Home

Poloměr Jupiteru

Poloměr Jupitera - Jupiter radius - xcv

Poloměr Jupiter nebo planeta poloměr ( R J a R Jup ) má hodnotu 71,492 km (44423 mi), nebo 11.2 zemských poloměrů ( R ⊕ ) (jeden poloměr Země rovná 0.08921 R J ). Jupiter poloměr je jednotka délky používané v astronomii popisovat poloměrů obrů plynu a některých exoplanet .Používá se také při popisu hnědých trpaslíků Planeta Jupiter je obrovská plynno-kapalná koule, která se jako přízrak vznáší v černočerném kosmickém prostoru. Planeta Jupiter oběhne Slunce jednou za 11,9 let. Jupiter, který je největší planetou naší Sluneční soustavy, obíhá kolem Slunce průměrnou rychlostí 13,1 km × s -1 ve střední vzdálenosti 5,2 au.Na rovníku dosahuje tato obří planeta průměru 142. Planeta má silné magnetické pole, přibližně 14x silnější než pozemské. Jupiter je nejrychleji se otáčející planetou ve sluneční soustavě, jednu rotaci kolem své osy zvládne do 10 hodin. Kolem planety obíhá 63 pojmenovaných měsíců. Čtyři největší měsíce se nazývají galileovské: Io, Europa, Ganymed, Callisto Pozn.: Rj označuje poloměr Jupitera, 71 398 km: Jupiterova atmosféra: Povrchový tlak >>10 MPa: Průměrná teplota ~129 K: Teplota při 100 kPa ~165 K: Hustota při 100 kPa ~0,16 kg/m 3: Rychlosti větru: až ~150 m/s (<30 stupňů šířky) až ~40 m/s (>30 stupňů šířky) Měrná molekulová hmotnost: 2,22 g/mol: Složení atmosféry.

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce.Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu.Jupiter má hmotnost přibližně jedné tisíciny Slunce. Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Prvotní pozorování. Spolehlivou informaci o tom, kdy byla planeta Jupiter poprvé pozorována, nemáme k dispozici, pravděpodobně to ale bylo kolem roku 3 000 až 4 000 př. n. l., protože je viditelný pouhým okem

Planeta Jupiter, průměr a vzdálenost Jupiteru - outdoor

 1. Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Magnetická osa svírá s osou rotace úhel asi 10°. Magnetické pole je nejsilnější ve sluneční soustavě (kromě slunečních skvrn) - na rovníku dosahuje hodnoty 0,42 mT a na pólech 1,0 - 1,4 mT
 2. Průměrný poloměr této hvězdy je zhruba 59 tisíc kilometrů. To je o téměř 10 tisíc kilometrů méně, než kolik činí průměrný poloměr Jupiteru, největšího plynného obra Sluneční soustavy. Jak je tedy možné, že EBLM J0555-57Ab je hvězda, zatímco znatelně větší Jupiter je pouhá planeta
 3. Rovník planety se tak nachází zhruba o 4 600 km dál od jejího středu než póly. Jinými slovy: Rovníkový poloměr Jupitera činí 71 492 ± 5 km, zatímco polární jen 66 854 ± 10 km. Rychlá rotace rovněž napomáhá při generování silných magnetických polí a přispívá ke vzniku nebezpečné radiace v jejich okolí. 4
 4. Jupiter (planeta) Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou označovány jako plynní obři či planety.
 5. Atmosféra Jupiteru se skládá z přibližně 86% vodíku a 14% hélia (podle počtu atomů, podle hmotnosti jde o procentuální poměr přibližně 75/24; s 1% hmotnosti připisovaným jiným složkám - vnitřek obsahuje hustší materiály, kde se procentuální poměr mění na přibližně 71/24/5)
 6. Z prachových zrn pramlhoviny vzniklo ve středu Jupiteru malé skalnaté jádro z křemičitanů a železa o poloměru zhruba 10 000 km a teplotou kolem 30 000 K. Obal jádra do vzdálenosti asi 50 000 km od středu tvoří tekutý kovový vodík. Tlak v jádře (způsobený tíhou horních vrstev) je několik milionů atmosfér a vodík.

