Home

Karel Hynek Mácha současníci

Karel Hynek Mácha je pro českou společnost, ale i pro Litoměřice velmi důležitou osobností a letos uplyne 210 let od jeho narození. Jeho osud je s Litoměřicemi úzce svázán, sem přišel vybudovat zázemí pro vlastní rodinu, ale po šestitýdenním pobytu tragicky zemřel Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci. Kategorie: Literatura. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932, Kutná Hora. Charakteristika: Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Karel Hynek Mácha v našich článcích. Život po boku slavného romantika nebyl žádný med. 28. 2. 2020 19:58 Eleonora Lori Šomková, neodmyslitelná součást máchovského kultu a životní láska legendárního romantika. Po boku Karla Hynka Máchy si ovšem prožila nejednu pernou chvilku Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha-Malá Strana - 6. listopadu 1836 Litoměřice) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se dílem, jemuž dominuje lyricko epická skladba Máj ( 1836 ), jedna z nejvydávanějších českých knih Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze. Původně se jmenoval Ignác, ale jméno si počeštil na Hynek a dodal si k tomu Karel. Vystudoval filozofii a práva. Zemřel 6. listopadu 1836 zřejmě na choleru, nikoliv na zápal plic, jak se dlouho soudilo

Karel Hynek Mácha. 1810 - 1836 narodil se v Praze vystudoval právnickou fakultu Současníci a pokračovatelé Karla Hynka Máchy. Karel Sabina Karel Jaromír Erben. někdy je řazen i do poslední fáze národního obrození narodil se v Miletíně studoval filosofii a práva byl archivářem sbíral lidové písně a pohádky. Karel Hynek Mácha: Jakým tajemstvím je obestřen Jeho současníci Máchu popisují jako snědého, vysokého a štíhlého muže s plnovousem a tmavýma uhrančivýma očima. Malovaná podobizna se nedochová, takže se budoucí vědátoři a badatelé musí spokojit pouze se slovním popisem Krátce předtím vydal svou vrcholnou báseň Máj - lyricko-epické dílo, které ovšem jeho současníci nepochopili. Mácha byl plně doceněn až Nerudovou a Hálkovou generací dvacet let po smrti. Karel Hynek Mácha - portrét Jana Vilímka | foto: cs.wikipedia.org

Někteří Máchovi současníci více oceňovali jeho malířský um

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci - Seminarky

Karel Hynek Mácha podle almanachu Máj z roku 1858. Ilustrace k povídce Marinka od Ludmily Jiřincové. Máchovi současníci vzpomínají. Mácha přišel do Litoměřic někdy v září 1836 a hned první den tu vzbudil málem rozruch. Vyšel si do města na obhlídku, na sobě svůj pověstný karbonářský plášť s červenou. Mácha vytvořil romantické dílo vysoké umělecké úrovně, které přesně naplňuje typické znaky romantismu: láska, zklamání, rozervaný romantický hrdina, otázky po smyslu života, příroda. Sám Karel Hynek Mácha měl romantické záliby, hlavně přírodu a historii Karel Hynek Mácha. 1. pol. 19. st. romantismus. současníci: K. J. Erben (Kytice), J. K. Tyl (Strakonický dudák, Paličova dcera), A. S. Puškin (Evžen Oněgin.

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie. životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik. pěšky navštěvuje hradní zříceniny, kde přespává a maluje je - díky němu některé dnes známe, pěšky šel až do. Karel Hynek Mácha: Máj Tento text nejprve podává stručné informace o postavení básně Máj v české tvorbě a jejím významu. Autor se snaží poukázat na to, v čem byl Mácha jiný než jeho současníci Karel Hynek Mácha - Máj. Detailní rozbor knihy Máj nejznámějšího představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy. Vhodné pro ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka. 1. Charakteristika doby vzniku díla. Charakter doby a literatury. vydáno 1836, u nás doba národního obrození → proto nebyl Máj. Známe i výšku. Mácha měřil 175 cm. Při rekonstrukci obličeje pomohly i autentické zprávy o Máchově poranění. Dva na sobě nezávislé dobové popisy jsou prakticky shodné, navíc jsou stopy po zranění zachyceny i na dobové kresbě malíře Umana. Socha K. H. Máchy na Petříně Jak vypadal Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha OSOBNOSTI

