Home

Sleva na dani důchodce

Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok. Důchodci a sleva na dani. Omezení v uplatnění základní slevy na dani u řádných a předčasných starobních důchodců přinesla věta, která byla doplněna do § 35 zákona o daních z příjmů. Píše se zde, základní slevu ve výši 24 840 korun si nemůže uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá. Daňová sleva pro pracující důchodce už platí, jak ji získat co nejdřív. Dobrá zpráva pro pracující důchodce přišla rozhodnutím Ústavního soudu, které jim vrací slevu na poplatníka už za letošní rok. Na otázky, jak to bude probíhat v praxi, odpovídá mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová Sleva na dani na manžela starobního důchodce Ano, pokud roční příjmy manžela nepřekročily 68.000 Kč, můžete si slevu na dani na manžela uplatnit. K. Maří Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět. Bc. Michaela Sobotková. 5. 8. 2014. Za rok 2014 si pracující penzisté budou moci slevu na dani na poplatníka znovu uplatnit, za předchozí rok nikoliv. Pracující starobní důchodci si budou moci znovu uplatnit základní slevu na dani. A to již za zdaňovací období roku.

2014 GFŘ zveřejnilo metodiku, jak lze tuto slevu na dani za rok 2014 dostat zpět (více viz článek Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět). Na návrh nespokojené důchodkyně rozhodl 16 Pokud jste se vzali například v červnu, máte nárok na slevu na dani od července do prosince 2019. Sleva na dani pro invalidní důchodce. Invalidní důchodci si mohou přivydělávat v zaměstnání nebo jako OSVČ. V tom případě si mohou podle stupně invalidity požádat o slevu na dani Sleva na dani - invalida. Pokud máte přiznaný invalidní důchod, nemusíte mít obavu, že již nemůžete být ekonomicky aktivní. Je zcela běžné, že invalidní důchodce je zároveň OSVČ. Sleva na dani je podmíněna stupněm invalidity: Invalidita I. a II. stupně - 2520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně Základní sleva na invaliditu činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu činí 5040 korun ročně. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen Pokud máte ještě nějaké dotazy ohledně slevy na dani pro pracujícího důchodce můžete se obrátit na finanční správu. Uvádíme zde telefonní čísla v souvislosti s řešením problematiky starobníchdůchodců a uplatňované slevy na poplatníka: +420 296 85 4277 +420 296 85 2947. Zdroj: Finanční správa

Starobní důchodci Daň z příjmů Daně Finanční správ

Základní sleva na dani u důchodců včera, dnes a zítra

Vláda schválila slevy na dani pro pracující důchodce

Daňová sleva pro pracující důchodce už platí, jak ji

 1. Jsem v důchodu od roku 2013. Mám nárok na slevu na dani 2070 Kč? Pracující důchodce: budu mít v roce 2014 slevu na poplatníka? Sleva na dani - důchodci od 1.8.2014; Neměl by přivýdělek vliv na krácení invalidního důchodu? Pracovala jsem jeden měsíc. Mohu si uplatnit celou slevu na dani pro invalidního důchodce
 2. - daňové zvýhodnění na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P - uplatní důchodkyně/důchodce - slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením - pokud jsme zaměstnávali zdravotně postižené zaměstnance - školkovné - za dítě ve školce - sleva na EET - jednorázově po přistoupení k elektronické evidenci tržeb.
 3. Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat, uvedla Petlachová
 4. Daňový balíček s vyššími slevami na dani na druhé a na další děti i vrácení slevy na dani pro... Zeman: Snaha o slevu na dani pro pracující důchodce je daňový podvod 13. června 201
 5. sleva na dani Zapsal: 25. 6. Protože zaměstnáváme inv.důchodce uplatňujeme slevu na dani z příjmu. Právě ji vypočítávám, ale je tam formulace, cituji:...počet hodin snížený v důsledku pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění. Myslí se tím pracovní neschopnost prvních 14.