Sklon osy Jupiteru je ukloněn o 1,31° vzhledem k Zemi. Jelikož Jupiter má oběžnou excentricitu rovnou 0,048, jeho vzdálenost mezi perihéliem a aféliem se mění o 75 miliónů km. Sklon rotační osy Jupiteru je nízký, dosahuje pouze 3,13° Poloměr jupiteru. Пигментная паста Полимер-O. Пигментная паста серии Полимер-O предназначена для колерования полиэфирных и эпоксидных смол Products like LitElement and PWA Starter Kit make Web Components easier to use and highlight best practices, helping you get great results KELT-23b má poloměr 1,3 Jupiteru, hmotnost podobnou Jupiteru a obíhá okolo hvězdy velmi podobné Slunci s periodou 2,2 dní. Dalekohled Jamese Webba by mohl KELT-23b pozorovat po dobu asi 60 % roku. autor: Petr Kubala Převzato z webu Exoplanety.cz, upraven

Planeta Jupiter - eprehledy

Hmotnost Jupiteru (MJ or MJup) je často používána jako základní jednotka pro popisování hmotnosti jiných těles, a to hlavně extrasolárních planet a hnědých trpaslíků. Například extrasolární planety HD 209458 b má hmotnost 0,69 MJ, naproti tomu COROT-7b má hmotnost pouze 0,015 MJ Parametry šablony. Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku. Parametr Popis Typ Stav; Nebyly uvedeny žádné parametr CoRoT-25b má hmotnost čtvrtiny Jupiteru ale jeho poloměr dosahuje hodnoty něco málo přes jeden Jupiter. Planeta obíhá s periodou necelých pěti dní kolem hvězdy spektrální třídy F. CoRoT-26b je naproti tomu oběžnicí hvězdy podobné Slunci, která je ovšem přibližně dvojnásobně tak stará. Oběžná doba planety je 4,2 dní

poloměr: 71 880 km doba oběhu kolem Slunce: 11,86 roku složení: složen převážně z hélia a vodíku počet měsíců: 63 Io - měsíc Jupiteru - nejaktivnější těleso ve sluneční soustavě, probíhají tam neustálé erupce Europa - měsíc Jupiteru - jeho povrch je hladký, považujeme ho za nejchladnější těleso ve vesmír Hnědý trpaslík má hmotnost 61,6 +/- 2,2 Jupiteru a poloměr přibližně 1,21 Jupiteru. Dvojhvězda LHS6343 na snímku z přístroje PHARO (Palomar Hale Telescope) Kosmický dalekohled Kepler pozoroval celkem 4 tranzity hnědého trpaslíka Poloměr: 100 % poloměru Slunce; Vzdálenost exoplanety TOI-942b od hvězdy: 0,05 AU; Poloměr exoplanety TOI-942b: 43 % poloměru Jupiteru; Vzdálenost exoplanety TOI-942c od hvězdy: 0,08 AU; Poloměr exoplanety TOI-942c: 52 % poloměru Jupiteru Vypočtěte hmotnost Země, jestliže znáte její poloměr 6370 km a víte, že na těleso o hmotnosti 1kg umístěné na jejím povrchu působí gravitační síla přibližně 9,81N. Jakou fyzikální veličinu tato síla představuje? (5,94.1024 kg

