Home

Žasnoucí voják rozbor

Žasnoucí voják - Fráňa Šrámek Databáze kni

Jsem uhranut Šrámkovou schopností zachytit detail prožitku, který je tak složité sdělit někomu, kdo žije ve zcela jiné době a o koho se megera válka ani pohledem neotřela. Chtěl bych, aby se Žasnoucí voják dostal do rukou Terrenci Malickovi. Chtěl bych, aby Šrámek mnohem více rezonoval současnou českou společností Studijní materiál Válka s mloky - rozbor díla k maturitě (9) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) Rozbor přidal(a): rizekB. Válka se tak promítla v některých prózách F. Šrámka Tělo, Žasnoucí voják, v povídkách Jaromíra Johna Večery na slamníku, v próze Jana Weisse Barák smrti. Vytvářela se legionářská literatura. Největší ohlas měly Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška

Žasnoucí voják - Téma války se objevuje i v této próze Splav - Smyslové opojeni krásami života vrcholí v impresionistické sbírce. Na pozadí jihočeských lesů, luk břehů řek vyslovuje jeho opojení mládím a láskou, kterou prožívá všemi smysly povídky: Žasnoucí voják; tragedie vojáků, nesmyslnost války; drama: komedie: Léto; lyrická oslava mládí a lásky; obdobou Jana Radkina je tu Jeník Skalník, gymnazista, který trávil prázdniny u svého strýce faráře Hory. Na vesnici přijíždí spisovatelka Valča Peroutová se svým mužem redaktorem - ironik, neměl pro.

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Jeptiška (2) (Denis Diderot) - Jedno z nejznámějších děl tohoto francouzského spisovatele vyšlo až v roce 1817 po jeho smrti, protože nevyhovovalo soudobé cenzuře. Jedná se o jednu z jeho nejlepších a.. Povídky Žasnoucí voják - o tragédiích vojáků, nesmyslnosti války. Drama (zvl. impresionistické) - Léto - lyrická oslava mládí a lásky v kontrastu s měšťáckým světem, koketerií a nudou intelektuálů, lyrická atmosféra horkého letního večera Měsíc nad řekou - pocit rezignace a stesku. První světovou válku strávil na frontě. Až do své smrti 1. 7. 1952 žil v Praze. Roku 1946 byl jmenován národním umělcem. Kromě veršů psal povídky i romány(například Klavír a housle, Žasnoucí voják, Bouřky a duhy; Stříbrný vítr, Křižovatky, Tělo, Past) a dramata(Červen, Léto, Měsíc nad řekou, Plačící satyr) Sláva života, Žasnoucí voják, Osika, Klavír a housle, Prvních jedenadvacet - soubory povídek Stříbrný vítr - impresionistický román o mládí, hlavní hrdina Jeník Ratkin drama: Červen, Luna, Zvony, Plačící satyr, Ostrov velké lásky, Hagenbek, Dvě království, Pravd

Žasnoucí voják, 1924. Povídková kniha s autobiografickými prvky, která shrnuje Šrámkovy válečné zkušenosti. Past, 1931. Dramata Červen, 1905. Léto, 1915. Impresionistické drama. Příběh Jana Skalníka, který stojí mezi dvěma svůdnými ženami, oslavuje sílu lásky, citů, vjemů v kontextu přírody; je to jakási. maturitní otázka: Česká moderna () po válce vydává válečnou tetralogii, ve které se zamýšlí nad podstatou národa, vyjadřuje obavu o národ, vyzývá k podpoře národa : Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok (např. b. Země mluví-výzva k obraně vlasti, boje za svobodu; budoucnost je v rukou národa:Chraň se mne Sláva života, Žasnoucí voják, Osika, Klavír a housle, Prvních jedenadvacet - soubory povídek drama: Červen, Luna, Zvony, Plačící satyr, Ostrov velké lásky, Hagenbek, Dvě království, Pravda Léto - impresionistická hra, student je zamilovaný do vdané ženy bez morálky Měsíc nad řekou - setkání spolužáků po letec Žasnoucí voják - 1924, válečné a protiválečné svědectví opírající se o vlastní zkušenost Prvních jedenadvacet - 1928, soubor tvoří zčásti paralelu k anarchistické poezii Bouřky a duhy - 1933 Drama Rozbory knih. Karel Čapek - Válka s mloky. Detailní rozbor varovnéo románu Karla Čapka Válka s mloky. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka. Charakteristika doby vzniku díla. Charakter doby. dílo vyšlo v roce 1935-36, bavíme se tedy o 30. letech 20. století - o meziválečném období. 28. 10

