných didaktických děl vůbec a nejvýznamnější didaktické dílo Komenského Pomůcky pro cvičení s dětmi, rehabilitační cvičení, cvičení seniorů, sportovní náčiní, vybavení školek. Cvičební vybavení a pomůcky jednotlivcům, školám a školkám, rehabilitačním zařízením, do nemocnic apod. Našimi zákazníky jsou také fitness centra a sportovní kluby. Dále nabízíme pomůcky pro cvičení a. Předmět Didaktika pohybových a sportovních her (KTV / DSHK) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / DSHK - Didaktika pohybových a sportovních her, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL)

Išči: © 2019, Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020. Vse pravice pridržane Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu. Späť . Ďalej Alena Buková . ISBN 978-80-8152-349-6. Tlačená publikácia. Na sklade. 8,98 € 8,16 € bez DPH. Do košíka. Kľúčové slová: šport. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy 13 Obr. 6. Ilustrace z Gymnastik für die Jugend S ideou výchovy pro všechny (v souladu s Komenským, ale nezávisle na jeho pra-cích) přišel později švýcarský pedagog J.H. Pestalozzi (1774-1825). Svůj systém uplat-ňoval především na škole a učitelské Cílem předmětu Didaktika basketbalu a volejbalu je představit a vytvořit správné zásady ve vyučovacím procesu při výuce těchto sportovních her. Především pak pomoci zdokonalit vyučovací pokusy jednotlivých studentů s cílem dodržet základní didaktické principy, se zaměřením na využívání metodicko.

Uvod – Godina čitanja na Kineziološkom fakultetu

Naše firma nabízí široký sortiment didaktických a sportovních pomůcek, her, hraček a dalších zajímavých výrobků určených především pro mateřské školy, školní družiny, dětské domovy, dětská oddělení nemocnic a další zařízení. Didaktika SOWA s.r.o katedra psychologie, pedagogiky a didaktiky sportu; 2002 - ukončeno rigorózní řízení na FTVS UK v Praze a udělen titul PhDr. 2015 - zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docen Didaktika sportovních her 2 ročník U1ST prez skupina B část 2 Didaktika tělesné výchovy 3. ročník U1SPN prez - díl 2 Středa 12.12. Didaktika tělesné výchovy 4. ročník U1ST - 1. část Čtvrtek 13.12. Pohybové hry a jejich didaktika - díl 2 Didaktika sportovních her Didaktika tělesné výchov Sport Předmět Didaktika gymnastiky a tance obsahuje souhrn didaktických poznatků o gymnastických druzích, sportech a tanečních disciplínách, které by měli studenti získat během výuky tohoto předmětu

Historie ženského džúdó - Teorie a didaktika úpolovýchPPT - Teorie a didaktika úpolů SEBS PowerPointPPT - Obecná didaktika studium VVP (přednášky) PowerPointDům dětí a mládeže, Praha - Suchdol, Rohová 7: PracovníciRoční tréninkový plán v aikidó - Teorie a didaktika aikidóRozvoj pohybových schopností dorastencov ľadového hokeja v

Didaktika sportovních her. Teacher: Jan Charousek; Teacher: Aleš Suchomel; KTV/DSHE Home ©2021 Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická . Pomoc v kurzech zajišťuje vyučující.. Hledá se trenér. Gymnathlon je úspěšný program pro děti ve věku 2,5-9 let zaměřený na všestranný pohybový rozvoj a maximální sportovní prožitek. Pro nově otevírané kurzy hledáme zapálené trenéry dětí. Kteří: mají vztah k dětem a zájem motivovat je ke sportu mohou vést kurzy pravidelně 2-3 týdně na různých místech Prahy i celé Č Metodika Gymnathlon. Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte.Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je klíčové dovednosti odpovídající jejich věku Doporučení: tento kurz spadá do tzv. aplikované didaktiky, proto je vhodné zopakovat obsah souvisejících předmětů (pedagogika, psychologie, didaktika, didaktika TV, pohybové hry - zejm. základy pravidel tradičních sportovních her jako je fotbal, florbal, volejbal, basketbal, házená). Toto by Vám mělo pomoci k úspěšné.