Planety - Jupiter - Charakteristik

 1. Objemem se téměř vyrovná Jupiteru, ale hmotnost má zhruba třetinovou. Průměrná hustota Saturnu je tak nízká, že by plaval ve vodě. Vítr je tu ještě silnější než na Jupiteru. Nejsilnější poryvy větru jsou desetkrát silnější než pozemské hurikány. Vnik prstenců není dodnes objasněn
 2. Exoplaneta NGTS-14Ab má poloměr 0,44 Jupiteru a 0,1 hmotnosti Jupiteru. Hustota 1 400 kg/m 3 naznačuje, že planeta má atmosféru. Planeta obíhá svou hvězdu jednou za 3,53 dní ve vzdálenosti 0,04 AU. Mateřská hvězda NGTS-14A je součástí dvojhvězdy ve vzdálenosti tisíc světelných let. Má poloměr 0,84 Slunce a 0,9 jeho.
 3. #fyz #astro Podle nových pozorování se v atmosféře horkého saturnu (analogie k horkému jupiteru) WASP-96b nevyskytují žádné mraky. WASP-96b byl objeven v roce 2013. Jedná se o nafouknutého horkého..
 4. Přehled. Jupiter je 2 a půl krát hmotnější než všechny ostatní planety sluneční soustavy dohromady. Je tak hmotný, že se hmotný střed soustavy Jupiter-Slunce nachází nad slunečním povrchem (ve vzdálenosti 1,068 slunečního poloměru od středu Slunce). Je 318× hmotnější než Země, poloměr má 11× větší a objem.
 5. Poloměr. 71492. Hustota. Na Jupiteru by však byly stejně výhodné podmínky pro vodíkový balon jako na Zemi až při 12 MPa! Ovšem nutno podotknout, že v takové hloubce už nejspíše panují doopravdy pekelné podmínky co do teploty, příjemné teplo je jen asi v 0,7 - 1 MPa. To je velký tlak, ale ne dostatečně velký
 6. JUPITER Vznik a vývoj planety. Jupiter vznikl z protoplanetárního disku před 4,6 až 4,7 miliardami let. Existují dvě hlavní teorie, jak mohly velké plynné planety vzniknout a zformovat se do současné podoby. Jedná se o teorii akrece a teorii gravitačního kolapsu. Teorie akrece předpokládá, že se v protoplanetárním disku postupně slepovaly drobné prachové částice.

O planetě HD 209458b dnes víme, že je podobná Jupiteru. Má poloměr 1,3 násobku poloměru největší planety Sluneční soustavy a 2/3 její hmotnosti. A co je nejdůležitější, obíhá velmi blízko mateřské hvězdě. Pouhých 7 miliónů kilometrů, což je zhruba 8krát méně než v případě Merkuru, Slunci nejbližší planety Jupiter (planeta): vlastnosti, složení, oběžná dráha, pohyb, struktura Jupiter Je to největší planeta ve luneční outavě a jedna z nejjanějších na noční obloze po celý rok, proto je pojmenována po králi římkých bohů Vědci objevili doposud neznámý jev v polární záři na Jupiteru. 30. 3. 2021. Jupiter Největší planeta sluneční soustavy má poloměr zhruba 70 tisíc kilometrů (Země má 6 378 km). Slunce obíhá ve vzdálenosti 4,95 - 5,46 AU (Země ve vzdálenosti 1 AU). Tweet V červenci 1994 rozpadlá kometa Shoemaker-Levy 9 formálně označovaná jako D/1993 F2 zahájila svou osudnou, konečnou cestu k Jupiteru. Místo jedné komety tu bylo přinejmenším 20 komet a všechny se střetly se s Jupiterem v rychlosti 225 000 km/h Povrch je pokryt mraky seskupenými do temných a světlých pásů. Pohyb skvrn ukazuje, že na Jupiteru vanou větry rychlostí přes 100 m/s. Vysílá radiové záření připomínající bouřky na Zemi. Jupiter má nejrozsáhlejší soustavu měsíců, nejznámější jsou tzv. Galileiho družice, pojmenované Io, Europa, Ganymedes a Kallisto

Měsíc Elara obíhá kolem Jupiteru po velice vzdálené a velice výstředné (e = 0,217) oběžné dráze ve střední vzdálenosti 11 740 000 km. Kolem planety Jupiter oběhne jednou za 260 pozemských dní a kolem své osy se otočí jednou za 12 hodin. O měsíci Elara toho mnoho nevíme, nemáme ani žádné detailní fotografie MĚSÍC Poloměr: 1 737 km MARS Poloměr: 3 396 km ZEMĚ Poloměr: 6 371 km NEPTUN Poloměr: 24 764 km JUPITER Poloměr: 71 492 km Překlad: petrSF www.videacesky.cz Komentáře (69) Zrušit a napsat nový komentá Zatím jediná sonda, která obíhala kolem Jupiteru, je sonda Galileo, která tak činila od 7. prosince 1995, kdy byla navedena na oběžnou dráhu kolem planety.Kolem planety následně obíhala po dobu delší než 7 let, během kterých uskutečnila mnoho obletů kolem Galileových měsíců a měsíce Amalthea.Sonda byla současně svědkem dopadu komety Shoemaker-Levy 9 do atmosféry. V roce 1992 roztrhla gravitace Jupiteru kometu Shoemaker-Levy 9 na více jak 21 kusů, které se za dva roky srazily s Jupiterem a nastalo jedno z největších vesmírných představení ve 20. století. Kdyby se tyto úlomky srazili se Zemí, náraz by byl tak silný, že by celé lidstvo zahynulo a na Zemi by nastala arktická zima

