Home

Český jazyk 6. ročník test pdf

Český jazyk II. stupeň: ZŠ a MŠ Herále

 1. ýESKÝ JAZYK 6. roþník Moji milí, tento týden vás þeká testík z literatury. Týká se to těchto balad: Poklad Zlatý kolovrat Polednice Vodník Svatební košile Štědrý den Testík si vytiskněte, zkopírujte nebo pište pouze odpovědi s þíslem otázky na papír a pak mn
 2. Český jazyk II. stupeň. Šablona I/2. Materiály určené na výuku českého jazyka na II. stupni ZŠ (6. až 9. ročník). Odkazy. 37_KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ [PDF, 111 kB] 38_test CJ- všeobecné znalosti [PDF, 102 kB
 3. NÁRODNÍ JAZYK (Mluvnice, 6. ročník, 1. lekce, kontrolní skupina) CVIČENÍ Volně dle učebnice Český jazyk 6 (Fraus), strana 99, cvičení 1. ÚKOL Pracovní list č. 2. Do mapy společně zapište nářečí, kterými se v daných oblastech mluví. 3 Pozn.: Obrázek převzat z učebnice Čeština pro 9. ročník (Jinan), strana 23
 4. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Pravopis - koncovky ohebných slovních druhů / Pololetní opakování z ČJL (6. třída
 5. 1 Procvičujte si učivo na www.sklasnadhledem.cz Nakladatelství raus 2019 www.fras.cz OPAKOVÁN Z 6. R OčNÍKU Český jazyk s nadhledem 7 Řešení pracovního sešit
 6. Český jazyk VY_32_INOVACE_001; ABECEDA; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_002; VYJMENOVANÁ SLOVA PO

Video: Pololetní opakování z ČJL (6

Český jazyk - zsamskrov

Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výstupní test z MAT (6. ročník) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (6. třída) Cvičné testy (na doma). Kvíz / test . Pravocviko . Pravokvíz Tato cvičení jsme vypracovali speciálně pro 6. ročník základní školy. Zopakujete si v nich kromě shody přísudku s podmětem i psaní velkých písmen nebo párových částí těla. v hodinách českého jazyka se totiž žáci učí zásadní kapitoly českého pravopisu, které se.

ZADÁNÍ: onlinecviceni.cz (musíte zadat: Český jazyk: 6. třída. Přídavná jména.) Na těchto stránkách procvičujte pravopis přídavných jmen. Udělejte si všechny testy na druhy přídavných jmen. Ve středu vás čeká test na známku (pouze tvrdá a měkká přídavná jména!!). 20. 11. ONLINE HODINA OD 8 HODI Kontakty. Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, př. org. Partyzánská 1053 IČ: 48 283 029 č. účtu: 40825824/060 Krátká anotace o možnosti využití. Ročník. Ke stažení. VY_32_INOVACE_1/1. Opakovací test - pravopis, druhy vět. 8. VY_32_INOVACE_1_01.pdf (365,4 kB) VY_32_INOVACE_1/2. Opakovací test - pravopis, slovesa, slovní druhy KONTROLNÍ TESTY :: Moje třída 4.A. M - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ. Závěrečná písemná práce z matematiky - 3. ročník.doc (35328) JČ - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ / 17.6. /. Závěrečné opakování z českého jazyka1.doc (45568) TAHÁK.docx (14239) - můžeš použít / pak vlep do červeného sešitu s vyjmenovanými slovy /

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK 9. test Příjmení _____ Diktát: _____ 1. Urči slovní druhy ve větě Tři horolezci statečně vystoupali po skalnaté stěně, aby pomohli svému zraněnému kamarádovi. 2 Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, 6. 10. 2020 Ředitel ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768 vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu §2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na pondělí 16. listopadu 2020 z organizačních důvodů ředitelské volno VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9 Podstatná jména pomnožná jsou taková podstatná jména, která mají pouze tvary množného čísla (např. Hradčany, Pardubice, ústa, dveře, narozeniny). (V. Styblík, Český jazyk pro 6. ročník základní školy, upraveno) max. 2 body 9 Rozhodněte o každé z následujících skupin slov, zda obsahuje pouze podstatn

