Home

Nejrozšířenější karboxylová kyselina

Kyselina mravenčí HCOOH (kyselina methanová) je nejsilnější karboxylová kyselina (neuvažujeme-li jejich deriváty). Jedná se o bezbarvou kapalinu ostrého zápachu, která leptá pokožku a je silně toxická Kyselina octová (kyselina ethanová) CH 3COOH - štiplavě páchnoucí kapalina, má leptavé účinky - nejrozšířenější organická kyselina - vyrábí se kvašením ethanolu pomocí bakterií octového kvašení, vzniklý ocet je bezbarvý CH 3 - CH 2 - OH + O 2 → CH 3COOH + H 2O - 5-8% vodný roztok kyseliny octové - oce Kyselina olejová CH 3 (CH 2) 7 CH=CH(CH 2) 7 COOH Vlastnosti: - nejrozšířenější nenasycená kyselina obsažená v tucích a olejích ve formě esterů s glykolem - bledě žlutá až hnědá kapalina charakteristického zápachu, nerozpustná ve vodě Aminokyseliny Jsou to karboxylové kyseliny, které jsou obsaženy ve všech živýc

přípona -karboxylová kyselina, např. benzenkarboxylová kyselina (benzoová). Stejně se tvoří názvy u tri- a polykarboxylových kyselin (propan-1,2,3-trikarboxylová kyselina). Řada z těchto kyselin má triviální názvy, zejména biochemicky významné kyseliny. Názvy aniontů a solí se odvozují od syste Kyselina olejová CH 3 (CH 2) 7 CH=CH(CH 2) 7 COOH Vlastnosti: - nejrozšířenější nenasycená kyselina obsažená v tucích a olejích ve formě esterů s glykolem - bledě žlutá až hnědá kapalina charakteristického zápachu, nerozpustná ve vodě. Organické kyseliny jsou organické sloučeniny s vlastnostmi kyselin.Nejběžnějšími organickými kyselinami jsou karboxylové kyseliny, jejichž kyselost je způsobena karboxylovou skupinou -COOH. Sulfonové kyseliny, obsahující skupinu -OSO 2 H, jsou poměrně silnými kyselinami. Relativní stabilita konjugovaného základu kyseliny předurčuje její kyselost

CH3COOH kyselina ethanová. 2) Uhlíkatý řetězec + karboxylová kyselina, přičemž uhlík karboxylové kyseliny není. započítán do základního řetězce. benzen karboxylová kyselina. 3) Triviální názvosloví (kyselina mravenčí HCOOH) Vzorce kyselin. Monokarboxylové alifatické kyseliny. 1) Kyselina methanová (mravenčí) HCOO Karboxylová kyselina reaguje s uhličitanem. Estery patří mezi nejrozšířenější přírodní látky.Mnohé jednoduché estery jsou příjemně vonící kapaliny způsobující vůni ovoce a květů. Např. banánová silice - isopentyl-acetát. Esterové vazby se vyskytují také v živočišných tucích

Citronová kyselina - 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina. Nejrozšířenější hydroxykyselina. Vyskytuje se v ovoci - citusy, rybíz, brusinky, ale i v živočišném těle. Je jedním z metabolitů citrátového cyklu, podle kterého se také nazývá. Není opticky aktivní, molekula kyseliny je symetrická podle roviny. Nejrozšířenější karboxylovou kyselinou je (tajenka). Napiš její chemický i triviální název a nejjednodušší nenasycená karboxylová kyselina 16. kyselina, která se nachází v mléce, v jogurtech, sýrech, kyselém zelí, okurkách Tajenka: _____. DHICA - dihydroxyindol karboxylová kyselina Nejrozšířenější typ je okulo-kožní, objevuje se však velké množství odlišných typů albinismu, které jsou spojeny s různými geny. Mezi nejčastější projevy patří bledá pokožka Kyselina mléčná (chemicky 2-hydroxypropanová) je druhá nejjednodušší α-hydroxykarboxylová kyselina a nejrozšířenější karboxylová kyselina v přírodě. [1] [2] 3.1.1 Historie Kyselina mléčná byla objevena v roce 1780 švédským experimentálním chemikem Carlem Wilhelmen Sheelem, který látku izoloval z kyselých syrovátek Kyselina α-D-galakturonová je polymericky vázána glykosidickou vazbou α(1,4), přičemž její karboxylová skupina bývá někdy methylována či přítomna ve formě vápenaté soli. Pektiny jsou složkou rostlinné buněčné stěny

