Home

DPOČET2

Úvodem do funkce DPOČET2 (DCOUNTA) Na první pohled funkce DPOČET2 (stejně jako další funkce) moc toho neumí - Vrátí počet neprázdných buněk ze seznamu (databáze) na základě zvolených kriterií. Databázové funkce jsou málo využívany, ač toho dokáží mnoho. Jak na to ukážu v tomto článku, a možna na tuto funkci. DPOČET2(databáze; pole; kritéria) databáze - pole nebo rozsah obsahující data k výpočtu s takovou strukturou, že první řádek obsahuje popisky pro hodnoty jednotlivých sloupců. pole - udává, který sloupec v argumentu databáze obsahuje hodnoty, jež mají být extrahovány a zpracovány

Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur Všechny překlady pro funkci DPOČET2 Excel. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website

DPOČET2: Spočítá hodnoty, včetně textu, vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. DPOČET: Spočítá číselné hodnoty vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL DPOČET2 / DCOUNTA (nebo DPOČET / DCOUNT pokud mě zajímají jen čísla) Průměrovat hodnoty z určitého sloupce: PRŮMĚR / AVERAGE: AVERAGEIFS: DPRŮMĚR / DAVERAGE: Najít nejvyšší hodnotu: MAX: lze nahradit maticovým vzorcem: DMAX: Najít nejnižší hodnotu: MIN: lze nahradit maticovým vzorcem: DMI

DPOČET2 - DCOUNTA - počet neprázdných buněk z databáze

DPOČET2. Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné. DZÍSKAT. Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria. DMAX. Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze. DMIN. Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze. DSOUČI DPOČET2: Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné: DZÍSKAT: Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria: DMAX: Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze: DMIN: Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze: DSOUČI DPOČET2 - napíše počet neprázdných buněk, která splňují podmínky. DPRŮMĚR - vypočítá průměr z buněk, které splňují podmínky. DSMODCH - vypočítá směrodatnou odchylku z buněk splňující podmínky. DSMODCH.VÝBĚR - odhadne směrodatnou odchylku výběru z buněk splňujících podmínk Funkce DPOČET2. Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné. Funkce DPRŮMĚR. Vrátí průměr vybraných položek databáze. Funkce DSOUČIN. Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria. Funkce DSUMA. Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria

DPOČET2 (DCOUNTA) - Nápověda Editory Dokument

 1. imální hodnotu z vybraných položek databáze. Spočítá buňky databáze obsahující čísla. Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné. Vrátí průměr vybraných položek databáze. Odhadne směrodatnou odchylku.
 2. Funkce DPOČET2(): Zadáme-li jako tento argument jméno pole databáze, pak funkce navrací počet záznamů, majících v tomto poli neprázdné buňky a splňujících zadaná kriteria. Předchozí obrázek ukazuje zjištění počtu záznamů, u nichž je fakturovaná částka větší nebo rovna průměru
 3. Příklady k procvičování: ITE & APC Autoři: Ši: Martin Šimůnek, Hr: Zdeněk Hrdina, Stručný popis vybraných funkcí. Nápověda programu Exce
 4. DPOČET2 Spočte vybrané buňky databáze, které nejsou prázdné. DPRŮMĚR Vrací průměr databázových záznamů, které vyhovují podmínkám. DSMODCH Vrací směrodatnou odchylku vybraných položek databáze na základě celého souboru vybraných databázových záznamů

DPOČET2 Sečte buňky databáze, které nejsou prázdné. DZÍSKAT Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria. DMAX Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze. DMIN Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze Prezentace seznamuje žáky s použitím funkce Dpočet2. Nejprve je funkce vysvětlena a ukázána na řešeném příkladě. Jako další list je příklad pro samostatnou práci. Samostatnou práci je možné si zkontrolovat v posledním listě DPOČET2 / DCOUNTA (nebo DPOČET / DCOUNT pokud mě zajímají jen čísla) Průměrovat hodnoty z určitého sloupce. PRŮMĚR / AVERAGE . Pokud začínáme s programem Excel, sejde se Vám tento praktický videonávod. Najdete zde postup jak používat funkce SUMIF, COUNTIF, DPOČET, KDYŽ, DSUMA, SUM Práce se zástupnými zraky ve funkcích je drobet zrádná. Kromě hvězdičky a otazníku k nim patří ještě tilda. Tu ovšem nezvládá podle mých zkušeností ani jedna z funkcí listu. S otazníkem má problémy kupříkladu funkce DPOČET2 (vrací nesmysly) •Databázové funkce: •12 funkcí: -DPOČET() - Vrátí počet buněk, které obsahují čísla, a splňují zadaná kritéria. -DPOČET2() - totéž, pouze pro textové buňky. -DMAX(), DMIN() - Nalezne maximum/minimum ve sloupci podle zadaných kritérií. -DZÍSKAT() - Extrahuje ze sloupce seznamu nebo databáze jednu hodnotu, která splňuje zadaná kritéria