Karel Hynek Mácha-nejvýznamnější český romantik-původním jménem Ignác-vystudoval práva-hrál amatérské divadlo v družině Josefa Kajetána Tyla - seznámil se tam s Elenorou Šomkovou - Lori (nemanželské dítě)-zdatný turista - Litomyšl -Praha, Benátk Básnická sbírka vyšla tiskem poprvé 23. dubna 1836. Mladý básník a právnický koncipient Karel Ignác Mácha, jenž německé Ignác raději vyměnil za české Hynek, ji vydal vlastním nákladem. V lyricko-epické skladbě zachytil skutečný příběh otcovraždy, k níž došlo v roce 1774 u Dubé nedaleko Doks Český básník a prozaik Karel Hynek Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života. Máchovi současníci Máj nepochopili a poměrně příkře odsoudili Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Simona H. Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze český básník a prozaik představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studium práv, ochotník v divadle, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích záliba v cestování (inspirace) Díla: Obrazy ze života mého (1834) - cyklus próz (Márinka.

Karel Hynek Mácha - Wikipedi

Josef Václav Myslbek - Poet Karel Hynek Mácha at Petřín

Karel Hynek Mácha byl vášnivý cestovatel. Chodil většinou pěšky a vyhledával zejména romantická místa spojená s historií a krásnou přírodou. Psal si seznam hradů spatřených, zápisy doprovodil kresbami. Dochovalo se jeho 115 kreseb a akvarelů Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze. Původně se jmenoval Ignác, jméno si ale počeštil na Hynek a přidal k němu ještě Karel. Vystudoval filozofii a práva. Zemřel 6. listopadu 1836 pravděpodobně na choleru, nikoliv tedy 'romanticky' na zápal plic, jak se dlouho tvrdilo Např. Karel Hynek Mácha - současníci nepochopili jeho subjektivní poezii, prý jeho myšlenky odvádí od vlasteneckých zájmů atd. K jeho odkazu se přihlásila generace májovců až zhruba za 20 letpo Máchově smrti (zemřel 1936), a to v 60. letech 19. století almanachem Máj Tento seznam je ovšem jen tím hlavním, kde můžeme vidět a poznat dílo K. Vika. Různé další kresby, lepty, dřevořezy atd jsou roztroušeny v mnoha dílech jež v té době vyšly - kupř. Sv. Čech - Na Valdštýně (1924), J. Neruda - Balady a romance (1925), A. Pražák - Karel Hynek Mácha (1936) atd Výlet-8.,7.,6.ročník Praha(divadlo Hybernia,Chrám Sv.Víta) Exkurze 7. ročníku do Českých Budějovic. Výlet-7.-6.ročník Třeboň(Přemyslovci,dům J.Krčína

Karel Hynek Mácha: Spannende Geschichte der

K. H. Mácha: macho, žárlivec a sexuální predátor, který ..

Pražský rodák Hynek Mácha, který si k počeštěné verzi jména Ignac, jímž ho pojmenovali rodiče, přidal básnické jméno Karel, měl s psaním smělé plány. Zatím si ale coby právě dostudovaný právník sháněl v Litoměřicích seriózní zaměstnání, aby uživil těhotnou snoubenku Karel Hynek Mácha (17. 11. 1810-1836)- narozen na Malé Straně, otec krupař, 1811 - Rakousko vyhlásilo státní krach - s otcovým podnikem to vypadá špatně - stěhování do svatopetrské čtvrti, na Dobytčí trh (Karlovo náměstí Hynek je ale strašně žárlivý a podezřívá Karla, že chce Beatu svést. Postupně vztah s Beatou díky své chorobné žárlivosti úplně zničí a v den svatby Hynek tragicky zemře na choleru (po uhašení požáru se Mácha napil splaškové vody a údajně zemřel na choleru nebo salmonelózu)

ROMANTISMUS V ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATUŘE - maturitní

současníci: Josef Kajetán Tyl - zdůrazňoval lásku k vlasti a národu, Karel Hynek Mácha - tematizoval ve svém díle světobol a rozervanost Znaky romantismu literární / umělecký smě Váže se k němu pověst, že Karel Hynek Mácha na něm psal poslední verše. Viděl, jak v Litoměřicích hoří stodola, běžel, vylezl na ni a chtěl hasit. Lidé mu podávali vědra s vodou, ale voda byla z místní kanalizace a on na následky otravy zemřel. Mácha bydlel v patrovém domku ve dvoře dnešní vinárny Na Vikárce