Kyselina pantotenov Aktivovaná karboxylová skupina je následně přenesena k substrátu, se kterým má reagovat - například k pyruvátu. Nejrozšířenější v přírodě je D-α-tokoferol, který se současně vyznačuje nejvyšší biologickou aktivitou. Syntetickou složka je racemát Je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, tvoří 75% veškeré vesmírné hmoty, ale na Zemi má zastoupení jen asi 0,88% . Tvoří dvouatomové molekuly H 2 , je souþástí všech kyselin a hydroxidů. Jeho nejrozšířenější sloueninou je voda. Vodík je to velmi důležitá průmyslová surovina

Karboxylové kyseliny E-ChemBook :: Multimediální

 1. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty patří mezi nejrozšířenější organické sloučeniny v přírodě. Setkáváme se s nimi jak u rostlin, tak i u živočichů, a to buď s volnými nebo vázanými: Volně. se karboxylové kyseliny vyskytují v rostlinách a jejich částech - listech, semenech, plodech, kořenech apod
 2. karboxylová kyselina . O-MgX. Tato metoda má preparativní využití a lze jí připravit i aromatické kyseliny, např. kys. 1-naftoovou. Pracuje se za nízké teploty a s pevným CO2. 6. z 3-substituovaných (dříve (-substituovaných) kyselin - vznikají nenasycené kyseliny s dvojnou vazbou mezi 2 a 3 uhlíkem (2-enové kyseliny.
 3. okyseliny •Používají s jako léčiva, potrava po operaci trávicího ústrojí, přidávají se do krmiv pro zvířata
 4. Voda - nejrozšířenější polární rozpouštědlo . • mastné kyseliny (kyselina palmitová, olejová) → triacylglyceroly (tuky, zásoba energie) a fosfolipidy • karboxylová skupina se v roztoku vyskytuje v iontové formě, je chemicky reaktivní, obvykle je však vázána s dalšími.
 5. Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách brání shlukování krevních destiček, a tím tvorbě krevního trombu v cévách. Glycin chrání žaludeční sliznici před možným podrážděním kyselinou.. Kyselina acetylsalicylová (lat. acidum acetylsalicylicum) je aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylové

Karboxylové kyseliny - Tiscali

Karboxylová skupina je schopna disociace, přičemž míru disociace pro jednotlivé kyseliny udává disociační konstanta. Karboxylové kyseliny patří mezi kyseliny slabé, což znamená, že jejich disociace je jen parciální. Z kyseliny tak vzniká anion (skupina −COO −) Kyselina α-D-galakturonová je polymericky vázána glykosidickou vazbou α(1,4), přičemž její karboxylová skupina bývá někdy methylována či přítomna ve formě vápenaté soli. Pektiny jsou složkou rostlinné buněčné stěny = nejrozšířenější, lze podle něj pojmenovat většinu (sulfonová kyselina)-COOH (karboxylová kyselina) Substituční princip. 4-amino-3-methylbut-3-enová kyselina HOOC H 2 C C H C NH 2 CH 3. Určete hlavní řetězec, očíslujte C-atomy a vytvořte název molekul: H3C CH2 C

