Home

HSIL behandling

BEHANDLING AV DYSPLASI Måttlig dysplasi/CIN2/HSIL M74007 Stark dysplasi/CIN3/CIS/HSIL M80702 Skivepitelcancer M80703 Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720. - Basaliom: behandling som HSIL - LSIL/VIN1 = kondylom/HPV lågrisk -behandlas ev. som kondylom, ej premalignt Konsultera erfaren kollega/läkare i tumör-team. Riktlinjer för behandling av dysplasi i vulva •OBS! Bör ske av erfaren specialis

Behandling. Behandling af CIN afhænger af grad (CIN I, II eller III), alder, fertilitetsønske og evt. tidligere CIN; CIN1-2 hos yngre kvinder kan ofte observeres i opfølgningsforløb pga. en relativ høj grad af remission, hvorimod CIN3 behandles med konisation; CIN 1-3 behandles med konus hos kvinder, der ikke har fertilitetsønsk Medicinsk behandling for HSIL er også en mulighed. Det forudsætter, at en vævsprøve har udelukket, at der er tale om vulvacancer. Cremen kan bruges ved mindre forandringer i vulva. Ved større forandringer vil der være behov for at kombinere både medicinsk og kirurgisk behandling Ofta visar biopsisvaret lätt vävnadsförändring orsakad av HP-virus, som beskrivs med termen LSIL. Dessa förändringar följs vanligen upp med papa- eller HPV-test eller kolposkopi, och om förändringen inte läks under en ungefär två års uppföljning, övervägs behandling. Svår (HSIL dvs. high-grade squamous intraepithelial lesion Behandling av VIN 2-3 (= uVIN = HSIL) Fösrtahandsval: Lokala resektioner. Bra demarkering med ättiksyra. Om lesionerna sitter så till, att en radikal operation förefaller oöverkomligt är laserablation med generösa biopsier ett alternativ. Imiquimod (Aldara) vid utbredda och multifokala förändringar Humant papillomvirus förkortas ofta med HPV. Alla barn erbjuds ett HPV-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot sju typer av HPV som orsakar cancer och mot två typer som orsaker vårtor i underlivet

Behandling. Behandlingen vid precancerösa tillstånd och vid konstaterad cancer i livmoderkroppen är bortoperation av livmoder och i vissa fall äggstockar. Ibland kompletteras operationen med strålbehandling. Prognosen vid tidig upptäckt är god. Vid lokaliserad tumör till livmoderkroppen är 5-årsöverlevnaden nära 90 % Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller symtom, behandling och prognos. Läs mer om gynekologisk cancer. Symtom på livmoderhalscancer Livmoderhalscancer ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Små blödningar mellan menstruationerna kan förekomma. Liksom blödning och ibland smärta under samlag eller när man krystar på toaletten Mens celleprøver graderes normal, ASC-US, LSIL, ASC-H og HSIL etter stigende alvorlighetsgrad, graderes vevsprøver (biopsier) normal, CIN1, CIN2, CIN3 og kreft. Behandling med konisering gjøres vanligvis kun når høygradige celleforandringer er bekreftet med biopsi. CIN2, CIN3 og kreft omtales ofte som CIN2+ og krever behandling (se Tabell 1) Ha alltid cytologi/HPV-funnet klart for deg. Ved HSIL i cytologi, er det 75-80 % risiko for at det foreligger cervix dysplasi. 2. Vær bevisst hvem du skal utrede/behandle: ung, eldre, paritet og barneønske, gestagen dominert prevensjon, HRT eller lokal østrogen bruk, tidligere konisert, røyker, immunsupprimert, tidligere/ aktuell SOS. 3 Behandling. Lättare atypier CIN1 kan behandlas som bakteriell vaginos och ny provtagning efter 1 månad. Dysplasi kvarstående CIN1 eller direkt vid CIN2-3 utreds vidare med kolposkopi och riktade provexcisioner, alternativt laserbehandling eller diatermi/konisation. (CIN: Intraepitelial neoplasi i cervix) Profylax

