Home

Magnetron princip

Magnetron může být nazýván mikrovlnným přístrojemgenerátor, vakuum, pohyb elektronů se vyskytuje ve dvou polích: elektronických a magnetických. Magnetron vytváří princip působení těchto dvou polí, které tvoří třetí - mikrovlnku. Aplikace. Mohou být použity v rádiovém inženýrství Magnetron. Magnetron je zařízení konstruované poprvé ve čtyřicátých letech dvacátého století pro vojenské účely v radiotechnice. Přesný princip funkce magnetronu je naopak značně složitý a pokusíme se pouze velmi zjednodušeně znázornit základní myšlenku jeho funkce Zprovoznění magnetronu z mikrovlnky. schéma zapojení magnetronu. magnetron 850W, torzo magnetronu 900W. Varování na magnetronu. magnetron a materiál použitý pro výrobu krabice (plechová bedýnka od PC zdroje a maska z barevné obrazovky) kousek síťky z masky - jsou v něm miniaturní otvory a když se umístí před jinou CRT. The microwave radiationof microwave ovens and some radar applications is produced by a device called a magnetron. The magnetron is called a crossed-field device in the industry because both magneticand electricfields are employed in its operation, and they are produced in perpendicular directions so that they cross

Magnetron: princip činnosti a zařízen

Magnetron je proto klasifikován jako trubice s dobou letu. Magnetron je samovzbuzující oscilátor, který pracuje jinak než lineární elektronky, jako je elektronka s postupnou vlnou nebo klystron. Relativně jednoduchá konstrukce má tu nevýhodu, že magnetron může obvykle pracovat pouze na pevně stanovené frekvenci !Do not attempt without proper understanding and safety precautions!A demonstration of wireless energy delivery via microwave radiation. The components and. Isključite magnetron, čiji je princip proizvoditi mikrovalne valove, ne mogu, ako se krši pravila djelovanja. Ako se stavlja u pećnicu, na primjer, metalna posuda, on će jednostavno onemogućiti cijeli uređaj. Valovi iz mikrovalne pećnice mogu izaći ne više od pet metara DANGEROUS LASER RIFLE PROJECT : https://www.facebook.com/vigilantlab Magnetron ustvarja princip delovanja teh dveh polj, ki tvorijo tretje - mikrovalovno pečico. Uporaba. Uporabljajo se lahko v radijskem inženirstvu. Na primer pri izdelavi radarskih zemljevidov. Za to bi moral biti magnetron sestavljen ne le iz radiatorskega snopa, ampak tudi iz paraboličnega reflektorja

Magnetron - FyzWe

 1. Keď v roku 1945 vyrábal magnetron pre radar, zistil, že sa mu vo vrecku rozpustila čokoláda. Vynálezca si spojil ohriatu čokoládu s pôsobením mikrovĺn a jeho objav podmienil vznik prvej mikrovlnnej rúry. Vôbec prvá mikrovlnka bola vyrobená v roku 1947
 2. 마그네트론 : 작동 원리 및 장치. 개인적이고 높은 변동을 얻으려면,마그네트론을 사용하십시오. 전기장과 자기장은 높은 힘으로 작용합니다. 그 결과 고주파 진동이 발생합니다. 장치의 자주 사용되는 버전은 멀티 캐비티입니다. 이러한 마그네트론에서 전자는.
 3. rozdělení výbojů, jejich zevrubná klasifikace a fyzikální princip generace výbojů (doutnavý výboj, magnetron, RF výboje, mikrovlnné výboje) 6) Magnetron pro naprašování tenkých vrstev princip magnetronu, jeho výhody a nevýhody, technické řešení, fyzikální princip
 4. Das Magnetron ist eine Vakuumröhre zur Erzeugung hochfrequenter Schwingungen und wird oft genutzt um die in Radargeräten geforderte hohe Impulsleistung zu produzieren. Die Funktion beruht auf einer Geschwindigkeitsmodulation von Elektronen in einem Laufraum. Das Magnetron wird deshalb zu den Laufzeitröhren zugeordnet

