Home

ÚV KSČ

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa byl v letech 1921-1945 a 1971-1989 nejvyšším představitelem této strany. V letech 1953-1971 se funkce generálního tajemníka nazývala první tajemník ÚV KSČ. V obnovené KSČ je generální tajemník ÚV opět nejvyšším představitelem strany. V době komunistické totality měli první. Provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky bylo vyhlášení ÚV KSČ k občanům ČSSR ze dne 21. srpna 1968, ve kterém byla invaze vojsk varšavské smlouvy označena za popření základních norem mezinárodního práva a které informovalo občany, že vojska obsazují československé území proti vůli ústavních orgánů a bez jejich vědomí Význam zkratky ÚV KSČ z kategorie Politika. Na zkratky.cz v kategorii Politika jsou aktuálně významy 136 zkrate

Generální tajemník ÚV KSČ - Wikipedi

čeština: ·Ústřední výbor Komunistické strany Československ 2021 - vv Úv ksČm Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ Byl to slavný den, alespoň tak 16. květen 1921 okomentoval držitel Nobelovy.. Seznam vedoucích tajemníků a tajemníků krajských a okresních výbor ů strany, p ř edsed ů KKRK a OKR duben - kv ě ten 1988 . Obsah seznamu v číselném přehledu . vedoucí tajemníci KV KSČ, KSS 1 Projděte si sídlo ÚV KSČ - Aktuálně.cz. Foto: Husákův bunkr i tajný východ. Projděte si sídlo ÚV KSČ. 24. 11. 2014 11:30. Budovu ministerstva železnic si na třicet let přivlastnila Komunistická strana Československa. Revoluce byla, jak známo, sametová, a tak se do největší státní budovy můžeme podívat ještě dnes.

Provolání Všemu lidu ČSSR - Wikipedi

Předsednictvo ÚV KSČ bylo voleno ústředním výborem k řízení práce mezi plenárními zasedáními ústředního výboru. Předsednictvo mělo kolem 10-12 členů a 3-5 kandidátů předsednictva ÚV KSČ. Věkový průměr členů předsednictva na počátku roku 1988 byl 66,5 let, počítáme-li i kandidáty, pak to bylo 63,6 let Na zasedání ÚV KSČ 21.4.1929 došlo ke změnám ve složení lenčů a kandidátů politického byra. Za členy politbyra byli kooptováni Josef Krosnář Josef, Karla Pfeiferová a Josef Svoboda. Z bývalých členů politbyra se kandidáty stali Josef Guttmann Josef, Pavel Reimann s Ruddolf Slánský Schůze PB ÚV KSČ ze dne 9.dubna 1955: 37: 52: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 12.dubna 1955: 38: 53: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 14. dubna 1955: 39: 54: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 18.dubna 1955: 39: 55: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 25. dubna 1955: 40: 56: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 2. května 1955: 41: 57 V pátek 24. listopadu 1989 začalo po 10. hodině dopoledne v budově Vysoké školy politické ÚV KSČ (tzv. vokovické Sorbonně) mimořádné zasedání ÚV KSČ. Na jeho výsledek čekali netrpělivě demonstranti i zástupci Občanského fóra, kteří požadovali odstoupení vrcholných komunistických politiků

Předseda vlády Oldřich Černík – vedl vládu od jara 1968

Schválil Zprávu ÚV SČK 18. sjezdu Strany československých komunistů Obnova strany v zápasu za lepší život pro většinu. Úkoly a očekávání v roce parlamentních voleb 1996, Volební program SČK Československo-práce-socialismus, Provolání Strany československých komunistů k 75. výročí založení KSČ, Stanovisko. Nomenklatura ÚV KSČ dokazuje, že pro řízení firem nebyly důležité schopnosti a vědomosti, ale souhlas komunistické strany. Kádrový pořádek ÚV KSČ ukazuje jak důsledně byla celá společnost komunisty kontrolována. Byl důležitým nástrojem zabezpečování vedoucí úlohy strany. Umožňoval ÚV KSČ aktivně působit na. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři strany a Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členy svých orgánů.