Jupiter :: Planet

Má střední poloměr 69,911 km / 43,440 mi a jeho hmotnost odpovídá 318 hmotám Země. Do Jupiteru by se vešlo 1 300 Země. Jupiter se v těchto ohledech může zdát působivý, ale trvalo by to jen asi 1 000 Jupiteru -rozměrné planety k vyplnění Slunce Charakteristika obřích planet . Jsou mnohem větší a hmotnější než Země a jsou převážně z lehkých plynů (vodík a helium). Někdy se nazývají planety podobné Jupiteru nebo plynné planety na rozdíl od terestrických planet s pevným povrchem. Je pravděpodobné, že i ony mají malé pevné jádro Hmotnost a poloměr planety se odhaduje na zhruba 1,2 Jupiteru. Okolo mateřské hvězdy obíhá TrES-2 b ve vzdálenosti jen 0,035 AU s periodou 2,4 dní. Díky malé vzdálenosti od hvězdy je povrch planety rozpálen na 1 000°C a to je příliš vysoká teplota na to, aby se v atmosféře planety mohly nacházet mraky amoniaku Život na Europě vyloučit nelze, Mars však stále vede, tvrdí čeští vědci. 27. 9. 2016, 19:28. Hubbleův teleskop zaznamenal na Europě, měsíci planety Jupiter, útvary, které mohou být vodními gejzíry tryskajícími ze zamrzlého oceánu. Informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Podle Pavla. Gravita ční zrychlení má na povrchu Jupiteru velikost 25m s⋅-2 (cítili bychom se dva a p ůl krát těžší než na Zemi). Shrnutí: Všechny t ělesa se p řitahují gravita ční silou. Její velikost je pro hmotné body ur čena vztahem 1 2 g 2 m m F r κ ⋅ =

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés - tulák) nebo oběžnice ve Sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce a splňuje následující podmínky: . má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze) Měření tyto sondy provádějí velmi daleko od Slunce, ve vzdálenosti Země a dokonce i ve vzdálenosti Jupiteru. Mohlo by se zdát, že v těchto vzdálenostech složení iontů nemá nic společného se složením iontů, které pozorujeme přímo ve sluneční koróně. blíže než jeden sluneční poloměr, a určení této. Otázka, zda jsme ve vesmíru sami, je pravděpodobně stará jako lidstvo samo. Abychom vůbec mohli najít ve vesmíru život, bylo třeba nastavit několik podmínek pro jeho existenci. Jednou z nich je nalezení vhodné planety. Jeden rok zde trvá 290 dní. Systém je od Země vzdálen 600 světelných let Vesmírný objekt: Průměr v km: Zaokrouhlení na tisíce: Poloměr v km: Slunce: 1 392 000: 1 392 000: 696 000: Merkur: 4 878: 5 000: 2 439: Venuše: 12 104: 12 000. Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce.Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu.Planeta je pojmenována po římském bohu Jovovi (v 1.