Zprovoznění magnetronu z mikrovlnk

Chicote Magnetron Princip cg Tod 89/91 90285430 Speed Motos

Magnetron Operation - HyperPhysics Concept

Magnetron je speciální elektronka, sloužící jako generátor mikrovlnného záření, konstruovaná s důrazem na výkon a účinnost. V mikrovlnné troubě je to energetický zdroj, pomocí něhož jsou generovány elektromagnetické vlny, zahřívající potraviny. Od druhé světové války je magnetron používán u některých druhů. Petrovi Lebeděvovi se podařilo vyrobil vlny o délce 3 mm. Dostal se tak do nové oblasti elektromagnetického záření. Zmenšování vlnových délek sebou přineslo nové součástky - magnetron a klystron. Princip magnetronu objevil Hull v roce 1921. Netlumeného kmitání dosáhl Augustin Žáček v roce 1924 The Magnetron. The microwave radiation of microwave ovens and some radar applications is produced by a device called a magnetron.. The magnetron is called a crossed-field device in the industry because both magnetic and electric fields are employed in its operation, and they are produced in perpendicular directions so that they cross. The applied magnetic field is constant and applied along. Mikrovlnná trouba je obecně konstruována tak, aby ohřívala vodu, která se nachází v potravinách ve velké míře. Podívejme se, jak to dělá. Molekula vody má charakteristický tvar daný atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku, které dohromady svírají úhel přibližně 105°. Toto uspořádání způsobuje, že molekula vody.

Jak funguje mikrovlnná trouba

 1. Magnetron je speciální elektronka, která generuje mikrovlnné záření. Jedná se vlastně o dutinový rezonátor naladěný na tu správnou frekvenci (podobným rezonátorem, ale zvukovým, je třeba píšťala varhan, ta také musí být naladěna na určitou frekvenci, jinak by se Mendelssohnův svatební pochod nelíbil)
 2. Dielektrický ohřev - princip mikrovlny mikrovlny mikrovlny Dipólový momentvody • Elektromagnetické vlnění = 10-3 -1 m f = 0,3 -300 GHz • ISM (Industrial, Scientific and Medical) frekvence = 12,12 cm f = 2,45 GHz • Neionizující záření • Nizkáenergie 10-3 eV Používanámikrovlnná záření Mikrovlnný ohřev • magnetron
 3. Když v roce 1945 vyráběl magnetron pro radar, zjistil, že se mu v kapse rozpustila čokoláda. Vynálezce si spojil ohřátou čokoládu s působením mikrovln a jeho objev dal vzniknout první mikrovlnné troubě. Vůbec první mikrovlnka byla vyrobena v roce 1947
 4. Magnetron je dioda, která poskytuje generování elektromagnetických vln, když proud elektronů interaguje s magnetickým polem. Ve středu měděné anody ve formě válce je umístěna jádrová katoda s kanálovým vláknem, je to ten, kdo uvolňuje elektrony. Standardní výkon dodávaný magnetronem je 800 watt

Dispositif Magnetron et son application. Dans la plupart des types de technologie micro-ondes, un magnétron est un générateur de fréquences micro-ondes. Les dispositifs qui sont similaires dans leur principe d'action - les klystrons et les platinotrons, ne sont pas si largement utilisés Magnetron uređaj i njegova primjena. U većini vrsta mikrovalne tehnologije magnetron je generator mikrovalnih frekvencija. Uređaji koji su po principu djelovanja slični - kstrostroni i platinumotroni, nisu tako široko korišteni. Magnetron je prvi put korišten u mikrovalnim pećnicama 1960. godine Помимо этого схема включения микроволновой печи включает в себя волновод, передающий излучение внутрь камеры, цепь коммутации, блок управления, а также элементы защиты и охлаждения. Кроме. Magnetron - Wikipedi . Zdravím, mám kotoučový magnetofon Tesla B57 a chtěl bych si na kotouče nahrát staré písničky. Poraďte prosím, jak jej propojit s notebookem, popřípadě jak poznám, jestli je magneťák vůbec sc A pohádky předčítané Karlem Högerem se líbily jak dětem, tak i mně. Ten lidský hlas, ten hlas Magnetron. Magnetron je zařízení zkonstruované poprvé ve čtyřicátých letech dvacátého století pro vojenské účely v radiotechnice. Jedná se o elektronku, která je schopna generovat elektromagnetické vlnění v oblasti mikrovln. Obr. 8: Princip, jakým každá dutina magnetronu tvoří rezonanční obvod LC..

