Home

Dálkové studium

Galerie - Střední škola stavebních řemesel Brno

Dálkové studium. V rámci naší školy nabízíme také dálkovou formu studia. Vzhledem k omezené kapacitě školy, z hlediska maximálního počtu žáků, jež povoluje ministerstvo školství, jsme v nabídce dálkového studia tímto limitováni. Zároveň však registrujeme dlouhodobě značný zájem i potřebu, dálkové studium s. Dálkové studium - celá Česká republika. Zobrazuji 375 oborů studia. Jihočeský kraj (32) Jihomoravský kraj (28) Karlovarský kraj (7) Královéhradecký kraj (12) Liberecký kraj (6) Moravskoslezský kraj (47) Olomoucký kraj (21

Dálkové studium. Distanční forma studia, kdy studenti chodí do školy např. jedenkrát týdně na odpolední vyučování či konzultace; nemusí se účastnit přednášek a cvičení jako studenti prezenčního studia, kteří do školy chodí obvykle každý den. Dnes bývá většinou nahrazováno tzv. kombinovaným studiem. Jak skloubit dálkové studia, práci a volný čas? Důležitá je silná vůle a motivace, odhodlání něčeho dosáhnout a uvědomění si důležitosti jednotlivých životních priorit. Pokud je pro vás studium a dokončení vzdělání jednou z těch prvořadých priorit, pak máte dobrý potenciál k tomu, dostat ze sebe skutečné. Naše centrum studijní podpory Vám pomůže se zahájením studia, s nejasnostmi ohledně probíraného učiva či s čímkoliv jiným. Telefonicky, online, osobně. Studium podle Vás. Největší výběr výukových dnů pro dálkové maturitní studium v ČR. Výuka možná ve st, čt, pá, so. Flexibilita ohledně termínů zkoušek a. Využijte aktuální nabídku vysokých škol nabízejících studium při zaměstnání. Volba dálkového (distančního) studia umožní doplnit vzdělání při práci během pravidelných víkendových setkání Dálkové studium (kombinované studium) je ideálním způsobem, jak můžete studovat vysokou školu při zaměstnání, podnikání nebo při péči o člena domácnosti.Jedná se o plnohodnotný způsob studia, které je založeno na kombinaci samostudia s prezenční formou výuky během pravidelných soustředění.. Na některých školách probíhají konzultace formou tzv. e-learningu.

Management v podnikání (forma: dálkové studium) V případě zájmu o bližší info nás kontaktujte. Seznam soukromých vysokých škol (dálkové studium) Níže vypsaný přehled soukromých vysokých škol s dálkovým studiem je čistě informační. Pokud se potřebujete dozvědět jakékoliv detailnější údaje, pak prosím. Studujte u nás po maturitě. Prezenční studium. Kombinované (dálkové) studium Výjimkou, kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci

Dálkové studium - Střední škol

Dálkové studium. 15.06.2021. Od 1.9. otevíráme 1. ročník dálkového studia! Přihlášky je stále možné podat osobně na studijním oddělení školy nebo zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1. Studium probíhá prezenčně ve škole 1 x 14 dní a je vhodné především pro studenty kombinující studium na SŠ s. Studenti dálkového studia nemají tzv. statut studenta (neplatí pro ně daňové zvýhodnění, slevy na dopravu, úlevy ze zdravotního pojištění apod. jako pro žáky denního studia). Studium trvá pět let (při ukončeném pouze základním vzdělání) a je ukončeno maturitní zkouškou. Škola má možnost uznat předchozí. Dálkové studium. Organizační pokyny; Stravování; Školní rok 2020/2021; Přijímací řízení; Další vzdělávání; Vzdělávací akce (dle NV 148/2019 Sb.) Práce s dětmi a mládeží; Naše projekty; Aktuality; Služby. Ubytování a stravování; Prostory pro školení, semináře, vzdělávací aktivity; Dokumenty; Kontakt

Dálkové studium, přehled oborů - Strana 2 - Stredniskoly

Dálkové studium grafického designu Získáte více sebejistoty v grafické tvorbě • Konzultujeme vaše práce • Vyzkoušíte si klasické grafické techniky • Více lektorů - více pohledů • Učíme o víkendu, nepotřebujete dovolenou • Garantujeme prezenční výuk Obor: 64-41-L/51 Podnikání - dálkové studium. Zpracujte projekt Založení, financování a provoz podnikatelského subjektu ve sféře výroby nebo služeb. Podnikatelem bude fyzická osoba podnikající podle Živnostenského zákona. Postupujte podle následující struktury: 1 Kombinovanéstudium. Výuka probíhá ve výukových seminářích - max. 12 - 13 výukových dní/semestr, a to o víkendu (celý den) nebo konkrétní den v pracovním týdnu (v odpoledních hodinách a navečer). Student si na začátku semestru nezávazně zvolí, zda bude do výuky docházet o víkendu či ve všední den Dálkové studium. Rozpis klasifikačních a opravných zkoušek za školní rok 2020/21 | 148.13 KB