Doba oběhu jupiteru kolem slunce Planeta Jupiter - eprehledy . Vzdálenost od slunce : 778 mil. km : 5x dál než Země : Velikost (poloměr) 69 911 km : 11x velikost Země : Doba oběhu kolem slunce : 4 330 dní (téměř 12 let) 11,8x delší : Doba rotace kolem osy : 10 hodin : 40% času Ze Tato oblast začíná překvapivě blízko Slunce, blíže než jeden sluneční poloměr, a určení této hranice je dalším významným výsledkem naší spolupráce s havajskou univerzitou, uzavírá Druckmüller. Sonda Juno od NASA je na orbitu obřího Jupiteru Uran je přibližně 14,5krát hmotnější než Země, takže je nejlehčí ze všech plynných obrů. Hustota je 1,27 g/cm³, což je druhá nejmenší hodnota z planet ve sluneční soustavě po Saturnu. Průměr planety je o málo větší než průměr Neptunu a je přibližně 4krát větší než průměr Země, ale Uran je lehčí než menší Neptun Kvíz: Co vše víte o planetách v naší Sluneční soustavě? Od. Tomáš Bohuslav. -. 23.9.2019. 3. Sluneční soustava. Bývalo jich deset, posléze devět, nyní jich evidujeme už jen osm. Ne snad proto, že by některé zanikly, ale spíše z toho důvodu, že se vědci společně shodli na tom, že se v jejich případě o planety jako. Jupiterovy prstence: Jsou velmi řídké, obsahují částice mikroskopických rozměrů. Skládají se ze tří částí: halo: tato část Jupiterova systému prstenců tvoří toroidální útvar, rozkládající se v radiálním směru od asi 92 000 km do 122 500 km (měřeno od středu Jupiteru, který má rovníkový poloměr 71 490 km)

Planety - Jupiter - Jupiter - zcu

Rovníkový poloměr (km) 27. Rovníkový poloměr (Země = 1) 4,2333 . 10 -3. Střední hustota (kg·m −3) Střední vzdáleost od Uranu (km) 69 930. Rotační doba (dny) Oběžná doba (dny) 0,558459. Průměrná oběžná rychlost (km·s −1) 9,11. Výstřednost dráhy. 0,000. Sklon roviny oběhu (°) 0,28. Vizuální geometrické albedo. Ve spektru Jupiteru (modře) by proto neměla být voda téměř zjistitelná, na rozdíl od hnědého trpaslíka Gl 229 B, což odpovídá skutečnosti. Astronomové byli velmi překvapeni, když družice Chandra detekovala v prosinci 1999 rentgenový výtrysk z hnědého trpaslíka LP 944-20 o hmotnosti 60 M J. Uvolněná energie byla.

keplerTranzity u hvězd KOI-200 a KOI-889, pozorované Keplerem vzbudily pozornost a objev exoplanet, které je způsobovaly, byly později potvrzeny měřením radiálních rychlostí pomocí spektrografů HARPS na Kanárských ostrovech a SOPHIE ve Francii. Tyto exoplanety byly jedny z prvních, které pozoroval severní sourozenec slavného HARPSu (Ověření výpočtem pro vnitřní měsíc Io - průměr Slunce: 1,4 · 10 6 km, vzdálenost Slunce 779 · 10 6 km, úhlová velikost 0,001 8 rad; průměr Io 3 600 km, vzdálenost od povrchu Jupiteru 352 000 km (poloměr oběžné dráhy minus poloměr Jupiteru), úhlová velikost 0,01 rad -> Slunce zakryje.) Na povrchu Jupiteru může. Je 1,06× hmotnější než Slunce, její průměr je 1,14× větší, je 1,3× svítivější v porovnání se Sluncem a 1,6× bohatší na těžké prvky. Exoplaneta 51 Pegasi b má 47 % hmotnosti Jupitera. Oběžná dráha je téměř kruhová (e = 0,03) a jeden oběh jí trvá 4,23 dne. Její poloměr je 1,2× větší než poloměr Jupiteru Na obr. 2 nás na první pohled zaskočí, že Slunce nemá poloměr ani dvojnásobný oproti Jupiteru a obří plynná planeta Saturn je menší než trpasličí planeta Eris. Tento obrázek by nejspíš vyloučili sami žáci nižších ročníků 1 zsukova@kmt.zcu.c