OCL photos - Department of Physics

Osnovne karakteristike [uredi | uredi izvor]. Korisna zapremina - prostor u kome se priprema hrana - se kreće u proseku oko 20 litara a korisna snaga peći je od 600 do 1000 vati (W). Ključna komponenta mikrotalasne peći je magnetron koji emituje mikrotalase u unutrašnjosti peći. S obzirom da je zračenje usmereno lako dolazi do lokalnog pregravanja Zmenšování vlnových délek sebou přineslo nové součástky - magnetron a klystron. Princip magnetronu objevil Albert Hull v roce 1920. První využití mikrovln se uskutečnilo během 2. světové války ve formě radaru, což sehrálo významnou roli v bitvě o Británii Here is how the microwave oven works: the magnetron in the process of work begins to release energy, which is converted to heat and used as targeted heating. This type of device operates from anode-filament transformer-stabilizer. At first, this particular item was the most expensive in the production of the microwave Princip samo-oscilovanja oscilatora, kao što je magnetron, koji je napajan sa impulsima visokog napona. Modulator obezbeđuje ove impulse visokog napona za napajanje predajnika. Modulator obezbeđuje ove impulse visokog napona za napajanje predajnika

Magnetrón - Wikipédi

Mikrovlnná trouba, magnetron, historie, schéma a foto

Obr. 3. Zjednodušený princip generování HiPIMS, p řevzato a upraveno dle [5]. Modifikací HiPIMS výboj ů je jejich provoz v tzv. duálním režimu. V tomto zapojení je využito dvou magnetron ů, které jsou umíst ěny do stejné komory, viz obr. 1. P ři duální Tento princip je nutné si uvědomit, protože potraviny obsahující málo vody se obtížně v mikrovlnce ohřívají. Je vhodné vložit současně se suššími potravinami do trouby sklenici vody, protože pokud ohříváte suché potraviny, je magnetron více zatěžován a může dojít k přepálení pojistek

Dispositivo Magnetron y su aplicación. En la mayoría de los tipos de tecnología de microondas, un magnetrón es un generador de frecuencias de microondas. Los dispositivos que son similares en su principio de acción: klystrons y platinumotrons, no son tan ampliamente utilizados. El magnetrón se utilizó por primera vez en hornos microondas. nologies. Next, it explains basics of magnetron sputtering, its developement and use, with focus on High Power Impulse Magnetron Sputtering. Afterwards, it discusses ba-sic methods in modelling and simulation of plasma, with closer look on specific models for High Power Impulse Magnetron Sputtering discharges. The thesis describes ho Princip magnetronového naprašování Jan 20, 2018. Magnetronové naprašování je v současnosti nejpoužívanější metody naprašování vrstvy, protože to má výhody rychlost vysokou depozice, vynikající film kvalitní, jednoduché zařízení a snadná obsluha, méně radiační poškození substrátu a snadné kontinuální produkci. Může být využívání magnetické. Princip činnosti. Základem činnosti tohoto typu zařízení je přeměna tzv. Elektromagnetických mikrovlnných polí. Toto pole je převedeno energie a ohřívá jídlo v komoře. Princip činnosti mikrovlnné trouby se liší od ostatních varných zařízení: trouby (plynové i elektrické, kde dochází k ohřevu v důsledku základního ohřevu kontaktního povrchu a okolního. Magnetron je vakuová elektronka, pracující jako oscilátor. Kmitavý obvod dutinového magnetronu je tvořen válcovými dutinami (kterých je sudý počet, a to 8,12 nebo 16) válcové anody. Vždy spolu kmitají dvě dutiny. Kapacitu zde představuje spojovací kanál s hlavní válcovou dutinou kolem katody, indukčnost povrch.