Přijímací testy MAT 9 ročník TEST-6 www A-ZADÁNÍ.pdf (4 MB) Přijímací testy MAT 9 ročník TEST-6 www B-ŘEŠENÍ.pdf (4 MB) Následující produkty by vás mohly zajímat. Anglický jazyk (e-kniha) 55 Kč TEST č. 4 - Přijímací zkoušky - Český jazyk, 5. ročník ZŠ. 1 Didaktika českého jazyka jako vědní disciplína 1.1 Didaktika českého jazyka, její vymezení a cíle 1.2 Pojetí jazykového vyučování v minulosti 1.3 Vyučování českého jazyka po roce 1989 1.4 Vyučování českého jazyka a komunikační výchova v nových edukačních dokumentech 2 Charakteristika předmětu český jazyk na.

Procvičování literatur

 1. Pracovní list č. 25 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo a čas) 1. Z následujících vět vypiš slovesné tvary do tabulky a urči jejich mluvnické kategorie. Po škole za vámi přijdeme. Bydlím v Příbrami. Odpoledne pojedeme do města
 2. ☰ Zeměpis-geografie Český jazyk Hry PSČ Dům & zahrada Auto - moto Finance Kuchařka Dějepis Angličtina Jazyky Matematika Geometrie Chemie Fyzika Biologie+Zdraví Download Seznamky Video Android software Sport Přesný čas + počas
 3. Amerika - jižní - test hlavních měst 1 (Aj) Amerika - jižní - test hlavních měst 2 (Aj) Amerika - jižní - test států (Aj) v PDF (Aj) National Geographic - česky: Planeta 3000 - zeměpisný vzdělávací projekt (pro 4. - 9. ročník) Pracovní listy k vytištění (Aj) - pěkné.

To zvládneš student

 1. TEST č. 6 - Přijímací zkoušky - Matematika, 9. ročník ZŠ (e-kniha) 55 Kč TEST č. 5 - Přijímací zkoušky - Matematika, 5. ročník ZŠ (e-kniha) 55 Kč TEST č. 6 - Přijímací zkoušky - Český jazyk, 9. ročník ZŠ (e-kniha) 55 Kč Logopedická cvičení díl 2 (e-kniha) 190 Kč TEST č. 5 - Přijímací zkoušky - Český.
 2. Doplňovačky Interní zdroj, počet: 13; Informace pro žáky Interní zdroj, počet: 7; Interaktivní tabule Interní zdroj, počet: 16; Křížovky Interní zdroj.
 3. TEST č. 2 - Přijímací zkoušky - Český jazyk, 9. ročník ZŠ (e-kniha) S ohledem na formát souboru PDF je možné test, řešení, záznamový arch či jiné části testu libovolně a opakovaně tisknout na libovolné stolní tiskárně. PDF nejsou v tisku nijak omezena

TEST č. 5 - Přijímací zkoušky - Český jazyk, 9. ročník ZŠ (e-kniha) S ohledem na formát souboru PDF je možné test, řešení, záznamový arch či jiné části testu libovolně a opakovaně tisknout na libovolné stolní tiskárně. PDF nejsou v tisku nijak omezena Literatura. KULTURNÍ DENÍK. -odevzdání 4 x ročně (listopad, prosinec, únor, duben - data budou upřesněna aspoň 10 dní dopředu) - podoba zápisků - děti dostaly ve škole, prosím nalepit na 1. str. deníku. - pro případ ztráty viz přiložený soubor. deník_forma_zápisů.docx. File Size Metody a kriteria hodnocení - NĚMECKÝ JAZYK 6. - 9. ROČNÍK V průběhu klasifikačního období i na vysvědčení se bude hodnotit známkou. (Zvláštní situace lze řešit po domluvě i jinak.) A) produktivní řečové dovednosti-rozsah závisí na věku a schopnostech žáka 6. - 9. ročník od 10 vět a) ústn Pracovní list je zpracován jako písemná pololetní práce z českého jazyka pro 6. třídu. Zjišťuje znalosti a dovednosti, které by měli žáci v polovině 6.třídy zvládat. Klíčová slova: pololetní písemná práce z českého jazyka pro 6.třídu: Relevantní materiály