DPOČET2 - vrátí počet všech neprázdných buněk ve vybraném poli databáze, která splňují zadaná kritéria, DPRŮMĚR - vypočítá průměrnou hodnotu ve zvoleném poli databáze tak, že budou do výsledku zahrnuty jen ty záznamy, které splňují podmínky v oblasti kritérií DPOČET2() - Vrátí počet buněk, které obsahují text, a splňují zadaná kritéria. DMAX(), DMIN() - Nalezne maximum/minimum ve sloupci podle zadaných kritérií. DZÍSKAT() - Extrahuje ze sloupce seznamu nebo databáze jednu hodnotu, která splňuje zadaná kritéria. Poznámk Zatímco anglický Excel přirozeně používá anglické názvy funkcí, tak v českém Excelu může občas vzniknout trochu zmatek - názvy některých funkcí jsou přeloženy do češtiny, kdežto názvy jiných zůstávají v anglickém originále. Pokud pak n rozšířený filtr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR, DPOČET2 a další, funkce SVYHLEDAT s POZVYHLEDAT (2D hledání nebo fixace relace), pokročilá práce s kontingenční tabulkou. Vkládání vlastních výpočtů do kontingenční tabulky (např. má dáti-dal). Kontingenční tabulka z více zdrojů (tabulek)

=DPOČET2(A2:E7;C2;J2:K3). Do vyznačené oblasti J2:K3 doplňte kritéria tak, aby funkce spočítala počet osob, které mají jedno a více dětí a průměrný plat větší, než je průměr platů zde uvedených. (Pozn.: bude až u zkoušky z KIV/ZI Rozšířený filtr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR, DPOČET2 a další; Funkce SVYHLEDAT s POZVYHLEDAT (2D hledání nebo fixace relace) Pokročilá práce s kontingenční tabulkou. Vkládání vlastních výpočtů do kontingenční tabulky (např. má dáti-dal). Kontingenční tabulka z více zdrojů (tabulek). Kancelářský balík - MS Office/LibreOffice. Na této stránce najdete kurzy, které jsou zařazeny do skupiny Kancelářský balík - MS Office /LibreOffice. Ihned pod tímto textem je přehled všech termínů z této skupiny a pod termíny najdete popis jednotlivých kurzů Funkce databázové - DSUMA, DPRŮMĚR, DPOČET, DPOČET2, DMAX, DMIN. Vzorce - propojení listů, sešitů, aplikací. Odkaz na jiný list, do jiného souboru. propojení s aplikací Word, PowerPoint. sloučení dat z více tabulek. Vkládání přehledů, seskupení a souhrnů. Nástroj Seskupit. Seskupit v kombinaci s funkcí Subtotal a Suma

DPOČET - DCOUNT - počet buněk s čísly z databáze - Excel

DPOČET2 DCOUNTA Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné. DPRŮMĚR DAVERAGE Vrátí průměr vybraných položek databáze. DSMODCH DSTDEVP Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze Program. Seminář navazuje na Excel pro účetní (pokročilí) I. Z programu: souhrnné funkce SUMIFS, COUNTFIS, AVERAGEIFS, MAXIFS a MINIFS, rozšířený filtr a databázové funkce DSUMA, DPRUMĚR, DPOČET2 a další, funkce SVYHLEDAT s POZVYHLEDAT (2D hledání nebo fixace relace) DPOČET2: DCOUNTA: Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné. DZÍSKAT: DGET: Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria. DMAX: DMAX: Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze. DMIN: DMIN: Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze. DSOUČIN: DPRODUC Excel - funkce. revize 3. 12. 2013, popisy převzaty z oficiálního zdroje. Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA. Vrátí absolutní hodnotu čísla. Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého. Microsoft Excel. Tabulkový procesor široce používaný k nejrůznějším výpočtům, vytváření grafů, jako náhrada databázových enginů pro jednoduché tabulky a tiskové sestavy a hromadě dalších věcí. To, že Excel samotný za léta své existence posbíral hromadu užitečných i neužitečných funkcí asi nikoho nepřekvapí. Co všechno se s ním ale dá dělat, mě.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website The english function name DCOUNTA() has been translated into 19 languages. For all other languages, the english function name is used. There are some differences between the translations in different versions of Excel