Magnetron: principio di funzionamento e dispositiv

 1. Laser - princip funkce laserových diod, videa; Magnetron - Magnetron Operation, Radar tutorial, What is a Magnetron?, How does it work? (video) Programy - termín a způsob odevzdání bude ještě upřesněn . Zadání Poznámka: U programu 2 nemáte v databázi materiálů hliník, ale dural. Buď si jeho měrnou hmotnost najděte, nebo.
 2. Magnetron už byl znám dávno před válkou, někdy kolem roku 1925, nebyl možná tehdy tak dokonalý, ale princip byl zřejmý. Magnetron je v podstatě vakuová dioda s válcovou anodou a axiální katodou, umístěná v magnetickém poli tak, že magnetické siločáry mají směr osy diody
 3. Princip mikrovlnné trouby. Mikrovlnné trouby pracují na základě mikrovln, které jsou určitou formou vysokofrekvenčních radiových vln. Jsou mnohem kratší, než jim podobné vlny používané k vysílání rozhlasu na VKV. Nejdůležitější součástkou je zde magnetron - tedy elektronka, která převádí elektrickou energii na.
 4. Základom je plechová, oceľová skrinka s dvojitým obalom.Jedna časť je samotný ohrievací priestor - skrinka do ktorej generátor mikrovĺn - magnetron vysiela mikrovlnné žiarenie.Do nej je umiestňované ohrievané jedlo.Obvykle sa tu nachádza sklenený otočný tanier a osvetlenie priestoru. Tanier slúži na otáčanie ohrievaným pokrmom kvôli rovnomernejšiemu ohriatiu v.
 5. 2. Princip vzniku tepla Mikrovlny rozkmitávají molekuly vody, tuku, cukru v potravinách. Vzájemným třením molekul vzniká teplo nejen na povrchu, ale i uvnitř potraviny, která se velmi rychle a silně ohřívá. 3. Technické řešení magnetron = vysokofrekvenční elektronka vlnovo
Zyklotron – Chemie-Schule

Princip této hry je odvozen z jiného titulu nazvaného Paradroid, V roce 1988 bylo vydáno pokračování hry Quazatron, které se jmenovalo Magnetron a bylo určeno jak pro ZX Spectrum, tak i pro počítač Commodore C64. I v této hře se svět zobrazoval s využitím isometrické projekce, což je ostatně patrné při pohledu na. Magnetron - princip Magnetron Magnetron - jde o elektronku s lineárním svazkem, která je využívána jako oscilátor i zesilovač a)průletový - využívá rychlostní modulace elektronového svazku mikrovlnným polem - ZESILOVAČ b)reflexní - rezonanční dutina má kladné předpětí, za ní je umístěn tzv. reflektor O que são microondas e como aquecem os alimentos. A radiação de microondas é chamada radiação eletromagnética, com um comprimento de onda de 1 mm a 1 M. Esse tipo de radiação é usado não apenas para fins domésticos, mas também em sistemas de navegação e radar, além de fornecer comunicações celulares e televisão por satélite Hlavní PVD a CVD tenkovrstvové technologie, principy, výhody a nevýhody PVD a CVD metod (rychlost růstu vrstev, energie částic, tlaková kritéria, omezení, velikost plochy). 2) Napařovací a naprašovací metody (diodové naprašování, magnetron RF, DC), princip, omezení 2.Napařovací a naprašovací metody (diodové naprašování, magnetron RF, DC), princip, omezení. 3.Depoziční metody - IBAD, iontové plátování. Depoziční metody - MBE, ECR, LPE, sol- gel, CVD. 4.Lasery a jejich aplikace v materiálovém výzkumu, graf technologie - intenzita laserového záření - délka laserového impulsu

Bibliografická citace díla: VÍTEK, J. Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 69 s Dielektrická elektrotepelná zařízení Fyzikální princip Polarizace dielektrika Polární látky (voda) Vzorce Výkon vznikající v dielektriku Náhradní vodivost Praktické hodnoty Používané frekvence Rozsah výkonů: 4-100 kW Použití dielektrického ohřevu sušení dřeva a papíru klížení dřeva (výroba překližky) předehřívání plastických hmot svařování umělých. Chicote Magnetron Princip Cbr450 90285630. R$ 350,00 ou 10 x de R$ 35, 00 Sem juros . Comprar. Chicote Magnetron Princip Pop100 90285440. R$ 190,00 ou 10 x de R$ 19, 00 Sem juros.

Mikrovlnná trouba - Wikipedi

 1. Wikipedia, «Cavity Magnetron» (содержит ссылки на многие исторические источники) Объясните этот материал, «Как работают магнетроны» Государственный университет Джорджии, Гиперфизика, «Магнетрон
 2. Magnetron se prvi put ugledao u Drugom svjetskom ratu, pokrećući britanski radar. Dok je uporaba magnetrona u radaru počela slabiti 1970-ih, cijev je pronašla novi život u industrijskim, znanstvenim i medicinskim primjenama, što traje i danas. Upravo za ovu posljednju upotrebu medicinski magnetron sja
 3. FYZMATIK Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta. zobrazit celý profil. rubriky: MOJE TŘÍD
 4. Hlavní součástí mikrovlnné trouby je magnetron. To je generátor mikrovlnného záření. Využívá se zde princip Faradayovy klece, tedy skutečnosti, že elektrický náboj je na vodiči soustředěn pouze na jeho povrchu. Vnitřní stěny mikrovlnné trouby a síťka ve dveřích jsou tvořeny vodičem. Elektromagnetické pole.