Sleva na dani na manžela starobního důchodc

V případě, že má zaměstnanec (starobní důchodce) příjmy ze závislé činnosti a u plátce daně podepsal prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá následně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014 v termínu do 15. Sleva na dani pro pracující důchodce Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců Jestliže zaměstnaný důchodce v roce 2013 uplatnil slevu na dani a požádal zaměstnavatele o roční zúčtování, které bylo provedeno a důchodce mezitím zemřel. Oprava musí být provedena. Žádost byla řádně podána, nárok vznikl. Přeplatek na dani musí být tedy řádně vyplacen podle §328 zákoníku práce Sleva na dani pro pracující důchodce se vrací. Ústavní soud zrušil zákon, který ji aktivním penzistům odepřel. O kolik se zvýší čisté příjmy pracujících seniorů A) sleva na dani pro poplatníky DPFO, pokud se jedná o invalidní důchodce (I. , II. , III. st.), kterému zanikl nárok na invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu (586/1992, §35ba, odst. 1, písm. c, d

Využíváte slevy na daních? Nabízíme jejich přehledDaňové přiznání za rok 2014: stáhněte si interaktivní

Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět

Jak mohou důchodci získat zpětně slevu na dani? - Portál

Slevy na dani se, na rozdíl od odčitatelných položek, odečítají až z výsledné daně z příjmu, kterou máte zaplatit. V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 můžete uplatnit následující slevy z vypočítané daně: Poplatník. - 24 840 Kč. 1. dítě se sleva na dani uplatňovala. Roční zúčtování daně Základní slevu na dani z příjmu může zaměstnanec a nově i starobní důchodce uplatnit za celý rok 2014, neuplatněné slevy na dani za již uplynulé měsíce uplatní v ročním zúčtovaní záloh na daň za rok 2014 a to bu Sleva na dani pro pracující důchodce. Doporučení pro pracující důchodce, kteří přerušili k 1. 1. 2013 pobírání starobního důchodu a chtějí si uplatnit slevu na dani. Níže uvedený text je doporučením, nikoliv radou podanou v rámci výkonu daňového poradenství Sleva na dani a dohody mimo pracovní poměr u starobního důchodce. Prosím o odpověď: U DPP bude v r. 2013 pro starobní důchodce bezpředmětné podepisovat prohlášení k dani, nárok na slevu na dani.už definitivně není? Zůstal maximální počet odpracovaných hodin i nadále 300 ? Platí stále, že do výše hrubé odměny 10.

Velký přehled slev na dani, které uplatníte v roce 2020

Praktický návod pro pracující důchodce, jak získat slevu na dani. Důchodci se v roce 2015 dočkají několika změn v daňové oblasti. Novela se dotkne těch, kteří mají i další příjmy - jsou zaměstnaní, podnikají nebo něco pronajímají. Novinkou také je, že budou moci uplatnit slevu na poplatníka za letošní rok. Sleva na dani pro důchodce - jak ji uplatnit za rok 2013. Existuje několik možností, jak lze slevu na dani zpětně uplatnit. Pokud jde o ekonomicky aktivního důchodce v zaměstnaneckém poměru, který uplatňuje slevu u svého zaměstnavatele, a který požádal o slevu prostřednictvím Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnavatel tuto. Až na 80 tisíc penzistů, kteří chodí do práce, dopadne od příštího roku zrušení možnosti slevy na dani pro pracující důchodce. Vláda si od toho slibuje, že v příštích třech letech získá z daní z příjmu seniorů do rozpočtu sedm miliard korun. Vyplývá to ze zprávy k vládnímu úspornému balíku, který minulý týden schválila sněmovna a který bude. Pozor na daně při podnikání v důchodu. Podnikající důchodce se musí také, stejně jako jiní podnikatelé, potýkat s placením daní. Pokud důchodce podniká a nepřivydělá si tak k důchodu za rok víc než 15 tisíc korun, nic nedaní a nemusí ani podávat daňové přiznání. Od 15 tisíc výše už musí začít daně řešit Slevy z jízdného pro důchodce neměly základ v žádném zákonu a byly v podstatě pozůstatkem z dřívějšího období uplatňování velmi širokého rozsahu slev v dopravě. Pouze na doplnění poznamenáváme, že podle platných právních předpisů musejí být všechny nařízené slevy dopravcům kompenzovány tím, kdo je.