Karel Hynek Mácha: Jakým tajemstvím je obestřen

 1. Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků, usp. Karel Janský, Melantrich, Praha 1959 Křivánek, Vladimír: Karel Hynek Mácha, Horizont, Praha 1986 Literární pouť Karla Hynka Máchy, Ohlas Máchova díla v letech 1836-1858, usp. P.Vašák, Odeon, Praha 1981 Nebeský, Václav Bolemír: Protichůdci, Kamila Neumannová, Praha 191
 2. 7. Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) Básník a prozaik, nejvýznamnější český básník národního obrození. Typický romantik, ovlivněný zejména Mickiewiczem a Byronem. Máchou začíná moderní česká poezie. Vystudoval gymnázium a na německé pražské univerzitě také filozofii a práva. Rá
 3. Nejvýznamnější básnickou postavou národního obrození je autor Máje, románu Cikáni, povídky Márinka - Karel Hynek Mácha - zástupce romantiků u nás. Současníci ho nechápali, až pozdější generace nových básníků ho začaly označovat za největšího českého básníka

Spěchá dolů na pomoc a při hašení se chladí vodou donesenou pravděpodobně z Labe, kam tehdy mířily všechny městské splašky. O pár dní později jej sklátí prudké křeče a zvracení. V den své plánované svatby umírá Karel Hynek Mácha na choleru a je spěšně pohřben na litoměřickém hřbitově Praha - Před 180 lety, 23. dubna 1836, poprvé vyšla básnická sbírka Máj, kterou vlastním nákladem vydal tehdy pětadvacetiletý Karel Hynek Mácha. Knížka se bezprostředně dočkala odmítnutí kritiků; teprve následující generace přijala Máchův Máj za svůj a povýšila jej na klenot české poezie Právě mladé publikum může oslovit Karel Hynek Mácha. Pětadvacetiletý, právě absolvovavší právník, milovník historie, zručný kreslíř a ochotnický herec, nepřehlédnutelný, inteligentní a razantní člověk - jehož talent rozeznali jen nemnozí současníci, ale ani oni nedohlédli jeho literárního významu Jak vypadal Karel Hynek Mácha? KŘIVÝ NOS, ZATO KRÁSNĚ KLENUTÉ ČELO . JEŠTĚ JAKO ŽÁK školy u sv. Petra, v sedmi osmi letech, spadl Mácha ze zvonu. Musel to být pád ze značné výšky, současníci popisovali jizvy na jeho obličeji. Protože zranění bylo těžšího rázu, je nasnadě, že muselo zanechat stopy i na lebce France Prešeren (1800-1849) a Karel Hynek Mácha (1810-1836) dnes tí básničtí současníci z první poloviny 19. století byli totiž vystudova-ní právníci, oba volnomyšlenkáři poněkud extravagantního charakteru a zvyků, ovlivňovali je podobní autoři, začali básnit v němčině a pokračo

Rok 1939: Básník do české půdy

Den poezie se koná vždy kolem 16. listopadu, v tento den se v roce 1810 narodil Karel Hynek Mácha. Dnes je považován za nejvýznamnějšího představitele českého romantismu. V roce 1936 vydal vlastním nákladem svou báseň Máj - lyricko-epické dílo, které ovšem jeho současníci nepochopili a poměrně příkře odsoudili Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček (31. října 1821 Borová u Přibyslavi - 29. července 1856 Praha), byl český novinář, spisovatel, básník a politik.Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k druhé generaci národních buditelů Katalog: spisovatelé podle abecedy. 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. « Předchoz 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Ignác Mácha, který nahradil své nepříliš české jméno po vzoru obrozenců podstatně vlastenečtějším Karel Hynek, svůj depresivní a pesimistický Máj dopsal v pošmourném pokojíku na Karlově náměstí a musel investovat celých 44 zlatých, aby si ho sám vlastním nákladem vydal

Karel Hynek Mácha: Jakým tajemstvím je obestřen

Máj - rozbor díla k maturitě (9) Rozbor-dila

Karel Hynek Mácha: První porno v Čechách? | Blesk

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě - Čtenářský

 1. Na maturitu z literatury má student povinnost přečíst 20 knih z kánonu určeného školou. To však může být velmi zdlouhavé a navíc ̶ pouhé přečtení vám moc nepomůže. Potřebujete vědět spoustu dalších věcí, které z knihy nevyčtete. V tomto videu o knize Máj se objevuje vše, co musíte vědět ̶ motivy a téma díla, literární žánr [
 2. Karel Hynek Mácha Život a díl
 3. Cikáni - Mácha Karel Hynek Román Cikáni vznikl roku 1835. Je jedním Máchovým dokončeným románem. Děj se odehrává v romantickém údolí pod hradem Kokoříne
 4. Výsledky 1 - 20 z 56 pro vyhledávání 'Mácha, Karel Hynek,', doba hledání: 0,56 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi /.