Dálkové studium - Magazín - Vysoké škol

Dálkové studium: Poznejte klady a zápory - StudentPoint

  1. Dálkové studium. Dálkové studium na fakultě, univerzitě nebo vysoké škole při zaměstnání, jde o náročnou formu studia, při které musejí účastníci zvládnout celý studijní program samostudiem. Externí forma studia je charakterizována především samostudiem, které je doplněno konzultacemi s pedagogy. Tato forma je.
  2. Kromě prezenčního studia nabízíme i řadu programů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia v kombinované formě.Často mylně označované jako dálkové studium, kombinované studium má prvky prezenčního i dálkového studia a je určeno především k doplnění vzdělání při práci nebo jiných povinnostech
  3. Studium je určené uchazečům, kteří mají základní vzdělání. Nabízíme dálkové studium studijního zaměření PERSONALISTIKA v rámci oboru Ekonomika a podnikání ukončené maturitní zkouškou. Student během studia získá znalosti zejména z oblasti personalistiky, komunikace, práva, ekonomiky, informačních technologií
  4. ářů na DVD . Na základě našeho studia v mezinárodním centru Advana jsme vytvořili podmínky pro dálkové, virtuální studium prostřednictvím DVD z našich se

Dálkové studium. Dvouleté zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Jedná se o samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200-220 konzultačních hodin za školní rok podle školního vzdělávacího programu. Studium je bezplatné. Dálkové studium je organizováno formou konzultací. Výuka probíhá jednou týdně, vždy v úterý v odpoledních hodinách. Studium předpokládá individuální přípravu, znalosti jsou ověřovány ústní nebo písemnou zkouškou na konci každého pololetí. Aktuální rozvr Dálkové studium Maturitní studium při zaměstnání Kombinovaná forma maturitního studia je určena především uchazečům o maturitní studium, kteří hledají rozumnou kombinaci samostudia ve formě elektronické výuky a školní docházky

Při výběru školy je důležité volit ty, které jsou na dálkové studium akreditovány. Stejně tak se dopředu informujte, jaká je konkrétní délka studia. Na každé škole vám vyjdou vstříc. Počítejte, že vás studium bude něco stát na školném - pohybuje se někde mezi 10 až 20 tisíci za rok Přihlášky a termíny. Studijní katalog pro mobil. Studijní katalog pro PC. E-book: 6 tipů, jak si vybrat vysokou. Ambasadoři: Ptej se přímo studentů. Co u nás můžeš studovat. Sleduj nás na sociálních sítích. Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o studium. Uznání zahraničního vzdělání Studium BBA. Studijní program BBA (Bacholor of Business Administration) je klasickým programem bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Studijní program vychází z klasické manažerské koncepce studia BBA.

studujte z pohodlí domovaMaturita - Maturita dálkov

Učebny

nástavbové studium na učební obory, externí a distanční formu vzdělávání škola neposkytuje; pro žáky hlásící se na VŠ přípravné kurzy nepořádáme ; Konzultační dny. Pro školní rok 2020/2021 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu DÁLKOVÉ STUDIUM Studium je organizováno formou konzultací, které se konají každý čtvrtek v odpoledních hodinách. V tomto rozmezí mají žáci, dle rozvrhu, naplánovány zpravidla dva předměty. Po celé tři roky studia jsou vyučovány jak všeobecně-vzdělávací, tak odborné předměty Studium je dvouleté a je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Dálkové studium: Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat 1 třídu zkráceného dvouletého studia v dálkové formě oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Počet přijímaných žáků 3

Studium při práci a zaměstnání - Vysoké škol

Pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce Dálkové studium 2019/2020 Aktuální rozvrh 5. ročníku naleznete v suplován.