Slevy na dani 2021 za rok 2020: velký přehled E15

 1. Praktický návod pro pracující důchodce, jak získat slevu na dani; Odepření slevy na dani pracujícím důchodcům bylo chybné, zaplacené peníze dostanou zpět; Chybně uplatněná sleva na dani nebo nepřiznaný příjem může přijít draho. Řešením je podat dodatečné přiznání
 2. sleva daně důchodce stížnost živnostník Penzistka Marie Adámková možná ani netuší, co svou stížností k Ústavnímu soudu na zrušení slevy pro důchodce způsobila. Stát ale bude muset konečně nějak smysluplně vysvětlit ten zmatek, který v posledních letech v daňových slevách pro fyzické osoby vznikl
 3. V případě, že má důchodce příjmy ze závislé činnosti, u zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá do 15. února 2015 zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014
 4. Sleva na dani pro důchodce Pro příjmy v roce 2013 a 2014 bylo původně stanoveno, že si člověk pobírající starobní důchod nemůže uplatit slevu na dani za poplatníka. Bylo to výrazné omezení, které představovalo velký zásah do rozpočtu každého, kdo si přivydělával, jelikož musel buď své příjmy zdanit, nebo si.
 5. Uvedenou úpravu, tj. znovuzavedení slevy na dani pro pracující starobní důchodce, již Ministerstvo financí navrhlo, a to v novele zákona o daních z příjmů, kterou v současné době projednává Parlament ČR (sněmovní tisk č. 252). Očekávaný propad inkasa na dani z příjmů fyzických osob se odhaduje na 1,7 mld. Kč
 6. Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu. 16. 3. 2021. Zodpovězena. Starobní důchodce má jediný příjem, a to z pachtu zemědělských pozemků
 7. Starobní důchodce, který chce uplatnit slevu na dani na poplatníka zpětně za rok 2013, může podat daňové přiznání (dodatečné ten, kdo za rok 2013 podal v termínu řádné) a to co možná nejdříve. Dodatečně uplatňovat slevu za rok 2013 u zaměstnavatele nelze

Uplatnění slevy na invaliditu v daňovém přiznání

Sleva na dani pro důchodce. Jak správně víte, od 1. 1. 2013 si poživatelé starobního důchodu, kteří jsou výdělečně činní, nebudou moci uplatnit slevu na poplatníka. Toto zpřísnění se týká i vás, protože není rozhodující, kdy důchod dostanete (výplatní termín), ale datum přiznání - celý příští rok budete v. Infoservis: Zrušení slevy na dani pro důchodce bylo protiústavní. Solitea, a.s. 31. 07. 2014. 4 minuty čtení. 2. Daň z příjmů fyzických osob Sleva na dani Sleva na poplatníka. Ústavní soud rozhodl, že zrušení základní slevy na dani pro důchodce, které bylo zavedeno za Nečasovy vlády, nebylo v souladu s ústavním. Slevy na dani z příjmů fyzických a právnických osob upravuje § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 201 Sleva na dani pro pracující důchodce činila téměř 25 tisíc korun. Resort ministra financí tak chtěl do státního rozpočtu dostat během tří let 6 až 7 miliard korun. Slevu na dani mohou tedy za rok 2014 uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu čerpali penzi..

sleva na dani Zapsal: 25. 6. Protože zaměstnáváme inv.důchodce uplatňujeme slevu na dani z příjmu. Právě ji vypočítávám, ale je tam formulace, cituji:...počet hodin snížený v důsledku pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění. Myslí se tím pracovní neschopnost prvních 14. Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Nálezem vyhověl skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k.

Sleva na dani pro pracující důchodce Moudrý Senio

 1. Sleva na dani pro pracující důchodce neexistovala a zavedla ji až Topolánkova vláda v roce 2007. Poté byla na nějakou dobu kvůli konsolidaci veřejných rozpočtů zrušena. Tehdy nesly náklady na konsolidaci veřejných financí všechny skupiny obyvatel, uvedl
 2. istr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) jako součást balíčku úsporných opatření v roce 2012. Důchodci s příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu tak počínaje příjmy za rok 2013 mají platit na dani až o 24 840 korun (což je maximální výše slevy.
 3. Slevy na dani - jaké jsou a co pro nás znamenají? Daň z příjmu je 15 %, neznamená to ale, že z každé stovky zaplatíme státu 15 korun. Máme několik možností, jak svojí daň legálně snížit. Daňový základ před výpočtem daně snižují odečitatelné položky, od vypočtené daně můžeme ještě odečíst slevy na dani
 4. Sleva na dani důchodce. DAUC ID: 10249 V kategoriích: Daň z příjmů Mzdy; Klíčová slova: Zaměstnanec Důchod Sleva na dani; Chtěla bych se zeptat, jak to bude, když zaměstnanec nastoupí do důchodu v polovině února 2014, jestli bude mít slevu na dani za únor? A jak to bude další měsíce
 5. Praha - Vláda dnes schválila návrh na slevu na dani pro pracující důchodce a na zvýšení slev za druhé a třetí dítě o 200 a 300 korun měsíčně. Zavést chce rovněž dvoumilionový strop u daňových paušálů pro živnostníky. Na briefingu po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Změny musí ještě schválit Parlament