Uran je přibližně 14,5krát hmotnější než Země, takže je nejlehčí ze všech plynných obrů. Hustota je 1,27 g/cm³, což je druhá nejmenší hodnota z planet ve sluneční soustavě po Saturnu. [11] Průměr planety je o málo větší než průměr Neptunu a je přibližně 4krát větší než průměr Země, ale Uran je lehčí než menší Neptun. [12 Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovac Poloměr měsíce. Poloměr Měsíce je zhruba 4x menší než Země.Obíhá po eliptické dráze jejíž střední vzdálenost od Země je 384 405 km. Fáze Měsíce Jsou různá osvětlení části Měsíce, které jsou způsobena různým vzájemným postavením Slunce,Země a Měsíce - poloměr Měsíce - 1750 km Země - 6370 km pomůcka: šetřiseosle - 3 základní pohyby- otáčí se. Zpověď č.693815, vloženo 19.01.2013 09:16:27. Fyzika- prosím o pomoc. Ahoj, potřebovala bych, prosím, zodpovědět na tyto otázky. Na fyziku nejsem zrovna inteligentní a nikde jsem odpověď nemohla najít. 1) Jak se mění tíhové zrychlení na povrchu Země s měnící se zeměpisnou šířkou Krajskékolo2017/18,kategorieCD(1. a2. ročníkSŠ) Identifikace Nakaždýlistsezadánímnebořešenímnapištedolůsvojejméno,příjmeníaidentifikátor

ce­Jupiter, kde hmotnost Slunce, resp. Jupiteru je M = 1,989 30· 10 kg, resp. m = 1,899 · 10 27 kg. Umístíme­li těžiště této soustavy do počátku kar­ tézských souřadnic, pak ze vztahu = mr zjistíme, MR že vzdálenost Jupiteru, resp. Slunce od počátku je = r 778 · 610 km, resp. R = 743 000 km, zatímco poloměr Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Petr Kulhánek. Když se podíváme na zimní souhvězdí Orion, které představuje bájného lovce, nemůžeme přehlédnout výraznou červenou hvězdu Betelgeuse neboli Alfa Orionis v levém rameni postavy (z našeho pohledu).Jde o druhou nejjasnější hvězdu souhvězdí, svým svitem ji předčí jen Rigel modře blikající v pravé noze lovce velké hmotnosti sondy a dlouhému a náročnému letu k Jupiteru sonda absolvovala tzv. gravitační Vypočítej poloměr půlkružnice, která představuje druhou fázi letu sondy. Výsledek uveď v ast-ronomických jednotkách zaokrouhlený na desetiny. Uvědom si, že červená půlkružnice v obrázku 1. 14. Vypočtěte délku kužele zemského stínu. Poloměr Slunce R, Země r, jejich vzdálenost . 15. Nechť poloměr Země je r, poloměr Slunce R = 109 r, jejich vzdálenost L = 23 680 r, vzdálenost Měsíce od Země l = 60 r. Vypočtěte poloměr kolmého řezu zemského stínu ve vzdálenosti l od středu Země. 16

Planety - Jupiter - Magnetické pole Jupiter

Jupiter je větší než řada hvězd

 1. Pioneer 10 míří k Aldebaranu, kam může dorazit asi za 2 000 000 let a nese destičku s piktogramem o naší civilizaci. *Stejnou nese i její dvojče, Pioneer 11, která svou misi brzy namířila od Jupiteru k Saturnu, ale ztratila se vzhledem ke slábnoucím zdrojům energie dřív, v listopadu 1995
 2. Oběžná dráha Země má přitom poloměr jenom jedné astronomické jednotky. Přiblížení Jupiteru na nebezpečnou vzdálenost byla však v rané historii sluneční soustavy ve skutečnosti šťastná náhoda, které zřejmě vděčíme na stabilní rozvoj života na Zemi
 3. Její hmotnost dosahuje pouhých 0,6 hmotnosti planety Jupiter při průměru 1,5 až 2krát větším, než je průměr Jupiteru. V důsledku toho vychází průměrná hustota exoplanety přibližně 0,08 až 0,19 g/cm 3 (což je téměř 70krát méně než hustota Země)
 4. Tam, kde se jednotlivé pásy stýkají, vznikají v plynu víry. Největší vír nazýváme Velká rudá skvrna.Velká rudá skvrna se na Jupiteru nachází již několik stovek let. Je o něco větší než Země. Jupiter obíhá Slunce 5,2krát dále než Země. Poloměr planety je 71 500 km, tedy přibližně desetinásobek poloměru Země
 5. Vědci se domnívají, že satelit má poloměr 0,57 poloměru Jupiteru (je 6,4krát větší než Země). Taková velká velikost a navrhl existenci satelitu. Největší planeta ve sluneční soustavě . S průměrem 142 984 km je Jupiter největší planetou ve sluneční soustavě. Spolu se Saturnem, Uranem a Neptunem je Jupiter.
 6. Alespoň pokud jde o jejich matematiku. Zdá se, že oceánské víry mají ostře vymezené hranice, po nichž krouží mořská voda, tak jako krouží fotony po fotonové sféře černých děr v hlubokém vesmíru. Pozření planety oceánským vírem se ale bát nemusíme