Testy - 6. roční

Testy a písemné práce datakabinet

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3. ročník č. 3. 1. Diktát . 2. Podstatná jména seřaď a napiš podle abecedy.. vrána, jestřáb, konipas. Autor: Mgr. Jitka Kárská. Datum zařazení: 3.10. 2011. Zařadil: Mgr. Ivana Nejedlá. Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky - práce s textem. Přispívá k plnění ŠVP - pro 9. ročník, seznamuje nás se spisovatelem, jeho dílem a myšlenkovým odkazem jeho románu. Stáhnout soubor Ilustrační test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) [pdf] Řešení [pdf] Ilustrační test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) [pdf] Řešení [pdf] Ilustrační test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) [pdf] Řešení [pdf] Ilustrační test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) [pdf

Stránky Diktáty a příklady jsou pro všechny, kteří si chtějí nebo potřebují procvičit český jazyk a matematiku. Jsou určeny nejen pro žáky základních škol, ale i pro jejich rodiče. Najdete tady nejen vysvětlenou látku (vyjmenovaná slova, zlomky, násobení) a zároveň i spoustu příkladů, diktátů a testů k procvičení Matematika s nadhledem 8 (Řešení pracovního sešitu) Matematika. CZ. file-pdf. Český jazyk s nadhledem 6 (Řešení pracovního sešitu 1. vydání) Český jazyk. CZ. file-pdf. Český jazyk 7 - nová generace (Řešení pracovního sešitu

Souhrnné diktáty z pravopisu (více než 110 cvičení

 1. 7.1. Prostudujte si prezentaci, slide 4,5 a 6 si přepište do sešitu, všechny úkoly si vypracujte a pošlete mi je oskenované do emailu (do 14.1.) Český jazyk: Určování ohebných slovních druhů (online hodina Teams) - práce s učebnicí
 2. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c
 3. Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 5: Český jazyk: Stavba slova: Kořen slova: 01: 5: Český jazyk: Stavba slova: Kořen slova: 02: 5: Český jazyk Český jazyk: Stavba slova: Přípony -ný, -ní (věty) 05: Zobrazena cvičení 1-35 (1 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat člen
 4. Český jazyk 6. ročník - Mgr. Jana Renzová od 5 10. 2020 Český jazyk 7 pracovní sešit. Pracujte v pracovním sešitě 7 1.díl na straně 7 zájmena modrý rámeček 1 - 5, cv. 1, 2, 3, Český jazyk 7 procvičování online - slovní druhy Český jazyk a literatura.Francouzský jazyk a literatura
 5. ANGLICKÝ JAZYK. 6. ročník. H. Macková 2021 Škola žákům nevydává potvrzení o negativním výsledku testu. Přikládáme návod v pdf. 6. 10. 2020 Ředitel ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768 vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,.
 6. Vyhledat klíčové slovo

Kraje České republiky stáhnout soubor. POPIS: Opakovací test II. - Morava Počet stran: 3 ; Varianty: VY_52_INOVACE_1MAC38.pdf (velikost 82.7 kB) Kategorie: Šablony: Sady: Předměty: Ročníky: Autoři: přehled všech šablon (celkem 5) přehled všech sad (celkem 33) seznam všech materiálů (celkem 948) Hledání:. Scio vytváří tištěné materiály na přípravu na přijímačky již od roku 2004. Díky dlouholeté zkušenosti s vývojem testů pro základní, střední i vysoké školy víme, na co se v přípravě zaměřit. Vývoj materiálů zajišťuje zkušený tým autorů a oponentů pod vedením odborného garanta. Kvalita je pro nás. učebnice českého jazyka pro 6. ročník ZŠ 139 Kč Detail. Sleva! 80 Kč 89 Kč -10% Skladem Český jazyk pro ZŠ 6, pracovní sešit pracovní sešit k učebnici českého jazyka pro 6. ročník ZŠ 80 Kč Detail. Sleva! 140 Kč 156 Kč -10% Skladem. 27.5.-2.6.2020 Český jazyk - 8. třída Kapustová (1) (.docx, 13,65 KB) - 102 download(s) 27.5. F8 Zvuk 2 - pokračování (.pdf, 424,44 KB) - 47 download(s) 27.5. M8 Mocniny - opakování (.pdf, 408,13 KB) - 64 download(s) 20.5.2020 Př 8 smysly - zrak (.pdf, 512,27 KB) - 45 download(s Test - Český jazyk - 5. třída. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk.