Organické kyseliny - Wikipedi

 1. erálních kyselin vzniká ester a voda. kyselina hippurová. Nejrozšířenější skupinu a
 2. okyselina v krvi, patří mezi neesenciální kyselina aspargová, kyselina glutamová monoamidy a
 3. okyseliny vázána amido- L-karnitin (LC): nejlevnější a nejrozšířenější dostupná forma, d) L-acetylkarnitin (LAC): tato forma karnitinu se používá pro léčení.
 4. Jedná se o nejrozšířenější skupinu PAL, která má široké spektrum využití. Vzhledem k níz- karboxylová, sulfátová nebo sulfonová. Mezi zástupce této skupiny patří mýdla, sulfáty, sul- nové kyseliny, které se velmi dobře rozpouští v silných roztocích kyselin i zásad. Mají an
 5. Kyselina palmitová je karboxylová kyselina. Její molekulární (sumární) vzorec je C15H31COOH. Je to vyšší mastná kyselina, je tudíž obsažena v tucích. Její chemický název zní kyselina hexadekanová. Za normálních podmínek je to bílá pevná látka. Jak jej ; Příkladem může být kyselina palmitová a stearová
 6. V plodech je i kyselina karboxylová, která má čistící účinky na zubní sklovinu, dále kyselina jablečná, která napomáhá proti revmatismu, ledvinovým kamenům a dně. Polyfenoly - především pak kyselina fenolová a flavonoidy - společně s karoteny chrání organismus před onemocněními srdce a krevního oběhu, ale také.
 7. Jsou to makromolekulární, v přírodě nejrozšířenější látky, které vznikají spojením mnoha monosacharidů - více jak 10, ale často obsahují 200 - 600 × 6 uhlíků. Na rozdíl od mono a disacharidů jsou bez chuti, nekrystalizují a ve vodě jsou rozpustné obtížně nebo vůbec

Analgetika Látky, které snižují až potlačují pocit bolesti, aniž by Analgetika Látky, které snižují až potlačují pocit bolesti, aniž by výrazně ovlivňovaly smyslové vnímání a vědomí. analgesie = potlačení bolesti (řec. algos = bolest, analgétos = bezbolestný) Třídění analgetik podle míry a mechanismu účinku: • analgetika-antipyretika = nenarkotická. Separační metody. Základním úkolem separačních metod je rozdělení směsí látek. Dělit směsi lze na základě rozdílných fází, rozdílných fyzikálních vlastností látek, ve směsích obsažených. V preparativní chemii jsme poznali filtraci, krystalizaci, sublimaci, destilaci, destilaci s vodní parou, extrakci, sedimentaci. Průvodce látkami v konopí. V konopí se objevuje kolem 500 různých, přirozeně se vyskytujících, látek a sloučenin.Patří tam například kanabinoidy, flavonoidy, terpenoidy nebo omega mastné kyseliny. Těmi nejdůležitějšími Vás provede náš průvodce princip = nejrozšířenější, lze podle něj pojmenovat většinu organických látek = vodíkové atomy základní sloučeniny se nahrazují (substituují) substituenty = historicky nejstarší, používá se pro někter Δ 9-THC ==> 11-OH- Δ 9-THC ==> 11-nor- Δ 9-THC-9-karboxylová kyselina . Tento hlavní metabolit vylučovaný močí a stolicí (11-nor- Δ 9-THC-9-karboxylová kyselina) již nemá psychoaktivní účinky. Biologický poločas eliminace THC je od cca 1 dne u příležitostných kuřáků, až po 3-5 dnů u chronických uživatelů

Karboxylové kyseliny - Maturita Formalit

cigaretě 3-10 dní, u chronických uživatelů několik týdnů. Hlavním metabolitem v moči je 11-nor-Δ9 tetrahydrokanabilnol-9-karboxylová kyselina (THC-COOH). Metadon (MTD): je narkotikum- analgetikum, předepisované při velkých bolestech a především pro léčbu závislosti na opiátech (heroin,Vicodin, morfin, Percocet) Železo (chemická značka Fe) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru. Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina. Nový!!

Karboxylové kyseliny Author: Michal Last modified by: Michal Created Date: 4/20/2008 7:23:25 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Times New Roman Arial Wingdings HKKCBG+TimesNewRoman Symbol Kravata Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Jak se pojmenují karboxylové kys. Zinek a kyselina chlorovodíková, vznikne chlorid zinečnatý a vodík. Za 5 sekund se zvětší koncentrace produktu z 0,15 na 0,25 mol.dm-3. Karboxylová skupina je složena z karbonylové a hydroxylové skupiny. karboxyl = karbonyl + hydroxyl Nejrozšířenější drogy jsou ethanol a nikotin. Nikotin - součást tabáku Protein: monomer, struktura a funkce. 5. 3. 2020. Proteiny jsou organické sloučeniny s vysokou molekulovou hmotností. Obsahují aminokyselinové zbytky. Zahrnují také další látky: síru, kyslík, dusík, vodík a uhlík. Některé bílkoviny mohou vytvářet komplexy s molekulami, pokud obsahují zinek, měď, železo a fosfor

Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.Je to za normálních podmínek bezbarvá kapalina ostrého zápachu, dokonale mísitelná s vodou, s ethanolem i dimethyletherem.Čistá bezvodá kyselina tuhne za nižších teplot na bezbarvou až bílou. formaldehyd, acetaldehyd, kyselina dusičná - HNO 3, atd.). Kyslík se skladuje a přepravuje stlačený v ocelových lahvích označených modrým pruhem. Sloučeniny H 2 O - voda nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina KO 2 - superoxid draselný oxidační číslo kyslíku je -1/2 OF 2 - fluorid kyslíku oxidační Page transparencySee More Kyselina máselná, též známá pod systematickým názvem butanová kyselina, je karboxylová kyselina se vzorcem CH3CH2CH2-COOH. Soli a estery se nazývají butyráty nebo butanoáty triviálně máselnany) Karboxylová skupina (-COOH) se vzájemně ovlivňuje s charakteristickou skupinou daného derivátu Nejrozšířenější karboxylovou kyselinou je (tajenka). Napiš její chemický i triviální název a chemický vzorec. 1. vitamin C je kyselina Test č.1: 29.3.2017 • Úvod do organické chemie, struktura a vazba • Organokovové sloučeniny 11 . Věnovat se učivu průběžně!!

Amidy kyseliny lysergové byly zjištěny i v přírodě, v semenech některých lianovitých rostlin Jižní Ameriky, používaných jako dysleptika. GABAergní systém však nepůsobí, je tudíž podstatná spíše jeho podobnost pyroglutamátu (2-oxo-pyrrolidin karboxylová kyselina). Nejrozšířenější chlorpromazin (Largactil. Sekundární alkohol. Alkoholy dělíme na primární, sekundární a terciární: PRIMÁRNÍ ALKOHOLY-OH skupina je vázaná na kraji molekuly, ovšem toto je těžké určit, proto platí jednoduchá poučka, že pokud je -OH skupina vázána na uhlík s dvěma vodíky, tak se jedná o primární alkohol; jediná výjimka je methanol - to je primární alkohol Alkoholy jsou nearomatické.

Chemie je velmi zajímavý a pro lidstvo důležitý obor. Již samotný název vědy však mnoho lidí odrazuje od tajuplných krás, které se za ním skrývají. Chemie ale není jen o nesrozumitelných vzorečcích, jak by se mohlo na první pohled zdát Mastné kyseliny se štěpí postupně, nejrozšířenější drahou je tzv. β-oxidace (štěpení po každém druhém uhlíku), ale známe např. i α-oxidace, která probíhá v semenech některých rostlin (karboxylová) skupina, -C α-R (alfa uhlík s postranním řetězcem) 4) Esenciální a neesenciální kyseliny - organismus si je umí syntetizovat nebo je potřeba je přijímat v potravě 5) Označujeme třípísmennými nebo jednopísmennými zkratkami (zápis Val-Thr-Ile-Pro nebo VTIP - u jednopísmenného zápisu bez pomlčky

Pracovní list: Karboxylové kyselin

reakce organické chemii mechanismus průběhu reakce, fáze, využití reakce, příklad adice zvýšení počtu skupin vázaných na substrát místech kde byla původn Hemoglobin. Ve vysoké nadmořské výšce. Pro přenos kyslíku je důležitý jeho parciální tlak ve vdechovaném vzduchu. Klesne-li tlak O. 2. pod kritickou hodnotu 3,5 kPa, dojde k hypoxii a následně k poruchám funkce mozku.. Při normálním dýchání nastane tato situace asi ve 4000 m n.m., organismus v těchto případech tedy reaguje zrychleným dýcháním Kyselina benzoová (systematický název kyselina benzenkarboxylová, funkční vzorec C6H5COOH) je nejjednodušší aromatická jednosytná karboxylová kyselina. Za normálních podmínek jde o bezbarvou až bílou krystalickou látku. Jedná se o slabou kyselinu. V přírodě se vyskytuje v přírodních pryskyřicích (benzoe), balzámech a různých rostlinných komoditách, např. v. MULTI DrugControlMultiDip 008SL400 2 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Testovací kazetu v uzavřené originální obálce a vzorek (případně kontrolní materiál) vytemperujte na pokojovou teplotu (15 - 30 °C) před započetím testu . 2 Vytemperujte obal s testem p řed jeho otevením. 3 Vyjměte kazetu z obalu a použijte co nejdříve ( nejdéle do 1 hodiny)