příčina vzniku pásů pozorovatelných na Jupiteru: plyn se pohybuje různou rychlostí název největšího víru: Velká rudá skvrna aktuální počet měsíců Jupitera: 79 (2018) planeta poloměr v km vzdálenost od Slunce v km doba oběhu kolem Slunce délka dne počet známých měsíců (2020) Jupiter 71 500 780 000 000 12 let 10. Vědcům se přesto podařilo určit celkovou velikost trpaslíků na 3,15 Jupiterů. Protože mají téměř přesně stejnou hmotnost, můžeme předpokládat, že mají stejný poloměr, což znamená, že každý bude mít něco přes 1,5 Jupiteru. Zdroj: arxi Jen málokomu ve škole neřekli, že příliv a odliv způsobuje Měsíc svou gravitací. Méně se však už učí, jak to ten Měsíc vlastně dělá. Je to možná proto, že by se to špatně vysvětlovalo. Obrázek, který jev přibližuje, musí být po bližším prozkoumání špatně. Na první pohled se to zdá jasné. Měsíc svou.

Plazmový výtrysk ze slunečního povrchu ovládaný magnetickým polem. Pro člověka je asi nejznámějším příkladem plazmatu vodivý kanál blesku. Typické parametry blesku jsou: průměr vodivého kanálu ~ 5 cm. délka kanálu ~ 3 km. proud ~ 200 kA. teplota ~ 30 000 K. doba života ~ 10 −4 s Pro významné množství vody vědci nasimulovali dva modely. V prvním případě se jedná o zamrzlou planetu (svým povrchem podobná některým z ledových měsíců kolem Saturnu a Jupiteru), pod jejímž zmrzlým ledovým povrchem se nacházejí tekuté oceány. Poloměr takové planety by dosahoval 1,4 násobku Země (8920 km)

Jupiter: Deset nejzajímavějších faktů o naší největší

HATS-71b: horký jupiter s malou a chladnou matkou

JUPITER - Vesmír náše příběh

Planety - Jupite

Planeta má hmotnost asi 3,9 hmotnosti Jupiteru a její oběžná doba je 3,3 dne a poloměr oběžné dráhy asi 8,3 astronomických jednotek. Další extrasolární planeta byla objevena v polovině roku 1996 u blízké hvězdy Lalande 21185 (BD+362147) s hmotností přibližně stejnou jako Jupiter a obíhající asi ve vzdálenosti planety. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 6378km (poloměr rovníkový) a směrem kpólům -6357km (poloměr polární) v pořadí pátá od Slunce.Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles Ganymed je největší Jupiterův měsíc a současně i největší měsíc ve Sluneční soustavě . Společně s Io, Europou a Callisto se řadí mezi Galileovy měsíce. Je větší než planeta Merkur, ale má přibližně jen polovičku její hmotnosti. I tak je ale nejhmotnějším měsícem ve Sluneční soustavě a je 2,01 krát hmotnější než pozemský Měsíc.[9