INFO

ÚV KSČ - Význam zkratky, obor Politika ZKRATKY

Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, jehož členem se Oldřich Švestka stal v září 1969, vzniklo 16. 11. 1968 na základě usnesení pléna ÚV KSČ. Mělo obdobné postavení jako ÚV KSS na Slovensku. Jeho hlavním úkolem bylo na přechodnou dobu, tzn. do svolání XIV. sjezdu KSČ, řídit stranickou. Navrhuje oddělit funkci prvního tajemníka ÚV KSČ od úřadu prezidenta republiky. NA, NAD 1261/4, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989 - obrazové a zvukové záznamy, Praha, uzavřené jednání, dat. pravděpodobně z 11.-13. 12. 1967 16 představitelů ÚV KSČ v hledáčku policie. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu se odpovědností vrcholných představitelů komunismu za násilí vůči emigrantům na hranicích systematicky věnuje několik let. Prověřoval či prověřuje nejméně 16 členů předsednictva ÚV KSČ I. ilegální ÚV KSČ byl centrální orgán komunistického odboje v Protektorátu Čechy a Morava. Působil již od rozpuštění KSČ v prosinci 1938 do své likvidace gestapem. KSČ působila ilegalitě již od zákazu činnosti 20. října 1938 a úředním rozpuštění 27. prosince 1938.

Bez ohledu na to, že mu k tomu podle předpisu chybí rozkaz federálního ministra vnitra a souhlas ÚV KSČ či předsedy Rady obrany státu, což je generální tajemník ÚV KSČ. Od pátku 24. listopadu od 8:00 hodin ráno platí pohotovost k akci Zásah! Určené vojáky musí prověřit političtí důstojníci a vojenská kontrarozvědka Obsah Záznam diskuse k bodu 8 Návrh usnesení k bodu 8 Usnesení k bodu 8 Informace a stanovisko ideologického oddělení ÚV KSČ ke kádrovým návrhům komunistů z předsednictva ÚV SČSS Návrh Ústředního výboru Komunistické strany Československa stranické skupině IV. sjezdu Svazu československých spiso.. Lidé z něj byli v létě roku 1989 v transu. Uniklý projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, který přednesl v kulturním domě plzeňské části Červený Hrádek, se stal. Prohlášení obnovené KSČ ze dne 16.7.2020 k úmrtí soudruha Miloše Jakeše - doc pdf. Stanovisko Předsednictva ÚV KSČ k nemístné iniciativě ministra zahraničních věcí ČR (27.4.2020) - doc pdf (COVID-19) Solidární dopis ÚV Korejské strany práce - Pyongyang 27.3.109(2020) - zd

Struktura ÚV KSČ z uvedeného období je popsána v publikaci K. Kaplana (viz použité zdroje). Aparát ÚV KSČ byl tvořen dvěma články: sekretariátem a stranickými zařízeními (Kaplan, s.19). Základními pracovními útvary v rámci sekretariátu byla oddělení (Kaplan, s. 27), ta se členila na politická,ideologická a ekonomická Stížnosti občanů adresovaných ÚV KSČ v letech 1969 až 1989. V příspěvku bude přiblížen fenomén stížností, ve kterých se českoslovenští občané obraceli během takzvané normalizace na nejvyšší stranické vedení. Ukazuje se, že stížnosti tvořily nejen měkký stabilizátor komunistického panství, ale. Místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci. Milan Krajča. Místopředseda ÚV KSČM pro evroé záležitosti a občanský sektor. Ing. Pavel Kováčik. Předseda Poslaneckého klubu KSČM Komunistické sexuální orgie - Noční bar ÚV KSČ Ušakov. 14. 08. 2011 9:51:53. Vládní bar Boccaccio byl po roce 1948 přejmenován na noční bar ÚV KSČ Ušakov. Grand Hotel Steiner byl znárodněn a na přání Klementa Gottwalda dostal název Hotel Praha. Ubytovací kapacity a vládní bar Boccaccio stáli v letech 1927.