Kytice (Karel Jaromír Erben (Současníci (Karel Hynek Mácha

Současníci: Josef Kajetán Tyl, Božena Němcová, Karel Hynek Mácha . Další díla: Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie, Epigramy Okolnosti vzniku: kritika režimu a královského majestátu (všemocnosti), námět ze staré irské pověsti (balady) Literárněhistorický kontext Karel Hynek Mácha při vyhledávání Knihu doprovází přes 190 dobových fotografií, které zachycují dobovou atmosféru tak, jak ji viděli její současníci, a které vám věrně přiblíží znovu okamžiky, jenž měnily tvář českých zemí. Publikace: Sametová revoluce - František Emmert.. Karel Havlíček Borovský. Karel Hynek Mácha. Karel Jaromír Erben. Karel Poláček. Karel Toman. Karel Čapek. Karla. Karolina Světlá Honnegerovi současníci: Darius Milhaud, Francis Poulenc, Ibert, Marcel Delannoy

Karel Hynek Mácha - Mág - Malá divadelní společnost Kostý

 1. Karel Hynek Mácha - lyricko-epická báseň Máj. Karel Jaromír Erben - sbírka básní Kytice. inspirace. svým vlastním životem a společností.
 2. Roku 1279 zde byl uvězněn jeho syn Václav II. s matkou královnou Kunhutou. Od roku 1627 byl hrad v majetku Valdštejnů. Klášter montserratských benediktýnů zde byl zřízen v roce 1661, zrušen byl reformou císaře Josefa II. roku 1785. V letech 1831-1836 se zde inspiroval k dílu Máj básník Karel Hynek Mácha
 3. Karel Hynek Mácha. Karel Hynek Mácha se narodil 16.11.1810 na Malé Straně. Jeho otec, Antonín Mácha (1769 - 1834), se vyučil mlynářskému řemeslu, sloužil na vojně, jako mlynářský tovaryš přišel do Prahy a tam se oženil. V době synova narození pracoval ve mlýně, později, roku 1826, si zřídil krupařský krám, protože.
 4. Strakonický dudák (Děj (první polovina 19. století, Čechy a zahraničí ,: Strakonický dudák (Děj, Josef Kajetán Tyl, Postavy , dramatická báchorka, pohádka, 1847, nadpřirozené postavy, šťastný konec, nebezpečná touha po penězích, nejvýznamější dílo obrozenecké literatury

Josef Dobrovský a František Palacký je považovali za autentické a o jejich pravosti nikdy nepochybovali. To zpochybnil až roku 1886 jazykovědec Jan Gebauer na základě odlišnosti jazyka Rukopisu královédvorského od jiných staročeských památek. Nezvratnou pravdou však je, že ve stejném roce chemik Antonín Bělohoubka po rozborech potvrdil, že ve všech pěti chemických. Karel Hynek Mácha při vyhledávání víceslovného výrazu je v pořadí upřednostněna přesná shoda výrazu se jmény autorů (ve tvaru jméno příjmení) a hlavními názvy publikací Máchův Máj vyhledá výrazy obsahující frázi v uvozovkách, tj. Máchův Máj; Mácha AND Máj vyhledá výrazy obsahující zároveň jak Mácha.