jak vznikla Země - Jupite

Země má rovníkový poloměr 6 378,1 km. Na pólech je zploštěná , rovníkové zploštění je velmi malé. Povrch Země je 510 miliónů km2 a její objem 1,08 bilionů km3. Hmotnost této planety je 5,97.10Z' kg.Průměrná hustota je 5 520 kg.m3 Jak velké je gravitační zrychlení na povrchu Měsíce, jehož hmotnost je 7,4 .1022 kg a poloměr 1700 km. Jak velké je gravitační zrychlení na povrchu Marsu, jehož hmotnost je 6,4 .1023 kg a poloměr 3400 km. Gravitační zrychlení na povrchu Země, jejíž poloměr je 6370 km, je přibližně 9,8 m.s-2. Vypočítejte hmotnost Země (Pro případ Jupiteru obíhajícího kolem Slunce je amplituda křivky radiální rychlosti Slunce rovna 12,5 ms -1, (Gliese 581), jehož hmotnost je pouze 0,31 M S, poloměr 0,38 R S a vzdálenost 20,4 ly od Slunce. U malého červeného trpaslíka se lomcování projeví výrazněji n e ž u Slunci podobné hvězdy. Gliese 581 je.

Jeden večer, uprostřed minulého týdne, mne přepadl akutní záchvat hladu. Po krátkém souboji mezi mozkem, který říkal jasné NE, a žaludkem, jenž naopak křičel ANO, jsem nevydržel a vyrazil do jednoho z brněnských supermarketů KOI-872 b má poloměr 0,8 Jupiteru a okolo svého slunce obíhá s periodou 33,6 dní. V časech tranzitů byly odhaleny odchylky, které naznačují existenci planety s oběžnou dobou 57 dní a. Srpky planet. Tento text vychází z článku Františka Jáchima Můžeme na obloze pozorovat srpek Marsu z MFI 10 2000/2001 (s jeho souhlasem).. Ve školách se o fázích Marsu, Jupiteru a dalších planet učitelé tolik nezmiňují

Hvězdy - Exoplanety - 51 PegasiPPT - PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PowerPoint Presentation

Měsíc mezi poslední čtvrtí (6. března 2021 ve 2:30 SEČ) a novem (13. března v 11:21), projde okolo Jupiteru se Saturnem, ale tyto dvě planety se zatím krčí na ranní obloze těsně nad obzorem a ztrácejí se v červáncích - na scénu se chystají vstoupit až v následujících měsících Př. 5: Urči velikost gravitačního zrychlení na povrchu Jupiteru m J = 1,9 1027 kg, R J = 7,1 107 m Př. 6: Gravitační zrychlení na povrchu Země, jejíž poloměr je 6 370 km, je přibližně 9,8 m s-2. Jaké je zrychlení ve výšce 6 370 km nad Zemí. 2.222 Jak velké je gravitační zrychlení na povrchu Měsíc Juno spatřila na měsíci Io vulkanickou erupci. Primární cíl sondy Juno je planeta Jupiter, ovšem ta má i mnoho měsíců a mezi ty nejznámější patří Io. Juno se tak může při svých dlouhých obletech zaměřit i na ně a zkusit zachytit něco zajímavého, jako třeba vulkanickou erupci. Juno se u Jupiteru usídlila už dlouho. Má poloměr přibližně krát větší než Slunce. Hvezdy a velikost clena by byla umístěna ve středu naší sluneční soustavy, její vnější strana by ležela mezi drahami Marsu a Jupiteru

- Změříme si průměr mince a vydělíme dvěma, tím získáme poloměr. K výpočtu objemu budeme potřebovat ještě výšku mince. - Pomocí vzorce pro výpočet objemu válce V=π*r 2 *výška získáme hodnotu asi 1,2 cm 3. - Máte-li váhy, zvažte si minci. Z oficiálních zdrojů se dá zjistit, že 10 Kč váží 7,62 g Na základě dat z radioteleskopu ALMA astronomové usuzují, že exoplanetární disk, ve kterém se tvoří měsíce, má poloměr podobný dráze naší Země a jednoho dne se v něm mohou vytvořit asi tři měsíce velikosti Luny, což se příliš neliší od čtyř měsíců našeho Jupiteru. Seznam odkazů v popis Zkontrolujte 'gigante gassoso' překlady do čeština. Prohlédněte si příklady překladu gigante gassoso ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Hvězdy - Exoplanety - Zákryty a přechody planetyKonec světa 2012 (1