Proti srsti

Antichartu měl donést na ÚV KSČ sám Karel Gott, napsal ve svém blogu na iDnes.cz pamětník Jan Šesták s tím, že ji předal do rukou vedoucího oddělení kultury Ústředního výboru Komunistické strany Československa Miroslava Müllera (†71). Připustil zároveň, že ale mohlo jít i o fámu Roku 1959 sa stal tajomníkom ÚV KSČ pre priemysel. Po konflikte s Novotným bol premiestnený na Slovensko, ale čoskoro sa do ÚV KSČ vrátil. Keďže v Moskve zažil rehabilitáciu Stalinových obetí, presadzoval rehabilitáciu slovenských komunistov, ktorí boli prenasledovaní v rokoch 1951 - 1953 prosadit v ÚV KSČ takové usnesení, které by legitimizovalo intervenci. To se ovšem nepodařilo, místo toho bylo prosazeno stanovisko, později vysílané v rozhlasu po drátě, které invazi jednoznačně odsoudilo jako popření mezinárodního práva a vztahů mezi socialistickými zeměmi Hlavní výbor KSČ na FMV (HV KSČ) - organizační útvar komunistické strany působící v rámci federálního ministerstva vnitra (č. 1). Řízen byl sekretariátem prvního tajemníka (resp. generálního tajemníka) ÚV KSČ. Podle kádrového pořádku schvalovalo plénum či předsednictvo HV KSČ na FMV obsazení následujících funkcíy: předseda celoútvarového výboru (CÚV. Miroslav Müller, šéf kultury od normalizace po přestavbu. Před 20 lety, 6. října 1997, zemřel vládce kultury v normalizačním Československu. Miroslav Müller vedl oddělení kultury Ústředního výboru KSČ. A vysloužil si tam označení kat české kultury. Připravil David Hertl a historik Eduard Burget

VIDEO: Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš již v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním státu u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity! Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly. úv ksč. zkratka. znění. význam. Bohužel nebyly nalezeny shodné výsledky. Dále následuje výpis nalezených zkratek v rozšířené shodě. To znamená nejen ve zkratce, ale i jejím znění a významu. zkratka. znění

naděje. Tentýž ÚV KSČ, který svrhl Novotného, jednohlasně schválil Akční program KSČ, poté přijal moskevský protokol, s malými výjim-kami hlasoval pro sesazení Dubčeka a jeho nahrazení Husákem, a ko-nečně odhlasoval naprostou negaci reformního programu a vyloučení jeho zastánců z vlastních řad.1 Kdo byl Milouš Jakeš? A jak byste správně přeložili zkratky jako OF, StB či ÚV KSČ? Další otázky najdete v našem kvízu. Jak jste na tom se znalostí moderních dějin vy? Otestujte své vědomosti a porovnejte si výsledek s ostatními. VÍCE O AKTIVITĚ. Trestní stíhání bývalého člena předsednictva ústředního výboru KSČ Jana Fojtíka zahájila policie ve čtvrtek. Dvaadevadesátiletého muže viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se údajně dopustil tím, že jako přední stranický ideolog spoluzavinil smrt a zranění několika lidí na československých hranicích Někteří členové ÚV KSČ v této zjitřené atmosféře požadovali svolání ÚV KSČ, který se konal 24. listopadu. Výsledek je znám - převrat ve straně. Rezignovalo celé vedení strany a bylo zvoleno nové, které předalo moc opozici a podpořilo volbu Havla prezidentem