Zaměstnavatelé zaměstnávající invalidní důchodce mají dle § 35 zákona o dani z příjmu nároku na daňové slevy. Při výpočtu se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (tj. při zkráceném pracovním úvazku se sleva poměrně krátí). Zaměstnávání invalidních důchodců je ze zákona podporováno. Sleva na dani důchodce. DAUC ID: 10287 V kategoriích: Daň z příjmů Mzdy; Klíčová slova: Důchodce Sleva na dani; Chtěla bych se zeptat na důchodce, který nastoupil do důchodu v 6/2013 slevu na dani jsme stále uplatňovali i v 12/2013. Bude mít slevu v lednu 2014 nebo už ne 3 způsoby, jak získat peníze z neuplatněné slevy na dani za rok 2013 U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec (starobní důchodce) podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a.

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní

Podrobný přehled slev na dani, které lze uplatnit za rok 2011. Vypočítaná daň z příjmů fyzických osob ještě nebývá úplně definitivní. Můžete si ji snížit přinejmenším o slevu na poplatníka. A možná také o řadu dalších. Jestliže některé zvýhodnění zapomenete uplatnit v daňovém přiznání za loňský rok. Sleva na dani pro pracující seniory bude i zpětně. Praha - Je to dobrá zpráva pro všechny prduchy neboli pracující důchodce. Nejenže se jim podle dřívějšího rozhodnutí vlády a po rozsudku Ústavního soudu vrátí od letoška roční daňová sleva až 24 840 korun, ale Úvěr na bydlení a sleva na dani Dobrý den, mam preklenovaci uver na byt. Smlouva je psana na me rodice, ale ja jsem uvedeny ve smlouve o pristoupeni k dluhu a na potvrzeni o zaplacenych urocich za uplynuly rok jsem uveden jako jeden z ucastniku smlouvy

Sleva na dani pro pracující důchodce. Znamená to, že sleva pro důchodce bude moci být uplatněna poprvé za srpen 2014. Slevy za 1-7/2014 budou moci být uplatněny v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání. Odpověď na otázku: Jméno/nick Stát vrátí části důchodců až 49.680 Kč. Sleva na poplatníka za rok činí 24.840 Kč (platí pro roky 2013 i 2014). Podnikající starobní důchodce (OSVČ) si slevu za rok 2014 uplatní prostřednictvím řádného daňového přiznání. Za rok 2013, potom dodatečným přiznáním k dani

Daňová sleva na invaliditu Vím, jak n

Sleva na dani pro důchodce. Jste pracující důchodce nebo důchodce zaměstnáváte? Pak jste jistě zaznamenali změnu, kterou přinesl nález Ústavního soudu ze dne 10.7.2014, vyhlášený ve Sbírce zákonů č. 162/2014 dne 4.8.2014, týkající se uplatnění základní slevy na dani pro pracující důchodce sleva na dani pro důchodce. prosím o radu : jsem starobní důchodce /nepracující/ pobírám nájem z půdy , který v roce 2013 přesahne 15000 Kč,. / JZD zvýšilo nájem z půdy/ budu si moct i nadále odečítat 24.840 Kč jako v předešlých letech. /uplatnuji 30% slevu i tak asi přesáhnu uvedenou částku . Děkuji za odpověd. Odpověď: Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohláąení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel můľe provést. Sleva na dani pro starobní důchodce Autor: admin | Rubrika: Daňové zákony | Tagy: Ústavní soud dne 30. července 2014 zrušil právní úpravu, díky které nemohli starobní důchodci (pobírající k 1. lednu 2014 starobní důchod) uplatňovat základní slevu na dani - ročně 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč )

Sleva na dani pro pracující důchodce Níže uvedený text je doporučením, nikoliv radou podanou v rámci výkonu daňového poradenství. Je nutno počítat s tím, že níže předpokládaný průběh daňového řízení ve věci uplatnění slevy na poplatníka může být jiný a že prosazení práva na slevu může vést ke sporům s finanční správou Sleva na dani z příjmu pro ekonomicky činné starobní důchodce Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz Pro zdaňovací období 2013 základní slevu na dani nemohli uplatnit důchodci, kteří pobírali starobní důchod k počátku zdaňovacího období, tj. k 1. lednu 2013 Na základě rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10.7.2014 byla obnovena sleva na dani z příjmu pro starobní důchodce v roční výši 24.840,-Kč. Toto je dobrá zpráva pro starobní důchodce, kteří mají příjem podléhající zdanění, tedy např. i pro členy výborů SVJ, či představenstev BD Na dani z příjmu fyzických osob je panu Vaňkovi sražena daň z příjmu ve výši 495 Kč (12 700 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč). Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob se vypočítává ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené.

Výdělek a daně v důchodu Důchod

Dodatečně přiznaná sleva na dani z příjmů pro důchodce za rok 2013 - Informace ohledně vrácení daně pracujícím důchodcům za rok 2013 | Účtování.net Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací Slevy na dani pro důchodce a zvýšení slev pro děti vyplývají z koaliční dohody. Pracující důchodci si pak budou moci podle normy od příštího roku opět činit nárok na slevu 24 840 korun ročně. V případě slev na děti je dnes možné na každé dítě odečíst z daní 13 404 korun ročně, tedy 1 117 korun měsíčně Základní sleva. Nárok na základní slevu má naprosto každý poplatník. Ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta, ženu na mateřské dovolené nebo třeba důchodce či cizince. Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci

Daňový portál: Slevy na dani - Daň z příjmů fyzických osob

Daňové výhody pro invalidní důchodce. Období daňového přiznání máme již za sebou, nicméně nám chodí spoustu dotazů na téma slevy na dani, proto i v tomto období přinášíme toto téma. V letošním roce nedochází k žádným změnám ve slevách na dani. Přesto si připomeňme základní podmínky a změny platné pro. Sleva na dani pro starobní důchodce pro roky 2013-2015. 27.01.2013 19:00. Novelou zákona o daních z příjmů byla pro roky 2013-2015 zrušena základní sleva na dani pro poplatníky, kteří k 1.1. daného roku pobírali starobní důchod. Někteří poplatníci ve snaze získat slevu na dani zpět požádali správu sociálního. 2.2.13 Sleva na dani u důchodce ľádajícího o penzi dodatečně Ing. Martin Děrgel VY©LO V ČÍSLE 04/2013 Dotaz Jak to bude zpětně se slevou na poplatníka u starobního důchodce, kterému vznikl nárok na řádný starobní důchod např. v r. 2012? Tento poplatník nadále pracuje, o.

Letos vydal Ústavní soud dvě rozhodnutí, která jsou významná pro uplatnění slevy na dani na poplatníka - pracující starobní důchodce. Poplatníci pobírající starobní důchod mohou slevu na dani na poplatníka (dále základní sleva na dani) znovu uplatnit v návaznosti na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 7 Základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce, kterou si v roce 2013 nemohli uplatnit, ale jinak na ni měla nárok většina podnikajících nebo zaměstnaných občanů ČR bez ohledu na stav, je pro rok 2014 zpět (částka ve výši 24 840 Kč podle § 35ba odst. 1, písm 08.10.2014 Aktuality » Sleva na dani z příjmů pro důchodce i pro rok 2013. Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 16.9.2014 bylo Finanční správou dne 7.10. zveřejněno, že je možno nově uplatnit slevu na dani pro starobní důchodce ve výši 24.840,-Kč nejen v roce 2014, ale i zpětně za rok 2013 Slevy na dani pro důchodce a zvýšení slev pro děti vyplývají z koaliční dohody. Pracující důchodci si budou moci podle normy od příštího roku opět činit nárok na slevu 24 840 korun ročně. V případě slev na děti je dnes možné na každé dítě odečíst z daní 13 404 korun ročně, tedy 1117 korun měsíčně