Kyselina salicylová kosmetika. Kyselina salicylová 30 %ní roztok 100 ml.Kyselina salicylová 30 %ní roztok 100 ml Kyselina salicylová 30 %ní roztok 100 ml Registrační číslo CAS: 69-72-7 Sumární vzorec: C7H6O3 Kvalita balené chemikálie - chemicky čistý Alternativní název: 2-Hydroxybenzoic acid, Kyselina.. Kyselina salicylová, která je výtažkem z kůry vrby bílé (nebo. Citronová kyselina (lat. acidum citricum) čili kyselina oxytrikarballylová, C6H8O7 + H2O náleží mezi nejrozšířenější kyseliny rostlinné. Téměř čista aneb pomíšena málem kyseliny jablečné vyskytuje se ve šťávě citronové, pomorančové, v trnkách.. Amylon Kyselina citronová - Online supermarket Rohl

Video: Přírodní látky/Chemie přírodních látek/Přehled přírodních

Trimúrti, tři hlavní bohové - (zprava) Brahmá, Višnu a Šiva Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků. ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina Cipro přeadresuje tady. Informace o stanici metra Rome najdete v Cipro (římské metro) Other related documents Vypracovane-otazky-orsak Exam 2017, questions and answers Exam 2017, questions and answers 3 prednaska ve wordu - Lecture notes 3 Řízení-tahák-moje-zkoušení tisku P 2 Teorie her 201

Kyselina citronová je slabá trikarboxylová kyselina, jež se nachází v citrusových plodech. Je přírodní konzervační látkou. Kyselina citronová je skvělý antioxidant a přirozeně pleť bělí a projasňuje, hodnotí její kosmetické účinky Lucie Bončová Ilustrační foto - Na snímku z 21. května 2020 pracovník brněnské provozovny Saunia Letmo chystá saunu na obnovení. Vzniklé kyseliny mají stejný počet atomů uhlíku jako výchozí alkoholy. Děj zachycuje následující obecná rovnice: O O KMn04 R — C — H -----* R — C — OH aldehyd karboxylová kyselina Produkty oxidace sekundárních alkoholů - ketony jsou vůči další oxidaci odolné. Reakci lze uskutečnit pouze za drastických podmínek Voda je nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku a kyslíku, vyskytuje se ve třech skupenstvích - pevná, kapalná, plynná (s teplotou tání 0 °C a teplotou varu 100 °C). Kyselina sírov jsou rozpustné i ve vodě (-OH skupina, aminoskupina, karboxylová skupina). Jsou podstatnou částí živých organismů. Chemie: Trávení tuků, cukrů a bílko. Neboli katabolismus (lze i digesce) lipidů, sacharidů a proteinů. KATABOLISMUS - rozkladný děj - rozklad živin (lipidů. 29:54. March 9, 2020. Biologie: Hormony. Hormonální soustava - soustava endokrinních žláz = žláz s vnitřní sekrecí. Hormony - chemické látky přenášené krví.

Karboxylové kyseliny a aminokyseliny (učebnice str. 51-53) a) Karboxylové kyseliny Jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je vázaná karboxylová skupina - COOH. Strukturní vzorec: Kyselina octová CH 3 COOH: strukturní vzorec: Kyselina octováje štiplavě páchnoucí kapalina, 100 %-ní leptá pokožku OBECNÁ CHARAKTERISTIKA. Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny -OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Vícesytné (di-, trikarboxylové) - např. kys. šťavelová. Názvy karboxylových kyselin jsou tvořené podstatným jménem kyselina a přídavným jménem vytvořeným z názvu patřičného.