ÚV KSČ - Wikislovní

Komunistická strana Čech a Morav

Prohlášení ÚV KSČ se posléze do rozhlasu dostalo (Zdeněk Mlynář, člen tehdejšího předsednictva ÚV KSČ, je po telefonu nadiktoval stenografce) a těsně před dru-hou hodinou je Vladimír Fišer začal číst. Přečetl ovšem několik slov a vysílače zmlkly. Karlu Hoffmannovi s Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968. Praha 1998. Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 27 Předsednictvo ÚV KSČ zaslalo 30. listopadu Hlavní politické správě ČSLA a vyšším velitelům stanovisko, v němž požaduje, aby příslušné orgány nepoužily mocenské prostředky, s výjimkou ohrožení životů, zdraví, majetku a narušení základů socialismu. Díky poslední výjimce zní usnesení poněkud nejednoznačně ÚV KSČ . Miloušovi táhne na sto: Zatvrzelý komunista Jakeš se postaral o jeden z nejtrapnějších momentů českých dějin. Martin Miko. Zmatený Zeman si spletl sjezd KSČM se zasedáním ÚV KSČ. Chtěl poslat zvací dopis Sovětskému svazu a nabádal proletáře, aby se spojili Poté byl odvolán z předsednictva komunistické strany Československa, vzdal se členství v ÚV KSČ i KSS. V říjnu 1969 se dozvěděl, že má být předsednictvem KSČ povolán jako diplomat do Ghany, tuto možnost odmítnul. Později přijal nabídku na diplomatické místo v Turecku, kde strávil několik měsíců

17. června 1988. Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo vážnými problémy v zásobování vnitřního trhu toaletním papírem. V informaci, kterou předložil člen sekretariátu ÚV KSČ František Pitra, se uvádí, že v roce 1989 se vyrobí 37 500 tun toaletního papíru Miroslav Toman (vpravo) doprovází šéfa ÚV KSČ Jakeše při prohlídce JZD Pochodeň Lhota pod Libčany. | archiv Blesku, ČTK Jakeš na svou minulost nezapomněl a pravidelně se zúčastňuje prvomájových demonstrací Slavnostní zasedání ÚV KSČ, předsednictva ÚV Národní fronty ČSSR, předsednictva FS ČSSR a vlády ČSSR na počest 70. výročí vzniku Československé republiky Publikováno: 5.6.2013, Aktualizováno: 15.6.2013 07:3

1968, 5. leden, Praha. - Rezoluce lednového zasedání ústředního výboru KSČ. Plenární zasedání ÚV KSČ v prosinci 1967 a lednu 1968 přistoupilo k další realizaci linie XIII. sjezdu. Projednalo úkoly rozvoje československého národního hospodářství a životní úrovně v roce 1968 a do roku 1970 a navázalo na jednání říjnového pléna ÚV KSČ, které se zabývalo. Inzerát č. 139545588: Pečetidlo ÚV KSČ, Cena: 1 500 Kč, Lokalita: Praha 1 • Vysoká stranická škola při ÚV KSČ (1953-61) • Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ÚV KSČ (1961-65) • Vysoká škola politická ÚV KSČ (od roku 1966).[4] Sídlila v Praze 6-Veleslavíně v ulici José Martího 269/31, nynějším sídle FTVS UK (zdroj Wikipedie Spoluzakladatel komunistické strany Československa (1921), člen KSČ (1921 - 1957), ústřední tajemník KSČ (1922-1925), člen politbyra ÚV KSČ (1925 - 1929), poslanec Národního shromáždění (1925 - 1938). Po rozpuštění KSČ pracoval v ilegalitě (1938) Delegáti XXI. sjezdu ÚV KSČ naslouchají v zaplněném hlavním sále Paláce kultury projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Autor: Profimedia 16.11.2004 19:41 - Celá Praha se oblékla do svátečního šatu, aby mohla přivítat delegáty XXI. sjezdu Komunistické strany Československa