DPOČET2 • Excel-Translato

DPOČET2: Counts nonblank cells in a database: DGET: DZÍSKAT: Extracts from a database a single record that matches the specified criteria: DMAX: DMAX: Returns the maximum value from selected database entries: DMIN: DMIN: Returns the minimum value from selected database entries: DPRODUCT: DSOUČI rozšířený filtr a databázové funkce DSUMA, DPRUMĚR, DPOČET2 a další, funkce SVYHLEDAT s POZVYHLEDAT (2D hledání nebo fixace relace), pokročilá práce s kontingenční tabulkou (vkládání vlastních výpočtů (např. má dáti - dal), tabulka z více zdrojů, funkce ZÍSKATKONTDATA )odkaz na souhrn v kontingenčních tabulkách) BDCONTAR.VAL. 2015-01-01. Categories: Base de Dados, Funções. The english function name DCOUNTA () has been translated into 19 languages. For all other languages, the english function name is used. There are some differences between the translations in different versions of Excel

DPOČET2: Türkisch: VSEÇSAYDOLU: Ungarisch: AB.DARAB2: Links zur Microsoft Online Hilfe für die Funktion DBANZAHL2() Hinweis: Microsoft ist momentan dabei, die Links und Inhalte zu der Excel-Hilfe zu überarbeiten. Deshalb ist es möglich, dass einige der folgenden Links nicht wie erwartet funktionieren und auf eine Fehlerseite führen. Die. Alle vertalingen voor de Excel-functie DBAANTALC. De engels functienaam DCOUNTA() is vertaald in 19 talen. Voor alle andere talen, is het engels functienaam gebruikt ročníky Dpočet,Dpočet2,Dmin,Dmax pracovní list MS Excel 2010 Práce s databází, příklady některých databázových funkcí. voskop_32_IKT_01.1.20 Funkce 2013 všechny obory/IKT/všechny ročníky SVYHLEDAT,SUMIF,COUNTIF,RANK pracovní list MS Excel 2010 Použití různých typů funkcí k řešení praktické úlohy

POČET2 - Nápověda Editory Dokument

Nastavení šířky sloupců a výšky řádků. Přidání a odstranění sloupce, řádku. Formát Písmo. Formát Zarovnání. Kopírování buňky, její vkládání s formátem i bez formátu. Vložit jinak, jako hodnoty, propojení, transponování. Slučování buněk (výhody a nevýhody) Prerekvizity. EX101 Prostředí Excel Learn Excel using Excel, online and interactively with intelligent feedback. Over 200 free exercises and tutorials, Sheetzoom teaches the hardest vlookup, if, pivot tables and charts in Excel

Kdy použít SUMA, SUMIFS, DSUMA, POČET, POČET2, COUNTIFS

 1. DUMY.CZ Materiál Tabulkový kalkulátor Excel - funkce dpočet
 2. Funkce KDYŽ / IF a zástupné symboly (hvězdičky a otazníky
 3. Využití databázových funkcí v Microsoft Excel Management
 4. Cvičení předmětu KIV/Z
 5. Anglické/české názvy funkcí Excelu - Ing

MS Excel pro účetní a daňové poradce II - NICO

Překlad Excel funkcí z češtiny do angličtiny Easy Exce

 1. Excel pro účetní (pokročilí) II
 2. MS Excel pro účetní a daňové poradce II
 3. Excel function name translations - Cestina-Englis
 4. Excel - funkce ProExcel
 5. Funkce a Makra v Excelu Disassemble
 6. Tietokanta • Excel-Translato
 7. Databáze • Excel-Translato

DANTALLA • Excel-Translato

 1. TLASKEA • Excel-Translato
 2. DCOUNTA • Excel-Translato
 3. Excel function name translations - English-Czec
 4. BDCONTAR.VAL • Excel-Translato

VSEÇSAYDOLU • Excel-Translato

 1. DBANZAHL2 • Excel-Translato
 2. DBAANTALC • Excel-Translato
 3. DTÆLV • Excel-Translato
 4. DANTALV • Excel-Translato