Vitaminy v onkologii » Linkos

nejrozšířenější prvek na Zemi. Aldehyd Karboxylová kyselina . CH3-COH CH3-COOH. 2) Oxidace ( dehydrogenace) sekundárních alkoholů : dochází ke ztrátě jednoho H z -OH skupiny a druhého H, který je vázán na sekundární uhlík.. fluroxypyr: 1,3 - 2,0 g / kg t.j. 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyoctová kyselina ; clopyralid: 0,2- 0,5 g / kg t.j. 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina; Zeolit Ve svých pórech dokáže zadržet společně s vodou i živiny, nedochází k jejich vyplavování do spodních vrstev půdy. Šetří vodu. Používá se k. Kyslík je nejrozšířenější prvek zemské kůry. Nachází se ve vodě a dalších sloučeninách. Karboxylová skupina má kyselý charakter - odštěpuje H+. Kyselina olejová obsahuje v molekule jednu dvojnou vazbu. Tuky jsou koncentrovanou zásobárnou energie, chrání živočichy před ztrátou tepla a podílí se na.

Kyselina acetylsalicylová léky - classical music in midi file

1. Člověk, svět a dějiny 1.1 Dějiny a dějepis 1.2 Čas v dějinách 1.3 Prostor v dějinách 1.4 Několik poznámek k historikově práci 1.5 Jak (s)tvořit dějepisný text 1.1 Dějiny a dějepis Jistě všichni cítíme, že čas a jeho plynutí jsou důležitým rysem našeho světa Má regenerační efekt. Piracetam, vyvinutý UCB Laboratories v Belgii (2-oxo-pyrrolidin acetamid) je GABA analog (gamma-amino-butyricové kyseliny, což je mozkový neurotransmiter), přes GABAergní systém však nepůsobí, je tudíž podstatná spíše jeho podobnost pyroglutamátu (2-oxo-pyrrolidin karboxylová kyselina)

Mastné kyseliny vzorce mastné kyseliny (mk) jsou

Jeho použití je vhodné pro zahrady, terasy, cesty apod. Účinnou látkou je kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě Kyselina pelargonová (systematicky kyselina nonanová) je nasycená mono karboxylová kyselina.Její soli a estery se nazývají pelargonáty (systematicky nonanoáty. Látková množství železa a kyseliny sírové jsou v poměru 1:1. Pokud rozpouštíme 112 g železa, tedy dvojnásobek jeho atomové hmotnosti, bude potřeba dvojnásobek molekulové hmotnosti, tedy 196 g 100 % kyseliny sírové. 20 % kyseliny je zapotřebí pětkrát více, tedy 980 g. To představuje 980 : 1,1 = 891 cm 3 20 % H 2 SO 4. Info skupiny s heteroatomem, které obsahují jeden atom uhlíku nebo jsou s ním spojeny, například -CH=O (formylová skupina), -CN (nitrilová skupina), -COOH (karboxylová kyselina). Hlavní skupina je taková charakteristická skupina, která je podle stanoveného pořadí nadřazena zbylým charakteristickým skupinám v molekule Karboxylové kyseliny Karboxylová skupina = karbonyl + hydroxyl = 3. oxidační stupeň Názvosloví Systematické: substituční princip koncovka -ová kyselina (C karboxylu se ZAPOČÍTÁVÁ do řetězce) propanová kyselina CH3-CH2-COOH oktandiová kyselina HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH COOH-(CH2)6-COOH (u jednodušších kyselin)koncovka karboxylová kyselina (karboxylový uhlík se.

kyselina olejová C17H33 - COOH ( NENASYCENÁ ) Jednoduché glyceridy Při spojování reaguje vždy karboxylová skupina jedné molekuly s aminoskupinou druhé molekuly. Odštěpuje se molekula vody a vzniká peptidová vazba ( - CO - NH - ) . Nejrozšířenější je chloramfenikol a tetracyklin. Některá antibiotika se. Mikrobiologie 1. Mikrobiologievěda, která se zabývá studiem vlastností a činností mikroorganismůMikroorganismy - převážně jednobuněčné, viditelné pouze mikroskopicky (heterogenní skupina)viry, bakterie a sinice, řasy, houby a prvociMikrobiologie se vzhledem k naznačené různorodosti dále člení na: - virologii, - bakteriologii, - protozoologii, - algologii - mykologiiNa. Vyhláška č. 48/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb. - zrušeno k 01.09.2003(258/2003 Sb.