Celleforandringer - Patienthåndbogen på sundhed

CIN 2: Moderate forandringer (betegnes også som HSIL) CIN 3: Grove forandringer (betegnes også som HSIL) CIN 1 er tegn på at man har en HPV-infeksjon, og forandringene går oftest tilbake av seg selv. Ikke alle tilfeller av CIN 2 og CIN 3 vil utvikle livmorhalskreft, men siden man ikke vet hvilke vurderes CIN 2 og CIN 3 for behandling ASC-H og HSIL -70-80 % CIN2+ LSIL og ASCUS -10-20% CIN2+ Risiko etter behandling for CIN 2+/ AIS • 5 ganger økt risiko for livmorhalskreft neste 10-25 år • 10-15% økt risiko for CIN2+ (de fleste innen 1-2 år) • Risiko ved frie render: For ny CIN2+: ca 5

Dysplasi Företrädesvis histopatologisk förändring (LSIL, HSIL, AIS) GCK Benämning för vårdkedjan gynekologisk cellprovskontroll, d.v.s. den organiserade cervixscreeningverksamheten. HPV Humant papillomvirus. Om inte annat anges i texten refererar HPV till högrisk-HPV HSIL Höggradig intraepitelial skivepitellesion i PAD Ettersom livmorhalskreft i tidlig stadium oftest ikke gir symptomer er regelmessig cytologisk screening av friske kvinner veldig viktig. Man kan da oftest diagnostisere sykdommen i et preinvasivt stadium som kan behandles med konisering. Ved cytologisk funn av CIN 2-3 (HSIL) skal kvinnen henvises til kolposkopisk undersøkelse med biopsitagning Grov dysplasi HSIL WHO, 2002 . CIN 1 - CIN 2 - CIN 3 LSIL- HSIL Den morfologiske terminologi i overensstemmelse med den biologiske kunnskap CIN 1 CIN 2 CIN 3 LSIL HSIL HSIL . ASC-US/LSIL •Studier som studerer variasjon mellom ulike patologers histologiske diagnose viser HSIL* Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel: • Behov for re-behandling etter konisering er oppgitt å være ca 10 % første 2 år, uavhengig av frie reseksjonsrender (569-571) Kvinner som får cytologisk påvist ASC-H/HSIL/AGUS/AIS, eller har histologisk verifisert CIN 2/3 eller AIS, og blir gravide før behandling, eller får påvist dette under graviditet, følges med kolposkopi/cytologi med eventuelt biopsi hver 12. uke 2 (IV) Ved mistanke om invasiv kreft skal det henvises til spesialavdeling for gynekologisk.

- I dag är de svenska rekommendationerna att avvakta behandling för kvinnor under 25 som har medelsvåra cellförändringar i livmoderhalsen. Men den här metaanalysen ger bra evidens för att vi kan göra på samma sätt även för många kvinnor som är äldre än så, säger Björn Strander, gynekolog och ordförande i den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention vid. Dette kaldes forstadier til livmoderhalskræft. Ubehandlede celleforandringer er ikke i sig selv kræft, men kan føre til kræft med tiden. Man ved ikke præcis, hvor lang tid der går, før de udvikler sig til kræft. Oftest er der tale om en periode på år, men det kan variere fra kvinde til kvinde. Heldigvis kan alle grader af. Efter behandling af HSIL anbefales klinisk kontrol hver 6. måned i 2 og herefter årligt til i alt 5 år(D). Målet med kontrol efter endt behandling er at kunne behandle de hyppige recidiver, at tilstanden ikke udvikler sig til anal cancer og i så fald diagnosticere canceren i et tidligt stadie

Om du har HSIL betyder det att förändringar i livmoderhalsceller är allvarligare onormala. Utan behandling kan HSIL utvecklas till livmoderhalscancer. Vid denna tidpunkt kan din läkare rekommendera andra tester som kolposkopi och biopsi och avlägsnande av onormala områden Uten behandling kan HSIL utvikle seg til livmorhalskreft. På dette tidspunktet kan legen din anbefale andre tester som kolposkopi og biopsi, og fjerning av unormale områder. HSIL blir også referert til som moderat eller alvorlig dysplasi HSIL, ASCH, AGC, AIS, Carcinom: KBC; Uegnet/ insufficient materiale; Behandling af evt. infektion. Ny prøve efter 1 mnd. Fund af actinomyces eller koilocytose ændrer ikke ved ovenstående; Svar på konus og relevant opfølgning (flow-chart): Konus med frie rande: ny cervix-cytologisk prøve hos egen læge om 6 mdr Uden behandling kan HSIL udvikle sig til livmoderhalskræft. På dette tidspunkt kan din læge muligvis anbefale andre tests såsom colposkopi og biopsi og fjernelse af de unormale områder. HSIL kaldes også moderat eller svær dysplasi Behandling. Hensikten med behandlingen er å hindre utvikling til kreft. Som nevnt er det forskjellige grader av celleforandringer, der HSIL betegner de mest markerte forandringene. Det er litt forskjellig fremgangsmåte avhengig av hvilken type du har. Ved LSIL (tidligere CIN 1) tas ny celleprøve med HPV-test etter 6 måneder