Foto: Husákův bunkr i tajný východ

  1. Listopadové plénum ÚV KSČ. Zasedání Ústředního výboru KSČ ve dnech 14.-17. listopadu 1968 lze označit za klíčový předěl v těsně pookupačním vývoji Československa. Po čtyřiceti letech si tuto událost připomínáme. Vojenská intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na 21. srpna.
  2. ÚV KSČ po lednovém plénu splnilo své poslání, že skutečně musí být svoláno tehdy a v té době, když předsednictvo ÚV strany může předložit ústřednímu výboru a tím i celé straně obsahovou stránku práce
  3. Schůze PB ÚV KSČ ze dne 20. února 1956. Návrh úředního oznámení o zatčení dvou agentů zahraničních špionážních služeb. NA Praha, KSČ-ÚV F 02/2, inv. č. 136: München : 1956 : Schůze PB ÚV KSČ ze dne 3. září 1956
  4. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Československo a Izrael 1947-1953. Studie. Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949 (Dokumenty o perzekuci a odporu) Akce K - likvidace klášterů v roce 1950. Část 2 (Dokumenty o perzekuci a odporu
  5. Lednové zasedání ÚV KSČ 1968 prosadilo odchod A. Novotného z funkce prvního tajemníka strany a na jeho místo zvolilo Alexandra Dubčeka. Nové vedení strany si však počínalo velmi neobratně, nekomunikovalo s vedením SSSR a nedbalo ani na opakovaná upozornění a varování představitelů komunistických stran členských.
  6. Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, zkr. ÚML ÚV KSČ a hov. též VÚML - v době totalitního komunistického režimu v býv. Československu do 1989 - pracoviště ÚV KSČ se sídlem v Praze, vytvořené 1970. Podle dobových dokumentů VÚML uváděl, že je teoritickým institutem, který se zabýval studiem úlohy komunistické strany ve vývoji social. spol., dějinami KSČ, děl.

Průběh zasedání předsednictva ÚV KSČ 20

Spojení mezi členy ÚV KSČ se provádělo přes kurýry a spojkou mezi Vetiškou a Vohradníkem se stal právě Jaroslav Fiala. Na Josefa Moláka měl přímé spojení.Získal informace, pomocí kterých si gestapo mohlo zrekonstruovat celou cestu výsadku z Polska do Prahy, včetně místa zakopané vysílačky ÚV KSČ. Vývojář: Pavel Höfner. Vydavatel: CCCP Ltd. Vydáno 1990 pro Atari 8-bit. Žánr: Textová adventura. Počet hráčů: 1. Stav: Dokončeno. Moudří již vědí, že pod zkratkou z názvu hry se skrývá Ústřední výbor Komunistické strany Československa, čili bývalý nejvyšší orgán KSČ. Máme tu tedy další.

ÚDV: všichni mrtví členové ÚV KSČ spáchali zločin - pouze žijící Štrougal a Vajnar ne?! Dementy ze zločinců Štrougala a Vajnara udělali soudní znalci - jeden bývalý horlivý člen KSČ a člen vojenské kontrarozvědky, stejně jako druhý. Další výsměch české postkomunistické justice občanům! J.Š Vůbec poprvé se před filmovou kameru dostala vila někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše (94), v níž víc než 35 let bydlel. Pronajal si ji pro natáčení štáb seriálu Svět pod hlavou a odhalil tak sídlo bývalého rudého bosse Otevíral cestu ke kontrarevolučnímu převratu, k porážce socialismu, uvedl Jakeš. Svoboda dnes řekl, že nic ve smyslu toho, že by listopad 1989 byl plánem StB a některých představitelů ÚV KSČ, doloženo není. Státní bezpečnost samozřejmě měla moc, byla velmi vlivná, ale podléhala straně, byla řízena centrálními. Karel Kaplan. KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 151 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 10. ISBN 80-85270-20-X Vedení ÚV KSČ 24. listopadu 1989 konečně rezignovalo. Oslava ale byla předčasná. V pátek 24. listopadu 1989 začalo po 10. hodině dopoledne v budově Vysoké školy politické ÚV KSČ (tzv. vokovické Sorbonně) mimořádné zasedání ÚV KSČ. Na jeho výsledek čekali netrpělivě demonstranti i zástupci Občanského fóra.