Magnetron. Magnetron je malá elektronka, která je schopná měnit elektrickou energii na mikrovlnné záření. Její princip popsal jako první v roce 1924 český vědec Augustin Žáček a od té doby už magnetron ušel dalekou cestu. Za druhé světové války se stal součástí malých radarů v letadlech a lodích, dneska je nezbytnou. Magnetron je výkonová vakuová elektronka, u které tok elektronů není ovládán mřížkou, ale vnějším magnetickým polem. Magnetron má vyhřívanou střední katodu a železnou válcovou anodu s rezonančními dutinami (obr. 1). Základní princip. Mikrovlnné elektromagnetické záření se řídí stejnými fyzikálními. Princip a technologie radaru Hollmann v Německu magnetron - speciální elektronku, která se brzy stala nejrozšířenějším zdrojem mikrovln pro radary. 1940 V USA byl zařazen do výzbroje první vojenský radar SRC-270. Během 2 Princip fungování mikrovlnné trouby je výrazně odlišný od kamen, ve kterých dochází k zahřívání v důsledku zahřívání kontaktní plochy nebo okolního prostoru v komoře (pokud mluvíme o troubě). Naproti tomu v mikrovlnné troubě dochází k zahřívání v důsledku mikrovln. Magnetron je speciální jednotka, která. Что такое магнетрон. Принцип работы устройства и история его изобретения. Способы проверки и замены магнетрона СВЧ-печи в домашних условиях

Magnetometrie | Pyrotechnický průzkum

Het werkingsprincipe en de interne structuur van de magnetro

prepared by pulsed magnetron sputtering Michal Procházka A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Princip eroze vodními kapkami Životnost a efektivita parních turbín þi proudových motorů závisí na dobrém stavu jejich lopatek. Proto je velmi důležité zajistit jejich dostatenou ochranu В статье рассмотрим как выглядит магнетрон, что он из себя представляет, принцип его работы, приведем несколько изображений и видео с подробными комментариям Dispozitivul Magnetron și aplicația sa. În majoritatea tipurilor de tehnologie cu microunde, un magnetron este un generator de frecvențe cu microunde. Dispozitivele care sunt similare în principiul lor de acțiune - klystrons și platinumotroni, nu sunt atât de utilizate pe scară largă I DEO - Princip rada radara 1. Objasni ukratko, bez tehničkih izraza, princip rada radara. Reč RADAR skraćenica je engleskih reči Radio magnetron. Ovo se postiže pomoću impulsnog transformatora. Magnetron je generator koji stvara talase veoma visoke frekvencije. Ovi talasi idu o

Mikrovlnná trouba: princip činnosti a zařízen

Laser - princip funkce laserových diod, videa; Magnetron - Magnetron Operation, Radar tutorial, What is a Magnetron?, How does it work? (video) Programy. Zadání - odevzdat vše do 30.4.2021 do LMS. Návody Vše (zip), 1 (Uspořádání a schéma krátké cesty EOP), 2, 3; Softwar Princip planárního magnetronu. Děje v magnetronu. Konstrukce magnetronu. Magnetrony Výboj v magnetronu Malý kruhový magnetron. Příklad konstrukce magnetronu 1 - permanentní magnety 2 - titanový target 3 - držák targetu 4 - pólový nástavec 5 - chladicí vod Tento profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako první již v roce 1924 popsal princip oscilace magnetronu. Magnetron se používá jako generátor vysokých výkonů a pracuje s vysokou účinností. Je reprezentantem velmi vysokofrekvenčních elektronek pracujících ve zkřížených polích Uvnitř každé MW trouby je magnetron, který vydává elektromagnetické záření s o něco kratší vlnovou délkou (proto mikro) než jsou normální radiové vlny. Stejný princip se využívá i u radarů. Tyto vlny způsobí, že molekuly vody v potravinách začnou vibrovat, což vyvolá teplo, jímž se pokrm ohřívá Princip naprašování Plazmový výboj - magnetron. Plazmový výboj - magnetron. Jak bude velké předpětí na terči Vypočtěme očekávané napětí na katodě magnetronu. Víme, že většina napětí je soustředěna v oblasti katodového spád