Cervixcancer - Internetmedici

HSIL og dVIN betragtes som præmaligne tilstande, hvor risikoen, ubehandlet, for udvikling til karcinom er estimeret til henholdsvis 5 og op mod 30%. Symptomer/klinik. Vulva prækankroser giver oftest symptomer (80-90%). Kløe, irritation og brændende og sviende fornemmelse i områderne med prækankrose er typiske symptomer Behandling kan utföras utan biopsi om det kolposkopiska fyndet överensstämmer med HSIL, ex. Swedescore ≥ 8 Cancer in situ eller HSIL Konisering med diaterminål, diatermislynga eller laserteknik är idag de vanligaste metoderna Behandling bör dock göras utifrån individuell bedömning med tanke på risken för eventuell framtida cervixinsufficiens! HSIL extirperas, i första hand konisering med slynga, enbart destruktion skall undvikas. Efterföljande cervixabrasio på samtliga. Vid HSIL/CIN2 på kvinnor under 25 år rekommenderas i första hand expektans oc

Vulval intraepithelial neoplasia (VIN) Vulval cancer

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion) HP-virusförändring som ofta förklaras av slemhinneskada som kräver behandling. Oftast förklaras förändringen inte av cancer, utan av en svårare förstadieförändring orsakad av papillomvirus Celleforandringer på livmoderhalsen - celleforandringer - suspekte celler - atypiske celler. Hvert 3. år tilbydes kvinder mellem 23 år og hver 5. år kvinder fra 50-65 år bosat i Danmark en såkaldt celleprøve fra livmoderhalsen. Formålet er at finde og behandle FORSTADIER til livmoderhalskræft og dermed forhindre. 2.Överväg behandling b.behandling med excision inom 4-8 veckor. IV. See and treat dvs behandling med excision vid kolposkopi motsvarande HSIL utan verifiering med px i vissa fall. Gäller inte patienter <25 år Behandling ges då med kemoterapi, eventuellt kombinerat med strålbehandling vid exempelvis skelett- eller lymfkörtelmetastaser. Patienter med recidiv och som tidigare fått kemoradioterapi uppvisar sämre behandlingsresultat, förmodligen på grund av resistensutveckling vid återbehandling med singeldrog cisplatin

Premaligna tillstånd i vulva - RCC Kunskapsbanke

4. Patienter bør efter behandling tilbydes kontrol da der hyppigt forekommer recidiv af AIN (B). 5. Efter behandling af LSIL anbefales klinisk kontrol hver 6. måned i 2 år og afsluttende kontrol efter 3 år (D). 6. Efter behandling af HSIL anbefales klinisk kontrol hver 6. måned i 2 og herefter årligt til i alt 5 år (D) Danderyds sjukhus. Besvarad: 2008-09-11. Svar: Cancer in situ innebär att cellerna ser ut som cancerceller men förändringen finns enbart i slemhinnan och visar inga tecken till spridning. Det är ingen äkta cancer utan en grav cellförändring i slemhinnan som dock kan sprida sig vidare och bli en äkta cancer. Vänliga hälsningar Uten behandling vil 5 prosent av kvinner med CIN2 og 10-30 prosent av kvinner med CIN3 utvikle kreft i løpet av 10-20 år. Ved behandling med konisering reduseres risiko for kreft med 90 prosent. Kvinner som er konisert blir fulgt opp med både celleprøve og HPV-test for å kunne fange opp eventuelle tilbakefall av celleforandringer så. Men ibland kan behandling inte utföras på samma dag. Till exempel kan du behöva vänta tills du får ditt biopsieresultat några veckor senare om det inte direkt är klart om du har onormala celler i livmoderhalsen. Typer av behandling. Det finns flera sätt som onormala celler kan tas bort från livmoderhalsen Instruks vedrørende screening, udredning, behandling og kontrol for cervixdysplasi, high risk HPV og cervixcancer. Definition af begreber . Dysplasi, carcinoma in situ og adenocarcinoma in situ er ikke-invasive læsioner i cervix, der ubehandlede besidder potentiale for udvikling af invasiv sygdom. Cytologi beskrives ved Bethesda klassifikatione