Studium na UJEP. Seznam studijních programů (poslední aktualizace 12. 07. 2021) Katalog studijních programů a předmětů. Informace o omezení, odnětí nebo pozastavení akreditace (poslední aktualizace 31 Domů / Uchazeči o studium / Dálkové studium. Chybí Vám maturita? U nás máte možnost studovat na dálku i při zaměstnání. pouze jeden den v týdnu. studium převážně distančně formou e-learningu. individuální přístup. Ekonomika a podnikání. dálkové studium. 1DA rozvrh 2020-2021. 2DA rozvrhy 2020-2021. 3DA rozvrh 2020-2021. Prihlaska_k_MZ_dalka. Žádost o měsíční splátky. Žádost o uznání odborné praxe (dálkové SŠ) Žádost-dálka-vykonání-odborné-praxe. Info praxe - dalka. Hodnocení-odborné-praxe-poskytovatel

Jak probíhá dálkové studium na vysoké škole? Pavel Semerá

Dálkové studium (tzv. kombinovaná forma) na naší soukromé VŠ má klasickou akreditaci studijních oborů od MŠMT jako jiné veřejné vysoké školy, které poskytují prezenční i dálkové studium. S ohledem na splnění veškerých legislativních podmínek pro udělení akreditace máte záruku kvalitního odborného studia z. Středoškolské studium je pětileté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola pátek od 07.00 do 12.30 - 5 až 6 vyučovacích hodin. Celkem na konzultaci 21 - 22 vyučovacích hodin. Do konce února 2021 je nutno splnit všechny zkoušky za 1. pololetí. Do konce dubnačervna 2021 je nutno splnit všechny zkoušky za 2. pololetí. Vyučující daných předmětů zajistí literaturu, texty, studijní materiál

Dálkové studium. Dálkové studium je oblíbené zejména pro lidi, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci studiem při zaměstnání. Pokud se rozhodnete pro vzdělávání na naší škole, získáte možnost víkendových konzultací, výuku moderní formou e-learningu a v některých případech vám uznáme i již dříve dosažené. Dálkové studium. Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon níže uvedených činností: na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; na obsahové a. Dálkové studium VOŠ. výsledky přijímacího řízení, druhé kolo přijímacího řízení. Střední rybářská škola a VOŠ VHE obdržela celkem 20 přihlášek ke studiu dálkové formy Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany.. Dnešního dne jsme rozhodli o přijetí všech uchazečů.Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeči e-mailem nebo poštou Dálkové studium 2. ročník. Naši koncepci základů přírodní medicíny, interpretované odborníky od nás i ze zahraničí , poskytujeme na DVD, ve skriptech a knihách formou dálkového studia. Každý, kdo se zajímá o zdraví své, svých blízkých a přátel se tak může stát naším studentem i bez osobní účasti na. Dálkové studium. Více informací naleznete zde: Obor Podnikání. Učební plán oboru Podnikání. Obor Veřejnosprávní činnost. Učební plán oboru Veřejnosprávní činnost. ŠKOLNÉ - PODNIKÁNÍ - KOMBINOVANÉ STUDIUM. Podnikání - kombinované studium. 1. pololetí

Soukromé vysoké školy: dálkové studium VŠK

Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti. Studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů a výuka v oblasti výchov a jazyků (viz také Studijní plán a Profil absolventa). Praxe v rozsahu 600 hodin. Dálkové studium. Dálkové studium je určeno všem, kteří mají zájem si rozšířit kvalifikaci, zvyšovat si sebevědomí nebo pouze získat dobrý pocit z rozšířeného vzdělání. Dále je určeno zájemcům jejichž cílem je podnikat v daných oborech, udržet si práci a nebo si naplnit volný čas zajímavým studiem

Dálkové studium : LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - tříleté dálkové nástavbové studium. Délka studia: 2 roky - denní nástavbové studium, 3 roky - dálkové studium Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Způsob ukončení: Maturitní zkouška Profil studia Zájemce o studium. Fakulta stavební ČVUT v Praze vychovává kvalitní odborníky, kteří přispívají k rozvoji nejrůznějších oblastí spojených se stavitelstvím. Díky naší dlouholeté existenci a vysoké kvalifikaci nabízíme vzdělání, které z Vás udělá nejen odborníky v daném oboru, ale také Vám dá základy k. Dálkové studium umožňuje zkombinování práce a studia tak, aby si studenti mohli doplnit maturitní vzdělání a zároveň pracovat. Studijní plán je realizován střídáním formy e-learningu a prezenční výuky za použití moderních metod a IT technologií. Studium se tak stává komfortní variantou dálkového vzdělávání Je ti více jak osmnáct? Tak k nám pojď studovat dálkově obor Kuchař, Číšník nebo nástavbové studium Management v gastronomii 'dálkové studium' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar

Informace pro dálkové studium. Informace pro žáky jsou poskytovány prostřednictvím MS Teams. INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ! Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!! ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail! Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!! Pod sociálními činnostmi se skrývá spoustu možností. Objevte je a najdě to, v čem budete vynikat, bude Vás to bavit a zároveň živit. Staňte se sociálním pracovníkem / pracovnicí a Vaše práce dostane smysl. Náplň odborných předmětů Vás připraví na každodenní chod Vašeho budoucího zaměstnání. Studiem tohoto.