Pololetní test z českého jazyka pro 2. ročník. Test zahrnující učivo první poloviny druhého ročníku. Základem je práce s textem. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev. a taky kompletní sadu cvičebnic z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky, které jsou určeny k přípravě na maturitu. Vydali jsme také první tři díly (pro 1., 2., a 3. ročník středních škol) ze sady Nová literatura pro střední školy, kterou jsme ohlásili v září minulého roku

V jednom testu je 10 slovních spojení, potom následuje kontrola práce. Vyhledávání Předmět Předmět Český jazyk (306) ČJ - genetická metoda (91) Český jazyk - čtení (25) Český jazyk - psaní (26) Český jazyk - sloh (20) Matematika (169) Matematika - geometrie (16) Anglický jazyk (44) Prvouka (34) Přírodověda (3. Cvičení na zdvojené souhlásky, souhláskové skupiny: souboru: otevřít [doc; 0.03MB] : autor: Mgr. Jitka Krejsová (20.04.2012 11:42:54) popis: včetně řešen

ČeskÝ jazyk a literatura kÓd testu : cjmzd17c0t01 &honhp 8]dy hqêfk 2why hqêfk 3rþhw ~ork Òorkd %rg\ pd[ erg\ fk\e e fk\ed e fk\e\ e d ytfh fk\e e pd[ erg\ d srg~ork\ e d srg~orkd e srg~ork e pd[ erg\ e Vzorové testy z českého jazyka pro 5. i 9. třídu obsahují celkem 24 otázek, na kterou mají žáci 45 minut. Úlohy mají prověřit žáky, zda zvládají pravopis a mluvnici, větnou skladbu, rozumí textu, mají dostatečnou slovní zásobu a orientují se v literatuře a slohu.. Vzorový test pro 5. ročník z českého jazyka - základní varianta [pdf 6. Doplň i, í / y, ý do neúplných slov: 16 b M _ slím, že z Mirka v _ růstá veselý sm _ šek. Slavík zazp _ val svou poslední píseň. Dop _ s b _ l plný pravopisných chyb. V _ leštěný mosazný sv _ cen se bl _ skal, jako kdyb_ byl zlatý. Jsou l _ stopad i prosinec s _ chravé podzimní měsíce? Kovov Milí sedmáci, jak si jistě pamatujete, v minulých dnech jsme se podívali na zájmena a opakovali, co už umíme. Někteří jste mi také poslali pěkné fotky a popisy míst, kde rádi trávíte čas, odpočíváte, míst, která vás nabíjejí dobrou náladou a energií třídní stránky 4.A ZŠ Bří Čapků Úpice - 2011/12. Úvodní stránka > Vyjmenovaná slova - mix. Vyhledávání Hledat

ČESKÝ JAZYK. Navigace: ZŠ Libice nad Doubravou > 2. ROČNÍK > ČESKÝ JAZYK použití: zájmena, třídění zájmen, druhy zájmen OBSAH MATERIÁLU: barevná i čb verze např. pro třídění v rámci skupin nebo k nalepení do sešitu názvy druhů zájmen - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná 2 x 68 kartiček se zájmeny (větší verze pro přiřazování na magnetické tabuli nebo pro práci skupin, menší verze.

6. Magický čtverec Na konci každého cvičení udělej screenshot (fotku) obrazovky a pošli mailem, abych viděla, jak se Ti dařilo. hodnota výrazu-2 hodnota výrazu - 3 úpravy úprava - 2 test hmagický čtverec - nezapomeň změnit na 8. ročník (přednastaven je pro 6.) 8. A, AJ, Mgr. c. Hana Krákorová 1 ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 4 (Pravopisná cvičení) - Terasoft Detektivní příběh- dvě varianty dobrodružné hry sdetektivem Koumesem namluvené Jiřím Lábusem Nastavení parametrů hry Vlastní nastavení Cvičení pro 2. ročník ZŠ Párové souhlásky na konci a uvnitř slo JAZYK ČESKÝ Příspěvky. SYNONYMA - SPOJOVAČKA. 31. 10. 2010 2010. PROCVIČUJEME DRUHY VĚT FORMOU TESTU Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESK. 6.ročník; 7.ročník; 8.ročník; 9.ročník (aktuální) Odkazy k procvičování; Školní družina; Jak se zabavit; Český jazyk. Publikováno: 11.3.2020 Autor(ka): Martina Vaněčková Pondělí 1. 6. Milí deváťáci, přejeme vám všechno nejlepší ke Dni dětí! Dnes budete rozvíjet čtenářskou gramotnost při plnění. 4.2.1 Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií.. 30 4.2.2 Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletýc

Základní škola Březnice Český jazyk 6

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Kontrolní test k odevzdání do 25.5.2020: Kontrolní test 25.5.2020 ČJ 3. ročník.pdf . Test vytiskni, vyplň, podepiš a vrať do dopisní schránky školy do 25.5.2020. Pokud potřebuješ, přijď si do školy denně od 8 do 11 hod pro test vytisknutý. Hodnocení kontrolního testu: Karolína Vitnerová 3. ročník výborná práce POCHVAL

Český jazyk a literatura ZU - Nová literatura pro SŠ 1. ročník, Taktik - Nová čítanka pro SŠ 1. ročník, Taktik (škola bude objednávat hromadně na začátku školního roku - mírně zvýhodněná cena) - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit), Didaktis DU - Pravidla českého pravopis Česká školní inspekce Rozvoj čtenářské gramotnosti na základních a středních Čj.: ČŠIG-1065/19-G2 školách ve školním roce 2017/2018 6/43 čtenářskými cíli výuky (ve více než čtvrtině navštívených hodin českého jazyka nebyly nicméně čtenářské cíle výuky a učení vůbec formulovány) Adéla Pokorná (Základní škola, Štefánikova 448, Pardubice) Kategorie: Český jazyk a literatura → II. stupeň → 6.ročník → Skladba Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Typ souboru: PDF Marie Vlková (ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov) Kategorie: Český jazyk a literatura → II. stupeň → 6.ročník → Tvarosloví Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Typ souboru: Alf Počet úloh 1

Jana Ambrůžková. Hlavní stránka > > Český jazyk - mluvnice 6.-9. - Mgr. Jana Ambrůžková. 1. NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, UČIVO PRO 7. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen k opakování neohebných slovních druhů - jejich hledání v textu, určování předložkových pádů, třídění slov a zařazování do typu slovního druhu E-škola ZŠ a MŠ Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí. Anglický jazyk Anglický jazyk / 5. ročník Anglický jazyk / 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura / 6. ročník Český jazyk a literatura / 7. ročník Český jazyk a literatura / 8. ročník Český jazyk a literatura / 9. ročník Dějepis Dějepis / 6. Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy 40 cvičení. 10. Velká písmena 6 cvičení. 11. Psaní i/í a y/ý po písmenu C 6 cvičení. 12. Tematická pravopisná cvičení 10 cvičení. Celkový počet cvičení: 342 Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení PDF k vytištění . Řešení. 1. Test 1 Test 2: Řešení 2: 3. Test 3: Řešení 3: 4. Test 4: Řešení 4: 5. Test 5: Řešení 5: 6 Test 6: Řešení 6: 7 Test 7: Řešení 7: 8 Test 8: Řešení 8: 9 Test 9: Řešení 9: 10 Test 10: Řešení 10: 11 Vyzkoušejte také naši přípravu po okruzích učiva matematiky a českého.

6.ročník Základní škola Partyzánsk

Zítra rozdáváme učebnice pro 5. ročník, nebude jich málo, vezměte si normálně aktovku! ————— NEZAPOMEŇ! 25.06.2012 16:55. Zítra ODEVZDÁVÁTE UČEBNICE - přírodověda, vlastivěda + mapa, čítanka. Český jazyk si můžete nechat. ————— Domácí úkoly. Test rychlosti připojení Navigace: ZŠ Libice nad Doubravou > 4. ROČNÍK > ČESKÝ JAZYK. ČESKÝ JAZYK. čtvrtek 8. dubna. úvodní aktivita - rozlušti pár přesmyček (písmena ve slově přehazuj Třídní stránky 8.B Kadaňská jednička, 1 ZŠ Kada Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní skupiny. Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Číst dál Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní.

Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli . znát ze ZŠ (Didaktis, 2007) - C 2146(Čj1) Bergerová, R.: Cvičení z českého jazyka (1994) - C 422(Čj1) Brabcová, R.- Pokorná, H.: Čeština pro 6.ročník. Pracovní sešit (2000) - C 1676(Čj1) Dolejší, P.: Nebojte se češtiny! 2 (pracovní sešit pro 9. ročník 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Kat. č.: 199 úterní hodiny češtiny budou trochu naostro. Čeká vás online test na SŠ, kdy budeme vnímat čas, vyzkoušíme si všichni, za jak dlouho celý test vypracujeme, čeká vás intenzivních 60 minut a poté kontrola. Zjistíme tak, zda musíme zrychlit, naučíme se pracovat s časem, abychom vyšetřili i čas na kontrolu. Přihlaste všichni a včas Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (barevný pracovní sešit) Cena s DPH: 54 Kč. ks. Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla přidána kapitola Mimořádné události v přírodě. Pokud máte původní vydání této učebnice a pracovního sešitu, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF.

Přijímací zkoušky . 1)) Zkuste si test na i-dnes. https:// zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=124 2) Ukázky srovnávacích testů, které jsou podobné. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use ČESKÝ JAZYK 7: 7.- 11. 12. 7. 12. PONDĚLÍ ČJ - MLUVNICE: TEAMS v 10.15 Měj na tento týden připravené PL ROZVRSTVENÍ NJ + ÚTVARY NJ PS ČJ 6. 8. 12. ÚTERÝ Dnes budeš testovat učivo na stránkách ALFBOOK. TESTY: Zvol 7.ROČNÍK - ČESKÝ JAZYK - PRAVOPIS - Vypracuj následujících 5 testů: Snímky výsledků nikam nevkládej, zůstanou uloženy v programu Virtuální knihovna - portál pro učitele. Klimetská 1216/46 11002 Praha 1, Nové Měst

POZOR, POZOR, důležité hlášení - Vesmírné Startovací balíčky vypuštěny na orbitu! Připravte pro vaše prvňáčky nezapomenutelnou cestu do vesmíru s našimi STARTOVACÍMI BALÍČKY! Základní balíček obsahuje objevitelské učebnice Nakladatelství Fraus, sadu kvalitních školních po . 4 Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ 10 Ovoce a zelenina 15 Angličtina - znáte dobře slovíčka 10 Oddechový test 15 Angličtina pro nejmenší 10 Slovíčka Aj pro 6.ročník 15 Prepositions 15 Articles and nouns - Členy 10 All English 10 Pre 9. rocnik 15 Angličtina 15 4 třída , A 15 4. třída B 15 Angličtina pro 6. ročník 15. Bezplatná aplikace Acrobat Reader umožňuje soubory PDF prohlížet, podepisovat, sdílet a opatřovat poznámkami. Chcete-li PDF snadno upravovat a převádět do formátů souborů pro aplikace jako Excel a Word, vyzkoušejte editor a převaděč souborů PDF, aplikaci Acrobat Pro DC

SADA - Počet do 5 | Lesy Nápadů

Český jazyk - prac. sešit str. 27/cv.1a-c str. 27/cv.2 str. 27/cv.3 z přílohy vypracovat PL pro 4 AJ 4.ročník TEST UNIT 6 i s výsledky AJ 4.ročník VÝSLEDKY K PS str. 51-57 Matematika str. 122 - 125 ÚSTNĚ: str. 122 slovní úlohy a cv.24 str.12 Tvrdé a měkké souhlásky. Doplňujeme i - í, y - ý: slon, ž. rafa, mot. l, ropuch, housen CJL GAMA pro 4. ročník: Distanční výuka 2. 11. -6. 11. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. ( Přihlásit se) Odhlásit se. Rok 2020/2021. Aplikační software Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Chcete vybrat pro žáky učebnice českého jazyka, se kterými bude přechod na druhý stupeň naprostá hračka?Nabízíme učebnice češtiny pro 6.r. ZŠ, čítanky a další nezbytné pomůcky nejen do českého jazyka.Vsaďte na osvědčené tituly vyhlášených nakladatelství z naší nabídky nebo vyzkoušejte některou z jejich novinek Anglický jazyk - online Teams 10:00 hod. - 1.+2.skupina Český jazyk - online Teams 11:00 hod. - 1.+2.skupina Čtení: čítanka str. 126 + odpověz si na otázky v modrém rámečku Psaní: písanka str. 20 Prvouka - opakování na páteční test (rostliny + houby