Behandling af celleforandringer på livmoderhalse

  1. 2.Överväg behandling b.Patient <25 år med CIN3/patient b.behandling med excision inom 4-8 veckor. IV. See and treat dvs behandling med excision vid kolposkopi motsvarande HSIL utan verifiering med px i vissa fall. Gäller inte patienter <25 år. FLÖDESSCHEMA
  2. Forandringene kan enten være høyverdig (HSIL) eller lavgradige (LSIL), og oppfølgende behandling kan være nødvendig. Til slutt, hvis kreftceller eller atypiske plateepitel celler er tilstede, indikerer resultatet livmorhalskreft, og henvisning til en onkolog er hensiktsmessig
  3. • Kvinner som får cytologisk påvist ASC-H/HSIL/AGUS/AIS, eller har histologisk verifisert CIN 2/3 eller AIS, og blir gravide før behandling, eller får påvist dette under graviditet, følges med kolposkopi/cytologi og eventuelt biopsi hver 12. uke. • Som hovedregel skal CIN 2/3 og AIS ikke behandles før etter svangerskape
  4. ology). or any glandular abnormality, irrespective of HPV status, she.
  5. Basocellulære carcinomer i vulva og dysplastiske forandringer (HSIL i vulva) henvises til behandling på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, OUH. Forløbet på Gynækologisk Afdeling, Skejby eller Rigshospitalet . Patienten indkaldes hurtigst muligt til ambulant forundersøgelse Dessa korrelerar med respektive CIN 1 respektive CIN 2 eller 3.
  6. dre invasiv livmorhalskreft på den tiden, men rundt 20% vil utvikle seg til å ha invasiv livmorhalskreft uten behandling. For å bekjempe denne progresjonen blir HSIL vanligvis fulgt av en øyeblikkelig kolposkopi med biopsi for å prøve eller fjerne det dysplastiske vevet
  7. Bethesda-systemet ( TBS), officiellt kallat Bethesda-systemet för rapportering av livmoderhalscytologi, är ett system för rapportering av cervikal eller vaginal cytologisk diagnos, som används för rapportering av Pap-smear-resultat. Det introducerades 1988 och reviderades 1991, 2001 och 2014. Namnet kommer från platsen ( Bethesda, Maryland) för konferensen, sponsrad av National.
Kolposkopi och utredning av avvikande cellprov - RCC

Cellförändringar i livmoderhalsen - Netdokto

Behandling anbefales ikke under graviditet, ikke anbefalt, selv for HSIL (CIN2 eller CIN3) på grunn av graviditetsrelaterte komplikasjoner, og henvisning til gynekologisk onkolog bør vurderes. Et ord fra veldig bra . Poenget her er at resultatet av pap-smear av LSIL regnes som unormalt og krever ytterligere testing og muligens behandling Bethesda-systemet ( TBS), officielt kaldet Bethesda-systemet til rapportering af livmoderhalscytologi, er et system til rapportering af cervikale eller vaginale cytologiske diagnoser, der anvendes til rapportering af Pap-smear-resultater. Det blev introduceret i 1988 og revideret i 1991, 2001 og 2014. Navnet kommer fra placeringen ( Bethesda, Maryland) af konferencen, sponsoreret af National.

Eller som är under behandling. Det rör sig om en anonymiserad intervju på 20 max 30 minuter där jag bland annat frågar om hur de önskade att det fungerade i den bästa av världar. Det handlar om områden såsom resväg, information, livskvalitet osv behandling (St.IV) <96 % overlever <87 % overlever <20% overlever Cervixcancer i Danmark • Over 400 kvinder får sygdommen hvert år • 150 dør årligt af den. • Halvdelen af patienterne er under 55 år. • Sygdommen kan forebygges ved vaccination, ved screening og behandling af forstadier • Den største risikofaktor er ikke at deltage US, LSIL, ASC-H og HSIL etter stigende alvorlighetsgrad, graderes vevsprøver (biopsier) normal, CIN1, CIN2, CIN3 og kreft. Behandling med konisering gjøres vanligvis kun når høygradige cellefor-andringer er bekreftet med biopsi. CIN2, CIN3 og kreft omtales ofte som CIN2+ og krever behandling (se Tabell 1). HPV-test i primærscreenin