Magnetron — Radar Basic

Princíp činnosti. Základom prevádzky zariadení tohto typu je transformácia tzv. Elektromagnetických mikrovlnných polí. Toto pole sa skonvertuje tepelnej energie a ohrieva jedlo v komore. Princíp činnosti mikrovlnnej rúry sa líši od iných zariadení na varenie: pece (plynové aj elektrické, kde k ohrevu dochádza v dôsledku elementárneho ohrevu kontaktnej plochy a okolitého. Magnetron - vysoké výkony (desítky až stovky kW) - malá proladitelnost. Polovodičové zdroje. Gunnova dioda - polovodičové zařízení objevené v roce 1962 princip: usměrňování střídavé elektrické složky mikrovlnného záření.

Magnetron Experiment - YouTub

Свързана статия: Как работи и как да включите магнетрон в микровълнова фурна - всичко за технологията на technic-bg.expertolux.co Mikrobølgefrekvens: Magnetron og dens komponenter. Mikroovnens princip er, at når magnetronen er tændt, begynder magnetronen at frigøre energi, og derefter omdannes den til varme. Denne varme bruges til at opvarme mad. Magnetronen oversættes som en elektrovacuumdiode, som består af en kobberanode.. Magnetron - princip. Magnetron tvoří katoda válcového tvaru a kolem ní je umístěna anoda taktéž válcového tvaru. Na vnitřní straně anody je pak umístěn systém dutinových rezonátorů naladěných na požadovanou výstupní frekvenci. Vnější stejnosměrné mag. pole je orientováno rovnoběžně se společnou osou katody a. Chicote Magnetron Princip Cbx150 90285530. R$ 190,00. R$ 165,30 ou 12 x de R$ 13, 78 Sem juros . Comprar. Produtos visitados. Receba Nossas Promoções. Deixe seu e-mail para receber promoções e descontos imperdíveis. :D. Enviar. Institucional . Empresa; Como comprar.

Ak je na ohrev alebo varenie jedla potrebných menej energie, magnetron sa jednoducho zapína a vypína. Vo vede sa tento jav nazýva pulzná šírková modulácia. Aby zariadenie mohlo produkovať 400 W, konkrétne polovicu svojho výstupného výkonu v 20-sekundovom intervale, je potrebné magnetron na 10 sekúnd vypnúť a potom na. Princip metod 2.1 Horkovzdušná sanace. Magnetron je chlazený vzduchem typ NL 10250, pracuje na frekvenci 2,45 GHz, s vlnovou délkou EM vlny 12,25 cm. Obě části, tedy zdroj i aplikátor, jsou vzájemně propojeny dvěma kabely. Jeden je přívodem vysokého napětí pro magnetron a druhý slouží na připojení ochranných prvků.

PPT - ELEKTRICKÉ JEVY NA MEMBRÁNĚ PowerPoint PresentationPohyb nabitej castice po kruznici

Historie a vývoj radaru. Ve škole jsme dostali já a Lukáš za úkol vypracovat seminární práci na téma Historie a vývoj radaru. Co jsme sepsali a vytvořili, najdete ve článku. Třeba to někomu z vás pomůže, pokud dostanete podobné zadání Magnetron characteristics are as follows: • Fixed tube magnetron provides 600 Watt CW power @ 2.45GHz. • Peak power : upto 40 MWatt with DC voltage of 50 KV @ 10GHz. • Average power: 800 KWatt. • Duty Cycle: 0.1 %. • Efficiency: 40 to 80 %. Klystron. Magnetron. It can be used both as amplifier and oscillator Lineární vysokofrekvenční urychlovač tak sice dnes už nevypadá, ale princip je docela podobný. Máme válcový dutinový rezonátor, na jehož konci je magnetron (to je zařízení produkující mikrovlny, podobné je v mikrovlnce) Magnetron Katedra radioelektroniky Výkonový oscilátor Vysoká účinnost (>50%) Malá frekvenční stabilita Omezené přeladění ­ mechanické Relativně nízká pořizovací cena Zaručená životnost 400­1000 h Modulátory vn s pulsním transformátorem - Spínání buď na primární stran