Ústredný výbor Komunistickej strany Česko-Slovenska

zasedání ÚV KSČ se znovu zabývalo otázkami hospodaření a majetku strany, závěrečnou přípravou voleb a volebními dokumenty strany, informací o mezinárodní činnosti KSČ a reagovalo na dopis pražského prokurátora JUDr. T. Sokola. V průběhu jednání 5. zasedání byly schváleny záměry a postup při vypracování. Od 1948 pracovník aparátu KSČ, 1957-1959 vedoucí tajemník KV KSČ v Českých Budějovicích. 1958-1989 člen ÚV KSČ. 1959-1961 ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 1961-1965 ministr vnitra; 1965-1968 tajemník ÚV KSČ, od dubna do prosince 1968 místopředseda vlády, 1968-1969 předseda Hospodářské rady řené plénum Krajského výboru (dále KV) KSČ Plzeň se závěry lednového pléna ÚV a stejně tak jednaly okresní výbory KSČ .20 OV v Karlových Varech vydal téhož dne na svém 16 . zase - dání nic neříkající rezoluci: Plenární zasedání OV . . . bylo seznámeno kandidátem ÚV KSČ 11 Výsledky šetření, s. 6 Byro ÚV KSČ pro řízení s 2019; Vláda a prezident, sv. 8/2 - Období normalizace (září 1968 - říjen 1969) 2010; Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945 1994; Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970, sv. 4/4 - Dokumenty ÚV KSSS 1966-1969 201

Seznam členů KSČ neexistuje, rudou minulost ukrývá archiv

Korunní princ Štěpán byl v KSČ nejhorší říká bývalý člen ÚV KSČ a šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření * Podle něj se právě Štěpán pokoušel sesadit Jakeše Redaktoři Rudého práva nepsali v rozporu se svým svědomím, tvrdí jeho bývalý šéfredaktor Zdeněk Hoření Viliam Široký se narodil dne 31. 5. 1902 v Bratislavě a zemřel 6. 10. 1971 v Praze. Od roku 1921 byl členem a funkcionářem KSČ. V letech 1931-1938 členem ÚV, 1936-1938 polit. byra ÚV KSČ, 1935-1938 tajemník ÚV KSČ a poslanec NS; 1938 předseda zemského vedení KSČ na Slovensku V nejvyšším vedení ÚV KSČ byl od roku 1977. O deset let později vystřídal Gustáva Husáka v nejvyšší stranické funkci, stal se generálním tajemníkem ÚV KSČ. Pro svoji prostoduchost byl Milouš Jakeš často terčem posměchu. Vyšlo dokonce CD s jeho památným projevem v Červeném Hrádku, které neslo název Jako kůl v plot zjazd dátum; VIII. zjazd KSČ 1946: 28.03.1946 - 31.03.1946: zobraziť: IX. zjazd KSČ 1949: 25.05.1949 - 29.05.1949: zobraziť: X. zjazd KSČ 1954: 11.06.1954 - 15.

Nejvyšší Funkcionář

V roce 1981 se dostal do předsednictva ÚV KSČ a dostal na starosti ekonomickou oblast. Roku 1987 se stal generálním tajemníkem ÚV KSČ. Jeho zřejmě nejslavnějším a nejvtipnějším počinem je Projev v Červeném Hrádku 17. července 1989, krátce po zveřejnění petice Několik vět pronesl v kulturním domě v plzeňské. Medaile Únor 1948-1968 ÚV KSČ 20. let Lidových milicí bro. prům. 5,3 cm značeno Z. v původní etui pěkný stav nepoškozeno -----Nezapomínejte k vydražené cen

Moderní-Dějiny

Bývalá budova ÚV KSČ se poprvé v historii otevře

dějepisGustáv Husák sa vrátil do dejín aj súčasnosti | SlovenskéCzechFolksNaša advokácia, JUDrCesky a slovensky svet