Tematický plán – Český jazyk – 3

VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I

O nové nemoci Covid-19 jsme už všichni slyšeli ledacos doma od rodičů, ve škole, v televizi, na internetu...nejprve nemoc byla daleko v Číně, poté všude možně ve světě, dokonce i v různých krajích České republiky a nakonec jsme se s ní setkali i v Novém Rychnově a to přímo v naší třídě Celostátní srovnávací testy KALIBRO 2016 5.ročník název testu Průměrná úspěšnost škol- Severozápad Čech SSZŠ rozdíl 5.A rozdíl 5.B rozdíl Český jazyk 57,7 63,5 5,8 66,3 8,6 60,6 2,9 Matematika 33,2 41,2 8,0 43,0 9,8 39,1 5,9 Humanitní základ 52,6 58,9 6,3 61,8 9,2 55,9 3,3 Přírodovědný základ 55,1 61,4 6,3 64,3 9,2 58,4 3,3.

KONTROLNÍ TESTY :: Moje třída 4

Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy otřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Jsme tu s vámi déle než 4 roky a měsíčně pomáháme více jak 250 000 žákům ZŠ a SŠ z celé České republiky. A nejenom těm

Přídavná jména pracovní list | pracovní list je určen k

Umíme česky - Online procvičování češtin

jazyka je učivo stanovené učebními osnovami MŠMT pro 1. - 5. ročník základní školy. Obsahem testu z německého jazyka je učivo v rozsahu úrovně A1 SERRJ. 2. Škola používá k přijímacím zkouškám centrálně stanovené testy Cermatu, a to z matematiky a českého jazyka (didaktický test) Milí deváťáci, po dohodě s vámi zasílám 1.skupině dva testy -1. na pondělí 25.5. a 2. na středu 27.5. (obě hodiny budeme mít spolu) školní výukový web. zadej funkci - vykreslí se graf; lineární funkce - graf; Lineární funkce - procvičování (uprav graf funkce podle rovnice); grafy goniometrických funkc

český jazyk - Základní škola Dr

7.ročník název testu Průměrná úspěšnost škol- Severozápad Čech SSZŠ rozdíl 7.A rozdíl 7.B rozdíl Průměrná úspěšnost škol- malá města Průměrná úspěšnost škol- celá ČR Český jazyk 56,7 62,7 6,0 66,2 9,5 60,1 3,4 59,8 58,9 Matematika 25,0 25,2 0,2 23,1 - 1,9 26,9 1,9 32,1 30, Katedra českého jazyka a literatury | Sokolská 8/113 | 460 00 Liberec 1 tel.: +420 485 354 243 | daniela.hasikova@tul.cz | www.fp.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 Podmínky pro náhradní plnění studijních povinností (studijní program Filologie - český jazyk a literatura) 1. ročník Pokud budou nějaké nejasnosti, ozvěte se. V Teams. budete mít od středy 1.4. do pátku 3.4. otevřený test na funkce, který bude klasifikovaný. 3) grafické řešení soustav rovnic - vyřešit a do 2 4. ročník Učivo probírané v období 6.4. - 9.4.2021 Český jazyk Téma: Zvratná slovesa Časování sloves - čas přítomný Učebnice: 1) str. 87/3 - ½ společně, ½ do sešitu 2) str. 88/1 - společně 3) str. 88/2 - společně práce ve Wordu 4) str. 88/3 - do sešit

TEST č. 6 - Přijímací zkoušky - Matematika, 9. ročník ZŠ ..

1. - 4.ročník PŘEDMĚT CO JE HODNOCENO VÁHA ZNÁMKY ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Pololetní práce 10 Čtvrtletní práce 10 Tematická práce 5 Diktát 5 Pravopisná cvičení, opis, přepis, doplňování When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures

Litaratura test - Český jazyk úvodní stránk

ČESKÝ JAZYK 25.1. připomínám online hodiny v tomto týdnu: úterý a čtvrtek 11-11:45. Od tohoto týdne začínáme na 2.pololetí, tak ať se Vám daří! Procvičujete slovesa + příslovce Slovesa + příslovce.docx. V úterý - na online test z tvarosloví (podstatná jména - číslovky