Cervixcytologiske forandringer, HPV og Cervical

After gravid, after er tilbakevendende runde eller ovale

Behandling af celleforandringer i vulva - Kræftens Bekæmpels

og behandle forstadier, så sygdommen ikke får lov til at udvikle sig til livmoderhalskræft. I denne pjece kan du læse om celleforandringer: Om årsagen, under-søgelser og behandlingen. Du kan også læse om nogle af de tanker og bekymringer, der kan opstå hos kvinder, der får at vide, at de har celle-forandringer Statens helsetilsyn vurderer at din undersøkelse og behandling av pasienten var mangelfull og representerer et avvik fra god praksis. Avviket er av en slik grad at vi har kommet til at undersøkelsen og behandlingen som pasienten fikk var uforsvarlig og et brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 Behandling bör göras efter PAD verifikation, men kan göras efter kolposkopibild HSIL(++) Aktiv exspektans vid HSIL/CIN < 25 år Kolposkopi, cellprov med dubbelanalys och ev px med 12 månaders intervall HSIL-förändringarna indelas i mellansvåra och svåra förstadieförändringar. Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix ICD-10 kod för Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix är D069A. Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i livmoderhalsen (D06), som finns i kapitle Symtom, komplikationer, diagnostik och behandling. HPV-infektioner ger i sig inga symtom och läker oftast ut av sig själva. Om infektionen kvarstår kan den, beroende på HPV-typ, leda till kondylom eller olika typer av cancer. Livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen

Hårstua Frisør - Startside | Facebook

Vävnadsförändringar och behandling av dem Kvinnohuset

Nu är jag gravid i v 24 igen, har varit på första cellprover som visade lätta förändringar. Fick tid till utvidgad provtagning där de alltså tar vävnadsprover. Har fortfarande inte får svar så gjorde misstaget att läsa min journal där det står. Px portio med HSIL. PAD- rondsgenomgång innan svar till patient HSIL indikerar att de onormala cellerna har stor förändring i sin storlek och format. Det är ett fynd som indikerar en hög risk för måttliga / avancerade premalignanta skador (IAS 2 eller 3) eller samma cancer som redan har fastställts. Risken för att ett HSIL-resultat blir IAS 3 vid biopsin är 50%

Konisering, eller excisionsbehandling, är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen. Operationen utförs i dagkirurgi, oftast i lokalbedövning, men ibland under narkos. Vid operationen använder gynekologen en elektrisk kniv, en böjd elståltrådsslynga, och avlägsnar med den det aktuella området av. BAKGRUND EpidemiologiVulvacancer är en relativt ovanlig cancerform som främst drabbar äldre kvinnor. I Sverige diagnostiseras ungefär 150 nya fall årligen och ca 65 kvinnor avlider till följd av vulvacancer varje år. Medelåldern vid insjuknandet ligger runt 75 år och en tredjedel är 80 år eller äldre vid diagnos. EtiologiVulvacancer har huvudsakligen två typer av etiologi. Ca [ AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C60- Malign tumör i penis). Nyckelord: penis, cancer, HPV, lymfkörtlar, ljumskar, malign tumör, skivepitelcancer, humant papillomvirus,.. Inledning . Humant papillomvirus (HPV)-infektioner kan läka ut spontant men kroniska infektioner med vissa HPV-typer kan ge upphov till cellförändringar i livmoderhalsen, som obehandlade kan utvecklas till cancer.. För kvinnor som redan är diagnostiserade med låggradiga cellförändringar kan ett positivt HPV-test tyda på att de löper en högre risk att ha eller utveckla höggradiga.