Kombinované (dálkové) studium Právnická fakulta LAW MUN

Dálkové studium = Kombinovaná forma. Studenti kombinované formy studia, jinak zvaní také dálkaři mají studium v několika bodech specifické.. 1. Nevolí si nepovinné předměty. Studenti prezenční formy, si ke svým povinným předmětům musí vybrat ještě nějaké další předměty, aby splnili požadavek na minimální počet kreditů 7941K Gymnázium. Studijní obor: 79-41-K/41, Gymnázium. Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Délka a formy studia: 4 roky, dálkové studium ukončené maturitní zkouškou. Gymnázium je střední. Střední pedagogická škola > Dálkové studium > Možnosti dálkového studia. Možnosti dálkového studia. Uchazeči o studium v kombinované formě volí studium jednoleté, dvouleté nebo čtyřleté na základě jejich dosaženého vzdělání Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: dvouleté zkrácené dálkové studium Ve školním roce 2021/22 nebude třída pro dálkové zkrácené studium otevřena - dálkové studium neplánujeme otevírat ani v nejbližších letech Forma: studium zkrácené (dálkové) Dosažený stupeň vzdělání: u končené maturitní zkouškou. Ve školním roce 2021/22 se tento obor bude otvírat. Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem

Dálkové studium 1. ročník Naši koncepci základů přírodní medicíny, interpretované odborníky na přírodní medicínu z celého světa, poskytujeme na DVD formou dálkového studia. Každý, kdo se zajímá o zdraví své, svých blízkých a přátel se tak může stát naším studentem a účastníkem seminářů na DVD. Rozvrhy hodin dálkové a večerní formy studia. Veřejnosprávní činnost - 5. ročník - 2. pololetí 2020/2021. Ošetřovatel - 1. ročník - 2. pololetí 2020/2021 Dálkové studium tvůrčí fotografie. Baví vás fotografování? Posuňte se dál • Konzultujeme vaše fotky • Učíme fotografii vnímat jako umění • Více lektorů - více pohledů • Učíme o víkendu, nepotřebujete dovolenou • Garantujeme prezenční výuku. šk. rok 2021/2022 - přijímačky 10.9.2021 DÁLKOVÉ STUDIUM. Konzultace pro 1. ročník dálkového studia - 1.D začínají. v úterý 8.9.2020 v 7.15 hod. v učebně č.17 (1.patro, od schodů doleva). Výuka bude probíhat do 17.00 hod. S sebou si vezměte: psací potřeby, přezůvky, 50Kč na čip pro vstup do školy. Rozpis konzultací dálkového studia š. rok 2020 - 2021

Daňová sleva na studenta 2021 - Aktuálně

VŠ pedagogická dálkové studium - Informace o studiu 2013/2014 Marketingová komunikace, Bc., dálkové studium - Vysoká škola finanční a správní, a.s. Dálkově psychologie - Ostatn 64-41-L/524 Podnikání, dálkové studium. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Dálkové studium - Integrovaná střední škola technická Mělník. Rozvrh dálkového studia - Ke stažení - forma excel. 2.ročník PD+TD - předměty naleznete zde. 3.ročník PD+TD - předměty naleznete zde

Pro pracovníky, kteří nejsou vyučeni a mají jen základní vzdělání a vzhledem k nové legislativě pro státní správu, jsme připravili 4-leté dálkové studium v němž získáte maturitu, která je po Vás požadována. Studium probíhá ve středu odpoledne. Absolvent tohoto oboru je připraven vykonávat specializované činnosti právního a sociálního charakteru na. Dálkové studium. Dálkové studium je ve Střední rybářské škole ve Vodňanech otevíráno nepravidelně především v závislosti na zájmu uchazečů o tuto formu studia.V současné době nabízíme v dálkové formě studia zaměření Chov ryb.Dálkové studium volí buď bývalí uchazeči o denní studium, kterým to v minulosti nebylo umožněno a chtějí si tak splnit třeba.