Karel Hynek Mácha: Prózy. Edd. Zdeněk Hrbata a Martin Procházka. Praha, Nakla-datelství Lidové noviny 2008. 477 stran. Vydání výboru z Máchových próz a deníků v ediční řadé České knižnice na sebe nechalo čekat až do roku 2008, ačkoli bylo Miroslavem Červenkou avi-zováno již v roce 2002 Karel Hynek Mácha (1810-1836) byl představitelem českého romantismu. Dožil se velmi nízkého věku. Dodnes se neví, jak vlastně zemřel. Díky jeho nezkrotné a hrdé povaze ho jeho současníci nepochopili a důsledkem bylo, že ho odsuzovali a považovali za velikého podivína. Získal si však obrovskou přízeň dalších generací Karel Hynek Mácha. Romantický básník a prozaik Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze. V tzv. Svatopetrské čtvrti navštěvoval triviální školu. Potom chodil do hlavní školy, a to u Piaristů v Panské ulici. Nakonec absolvoval v letech 1824 - 1830 piaristické novoměstské gymnázium Na Příkopě 5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Karel Hynek Mácha (1810-1836), básník a milovník cestování, opil se slovinským romantikem Francem Prešernem (1800-1849), jeden autor Máje (1836), druhý básně Křest na Savici (1835), jsou příznačné Ray Bradbury o 1984: Orwell popisuje budoucí svět nikoliv proto, že si myslí, že takový skutečně bude, nýbrž proto, aby se takovým nestal.. 1984 a další díla George Orwella řadíme do skupiny spisovatelů, v jejichž dílech se objevovaly sci-fi prvky (tedy literatura s prvky sci-fi). V rámci tohoto žánru. Zatímco Polák, jak jsme si již ukázali, vzbudil svou básnickou skladbou nadšený ohlas, Linda se s pochopením nesetkal - současníci vesměs odmítali jeho jazykové novátorství. Jako jeden z mála ho ocenil Karel Hynek Mácha, který se rozhodl v linii lyrizované prózy pokračovat Inzerát Alžbětínské divadlo.Shakespearovi současníci. v okrese Hlavní město Praha, cena 29Kč, od prodejknihovny na Sbazar.cz. Popis: Prodám knihu: Alžbětínské divadlo.Shakespearovi současníci. Prodávám i druhou knihu - předchůdci

Romantismus v české literatuře - Český jazyk - Maturitní

Společenstvo prstenu - John Ronald Reuel Tolkien . John Ronald Reuel Tolkien · Anglický spisovatel, filolog, univerzitní profesor · Od královny obdržel Řád britského impéria · Nejdůležitější z otců žánru moderní hrdinské fantasy · Narozen v provincii v Jižní Africe · Po odcestování do Anglie žil na farmě (inspirace pro Dno pytle Ohlas. Spiessovo literární dílo znovuobjevil Jakub Arbes, který Spiesse považoval za naturalizovaného Čecha.Některými náměty se u Spiesse inspirovali Karel Hynek Mácha a Josef Váchal, který o něm napsal knihu, vlastnoručně ji vysázel z dřevěných liter a vytiskl, a dále se inspiroval pro svůj Krvavý román Více fotografií naleznete na www.facebook.com/kristyna.baborova.photographer. Kristýna Baborová. Srdce zvonu ze zvonice vyzvedli 1. prosince 2020 - za Stínadla dávný Vont - Voci a za Druhou stranu Menhart - dávný pátrač ve Stínadlech. Právě Vontové ze skupiny Hledači světla na této zvonici v 90. letech pravidelně zvonili a Voci se tak po čtvrt století opět podíval na důvěrně známá místa. Od přelomu století je zvonění elektrické a zvoníků již není, žel.