Gi behandling først og ta prøven ved en senere konsultasjon. Få med celler fra transformasjonssonen, det vil si overgangen fra sylinderepitel (endocervix) til plateepitel (ektocervix). Unge kvinner kan ha ektopi, det vil si sylinderepitel og dermed transformasjonssonen ute på ektocervix. Bruk da spatel her Allvarlig cervikal dysplasi är inte cancer, men den har potential att bli cancer. Behandling för svår cervikal dysplasi är i allmänhet säker och effektiv och kan hindra dig från att utveckla cancer

HPV - humant papillomvirus - 1177 Vårdguide

Behandling 1 HSIL Behandling 2 HSIL+ Behandling HSIL Cyt 1 Cyt 2 Cyt 1 Cyt 2 5 år 8 mån 378 KONTROLLER 14 år 7 mån 1/6 2002 Observationstidens slut 189 FALL . Resultat • Odds ratio för HPV-positiva jämfört med HPV-negativa postoperativt för att utveckla höggradi Denne studien vil studere effektiviteten av fotodynamisk behandling med aminolaevulinsyre for behandling av pasienter med HPV + lav grad av cervikal intraepitelial neoplasi (LSIL; CIN1).. Klinisk prøveregister. ICH GCP Celleforandringer livmorhals grad 3. Dersom biopsien viser moderate eller grove celleforandringer (CIN2/3) anbefales behandling med konisering. Av kvinner med lette celleforandringer i celleprøven (ASC-US / LSIL) vil 10-20 prosent ha høygradige celleforandringer i vevsprøven (CIN2/3) ved senere oppfølging, og 0,5 prosent vil ha kreft Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan. Hvis du har HSIL, betyder det, at ændringerne i cervikale celler er mere alvorlige unormale. Uden behandling kan HSIL udvikle sig til livmoderhalskræft. På dette tidspunkt kan din læge muligvis anbefale andre test, såsom colposcopy og biopsi, og fjerne de unormale områder

neoplasi), ASC-H (Atypiske skvamøse celler, kan ikke utelukke HSIL) og HSIL (Høygradig skvamøs intraepitelial neoplasi). Biopsier graderes normal, CIN1, CIN2, CIN3 og kreft. Man omtaler gjerne CIN2, CIN3 og kreft som CIN2+. Kvinner med CIN2+ anbefales behandling, oftest med konisering (14, 15). Ulike karakteristika er typisk for de ulike. Livmorhalskreft, cervixcancer, er den tredje hyppigste kreftform hos kvinner i aldersgruppen 15-54 år, og den nest hyppigste kreftform hos kvinner under 35 år.I 2012 var det 305 kvinner i Norge som fikk livmorhalskreft, og 68 kvinner døde av denne kreftsykdommen. Overflatevevet i skjeden er plateepitel, som er en relativt solid overflate.I livmoren er det sylinderepitel som er mykere og er. Däremot hänvisas individer med CIN II och CIN III nästan alltid för behandling. (Dessa motsvarar HSIL, ASC-H, AGC eller karcinom in situ Pap-smear-diagnoser.) Behandling för måttlig till svår cervikal neoplasi involverar avlägsnande av lesionerna. Detta kan göras genom kryoterapi, LEEP eller konisering Ofte stilles diagnosen på loopconus som led i udredning/behandling af CIN [3]. Der kan bl.a. laves følgende former for billeddiagnostik [3]: PET CT skanning af thorax og abdomen mhp lymfeknudemetastasering og evt anden dissiminering; MR skanning supplerer PET CT; Behandling. Lokaliseret sygdom opereres

Eller HSIL indikerar att de onormala cellerna har en stor förändring i sin storlek. Det bekräftas att det indikerar en stor klippa av befintliga måttligt avancerade / avancerade skador (IAS 2 eller 3) eller etablerad cancer. Klippan för ett HSIL-resultat är IAS 3 vid 50% biopsi. Eller risken för HSIL-resultat är 7% cancer HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion (sv.t. moderat dysplasi (CIN II), svær dysplasi og carcinoma in situ (CIN III) samt adenocarcinoma in situ (AIS) efter WH0)), alle såkaldt high grade lesions, hvor der er indikation for behandling (henvisning til gynækolog) Hvis du har blitt fortalt at du har en unormal Pap smøre, kan ditt første instinkt være å få panikk eller å frykte det verste. Det er et naturlig svar.Me HSIL indikerar att onormala celler har stor förändring i storlek och form. Det är ett resultat som indikerar en hög risk för måttliga / avancerade pre-maligna lesioner (CIN 2 eller 3) eller till och med etablerad cancer. Risken för att ett HSIL-resultat är NIC 3 i biopsi är 50%. Risken för att ett HSIL-resultat är en cancer är 7%