Dálkové studium - Střední školy BEA

Dálkové zkrácené studium - Střední průmyslová škola dopravní, a.s. E-LEARNING BAKALÁŘI. ROZVRHY OMLUVY. Domů. Aktuálně. O škole. Pro uchazeče. Proč studovat právě u nás. Seznam oborů Studium pro získání kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít jednu třídu oboru Elektrotechnika se zaměřením Průmyslová komunikace ve zkrácené dálkové formě vzdělávání.Délka studia je 2 roky Dálkové magisterské studium. Úvod - Geoinformatika a kartografie. Studijní program umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského geoinformatického, informatického nebo geografického studia, a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií, kartografie a jejích aplikacích v geovědních.

Dálkové studium - obory - Diskuze - eMimino

Dálkové studium Soukromá obchodní akademie Podnikatel nabízí pro dálkovou formu studia obor 6341M/02 obchodní akademie (čtyřleté studium), který je zakončen maturitní zkouškou. Vyučovací předměty jsou stejné jako v denní formě studia, jejich časová dotace je přizpůsobena svým rozsahem menšímu počtu konzultačních. Dálkové studium - gymnázium a střední škola IT. Hledáte školu, která Vám umožní pracovat i studovat? U nás jste správně. Konzultace jednou měsíčně o víkendu. Výuka je podpořena e-learningovým studiem. Zajišťujeme elektronické studijní materiály a on-line testování, možnost volitelných seminářů

Video: Elektrikář - zkrácené dálkové studium Cops

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - VZDĚLÁVEJTE SE ONLINE. 2letá maturitní nástavba pro všechny, kteří si potřebují dodělat maturitní vzdělání nebo jen chtějí získat nové znalosti a dovednosti. Obor se studuje dálkově, takže jej bez problémů zvládnete i při práci. Od 1.9. 2019 měníme dálkové nástavbové studium na. Na této stránce najdete informace pro dálkovou formu oboru Podnikání (64-41-L/51) a Provozní technika (37-42-L/51) pro rok 2020/2021 Elektro vzdělání jako distanční forma dvouleté dálkové pro Zlín a okolí Najdete přímo na adrese - MESIT střední škola, o.p.s. Družstevní 818, Mařatice 686 05 Uherské Hradišt Studium je dálkové - dvouleté a každý rok je hrazeno školné .Podmínky přijetí: Přijímací zkoušky se v..

Dálkové studium Tříletý studijní obor Podnikání 64-41-L/51 zakončený maturitní zkouškou. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - angličtiny a němčiny) je výuka zaměřena na podnikovou ekonomiku a účetnictví.Žáci získají základní poznatky o organizaci a fungování firmy Dálkové studium je určeno pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou.Dále je vhodné pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním technického směru (výuční list nebo maturitní zkouška), kteří potřebují vzdělání maturitní zkoušku z tohoto oboru Dálkové studium. Kritéria Přijímacího řízení - dálková forma studia pro školní rok 2017/18 Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu: řádně splněná a doložená maturitní zkouška, nebo její nostrifikace (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání dosaženého v ČR - např. vysokoškolským diplomem).

Dálkové studium je vhodné pro každého, kdo se chce ve svém životě posunout dál. Nejčastěji ho využívají lidé, kteří si potřebují dodělat maturitní zkoušku pro splnění potřebné kvalifikace v rámci jejich současného zaměstnání, nebo naopak ti, kteří chtějí postoupit ve svém profesním životě o kousek výš Dálkové studium. Základní informace . Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (zkrácená, dálková forma) je určen uchazečům, kteří si chtějí, nebo si potřebují, doplnit odbornou kvalifikaci. Hlásit se k němu mohou uchazeči, kteří. Typy studia Bakalářské studium Bakalářské studium standardně trvá 3 roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončili střední školu s maturitní zkouškou. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu titul bakalář - Bc. Navazující magisterské studium Navazující. Dálkové studium. Zahájení výuky 3. ročníku dálkového studia oboru elektrikář třídy 3.UD bude v pátek 18. 9. 2020 od 8:00 hodin na učebně 08 Dálkovou formou lze studovat následující obory: ELEKTROTECHNIKU STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ Předměty a rozsah učiva jsou shodné s denním studiem. Studium je pětileté. Vzhledem k požadavkům zaměstnavatelů lze na naší škole dálkově studovat také obor: GEOTECHNIKA, Hornictví a hornická geologie - do