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě - Seminarky

 1. Světovou proslulost mu zajistila především díla ze středního období jeho kariéry zobrazující krajinu v duchu romantického světového názoru, dobře známému z děl velkých evroých spisovatelů a básníků, jakými byl například Johann Wolfgang von Goethe či český básník Karel Hynek Mácha
 2. Mácha, Karel Hynek: Jitro (VB, Praha, Správa národní kulturní památky Vyšehrad, 1979) Překlady z ruštiny Brjusov, Valerij: Mé zemi (VB, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé) Čišoko, Alim: Na koni tryskem (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1977
 3. Má bohatého otce ale je velmi zlý, tak s ním nechce mít nic společného.Podoba mladého cikána - prý Mácha Kat- historická próza - měl se odehrávat na č. hradech, měl mít 4 díly, ale nestačil to, zachoval se jen Křivoklát ( za vlády Karla IV.) Máchovi současníci buď navazovali na jeho tvorbu nebo ho neměli rádi
 4. KAREL HYNEK MÁCHA (* 16.11.1810 Praha, + 6.11.1836 Litoměřice) - český básník Zakladatel moderní české poezie a nejvýznamnější představitel českého romantismu. Po gymnáziu se stal studentem filosofie. Roku 1832 vstoupil na právnickou fakultu a účastnil se rozvíjejícího se českého společenského života
 5. Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky. Bohumil Hrabal * 28. března 1914, Brno † 3. února 1997, Praha český prozaik, studoval gymnázium, studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (získal titul JUDr.) autobiografické texty adoptivní otec: Hrabal, jeho otec Bohumil Bleha se k němu nehlásil zaměstnán jako.
 6. /mÁcha /neruda /nĚmcovÁ /erben /hÁlek ALEXANDER ARCHIPENKO. 7 x Vintage gelatin silver print. 7 x Signed and dated 1911 / 1913. FRANZ KAFKA : Nový advokát, Venkovský lékař, Bratrovražda ad., in Archy 13, 14, 15. 1929
 7. Proces Kafka, Karel Hynek Mácha, Werthera related sites. More info here 13. 1. 2020 - Prozkoumejte nástěnku Čtenářský deník uživatele hana8352 na Pinterestu. Find this Pin and more on Čtenářský deník by hana8352. A z nebe se snášelo malé modré peříčko

Česká literatura do 20

Jaromír Slomek o Josefu Jungmannovi. Vložil: admin Lis - 1 - 2015 2 Komentářů Lis - 1 - 2015 2 Komentář Inzerát Alžbětínské divadlo.Shakespearovi předchůdci. v okrese Hlavní město Praha, cena 29Kč, od prodejknihovny na Sbazar.cz. Popis: Prodám knihu: Alžbětínské divadlo.Shakespearovi předchůdci. Prodávám ještě druhou knihu - současníci KAREL HYNEK MÁCHA. 149 5 . Blíž a blíže pak večer přichází k noci; hvězda za hvězdou yystoupá na obzoru blankytného nebe, jako sen za, snem, žádost po žádosti v duchu jinocha. Zponenáhla ztratí tento ze zraků svých zem, na které žije, jak ji hustá zahalí, jak ji temná víc a více po- kryje noc

Karel Hynek Mácha - Máj - Rozbory knih - Maturitní okruhy

 1. Karel Hynek Mácha MÁJ . Postavy: Vilém - strašný lesů pán, loupežník, vyděděnec společnosti, vzpurný proti nespravedlivé společnosti a jejím pravidlům, prchlivý, žárlivý. Jarmila - Vilémova milá K. H. Mácha Děj: I. zpěv: (ukázka textu) Úchvatná prvomájová příroda pozdě večer přímo vybízí k lásce..
 2. Marinka - Karel Hynek Mácha, čtenářský deník . Karel Hynek Mácha (Czech pronunciation: [ˈkarɛl ˈɦɪnɛk ˈmaːxa]) (16 November 1810 - 5 November 1836) was a Czech romantic poet. Mácha grew up in Prague, the son of a foreman at a mill. He learned Latin and German in school ; Karel Hynek Mácha: Marinka. Doba děje: srpen a září 1833
 3. ce vydaná v Československu v roce 1986 ku příležitosti 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy. Tyto
 4. Anglický herec českého původu Herbert Lom se narodil 11. září (některé prameny uvádějí i 9. ledna) 1917 v Praze jako Herbert Karel Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru do původně šlechtické rodiny. Jeho otec byl majitelem tiskárny. V dětstv
 5. Alois Pravoslav Trojan (2. dubna 1815 Knovíz - 9. února 1893 Praha) byl český právník a politik, aktivní během revoluce roku 1848 i po obnovení ústavního života v roce 1861, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, od roku 1880 předseda mladočeské strany

Tajemství básníkovy tváře - Karel Hynek Mách

4. ČÍSLO • ŘÍJEN - PROSINEC 2010 • ROČNÍK XV. 10 Kč VYŠLO 27. 12. 2010 • NEZÁVISLÝ ČTVRTLETNÍK Sto dní Nečasovy vlády uplynul An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Město Bakov nad Jizerou opravuje bývalou gotickou pevnost Zvířetice. Památka, kterou ještě před dvěma sty lety zdobila vysoká hlavní věž, a kterou navštívil i spisovatel Karel Hynek Mácha, je nyní zříceninou

maxresdefaultMáj - Karel Hynek Mácha | Zapni mozekMÁJKarel Hynek Mácha | Radio Prague International