Válka s mloky - rozbor díla k maturitě (9) Rozbor-dila

 1. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Jaroslav Hašek) - Románová tetralogie, poslední díl Hašek nedokončil (dopsán přítelem Karlem Vaňkem). Postava Švejka se stala novým literárním typem, je to člověk..
 2. Život. Narodil se v Sobotce, roku 1885 se s rodiči přestěhoval do Písku, toto město si velmi oblíbil, odehrává se v něm velká část jeho divadelních her a románů.Za svých studentských let bydlel v domě U Koulí č. 131 nedaleko Putimské brány.V roce 1894 se odstěhoval do Roudnice nad Labem, kde dosáhl maturity.. V roce 1903 nastoupil na jednoroční vojenskou službu.
 3. povídky Žasnoucí voják - o tragédiích vojáků a nesmyslnosti války 3) DRAMA Léto - milostný Příběh 2 mladých lidí v kontrastu s měšťáckým světem Měsíc nad řekou - po 25.letech se scházejí maturanti a s nimi přijíždí i jejich děti
 4. Obsah: Žasnoucí voják Málokdo vykřikl účinněji svůj protest proti krutosti, nesmyslnosti válečného vraždění než Fráňa Šrámek. Lyrické prózy, v nichž Šrámek zobrazil otřesné zážitky z první světové války (všechny, až na Mobilisační rozkaz a První akt, vyšly časopisecky již r. 1920; knižně vydány po.

Ctenarsky-denik.cz - obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, slohové práce a dalš Fráňa Šrámek (19.1.1877-1.7.1952) . Básník, dramatik a prozaik. Narodil se v Sobotce v rodině berního úředníka. Během mládí se několikrát přestěhoval

Nikola Šuhaj loupežník - rozbor díla k maturitě Rozbor

Fráňa Šrámek - Anarchističtí buřiči - Literatura

1924 - Žasnoucí voják. 1923 - Plačící satyr. 1923 - Osyka. 1922 - Měsíc nad řekou. 1921 - Zvony. 1920 - Hagenbek. 1919 - Tělo. 1916 - Splav. 1913 - Křižovatky. 1912 - Klavír a housle. 1910 - Stříbrný vítr. 1910 - Stříbrný vítr 1. světová válka ve světové literatuře 1.světová válka v naší i světové literatuře, CJ - Český. 26. 1. sv. válka v české a světové literatuře Charakteristika - sv. válka 1914-18 - záminkou sarajevský atentát na Františka Ferdinanda d'Este - díla vznikala za války i po ní-pocity, životní postoje a hrůzy, utrpení l Detailní rozbor varovnéo románu Karla Čapka Válka s mloky. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka. Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky (1912) Fráňa Šrámek - Žasnoucí voják - povídky. Václav Kaplický - Gornostaj - román - Fráňa Šrámek - Žasnoucí voják - Ivan Olbracht - Podivné přátelství herce Jesenia - Rudolf Medek, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl • expresionismus - životní pocit rozkladu hodnot, úzkosti, absurdity světa (válka tento pocit ještě zvýraznila → únik do světa sn rozbor lexikální, syntaktický, kompoziční a stylistický. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 - příspěvková organizace Středočeského kraje tel.: jako ji voják hledě stranou v úvozu nebes pohozený, cítí pod botou okovanou. ty nejsi ztracen poprvé. Kolikrát vlast, když tma ji štvala, Ach, Čechy.

Fráňa Šrámek, český básník, prozaik, dramatik a publicista, byl významným představitelem generace anarchistických buřičů. Narodil se v Sobotce jako syn úředníka. Po maturitě studoval práva, ale studia nedokončil. Sblížil se s družinou okolo S.K. Neumanna, byl politicky činný, za své anarchistické postoje byl vězněn FRÁŇA ŠRÁMEK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Holajová Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk a literatura Tematický okruh: literární výchova Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k výkladu o spisovateli Fráňovi Šrámkovi

Fráňa Šrámek - Studuju

 1. soubor próz: Žasnoucí voják Karel Toman - Torzo života - život stojí za to prožít, i když je nedokonalý Sluneční hodiny - touha po řádu (příroda) Měsíce - 12 básní věnované každému měsíci, reakce na válku, prolínání abstraktní a konkrétní roviny Hlas ticha - reaguje na poválečný společenský vývoj a na.
 2. Naši furianti - Děj se odehrává ve 2. polovině 19. století v jihočeské vesnici. Hra má čtyři dějství. Ve vesnici vznikne spor, kdo se stane obecním ponocným. O místo se hlásí vysloužilý voják Bláha, kterého podporuje starosta Dubský, a krejčí Fiala, kterého podporuje radní Bušek
 3. O nejmladší poezii české - Šaldovo pochopení pro naše nejmladší autory. Šaldův zápisník - časopis s vlastními kritickými příspěvky, náročné požadavky na uměleckou. podobu díla. Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. tendence překonat individualismus, sblížit literaturu s životem. vznikají nové.
 4. • Žasnoucí voják - sbírka. º povídky o tragédiích vojáků a nesmyslnosti války • Léto - drama. º impresionismus, atmosféra letního večera. º láska Jeníka a Anastázie • Měsíc nad řekou - drama. º zfilmovaná, impresionismus. º spolužáci se zamýšlí nad ztracenými iluzemi na mládí • charakteristika. º.

Žasnoucí voják - obyčejný člověk ve válce nic neznamená. Divadelní hry. Červen (1905) - impresionistické drama. Léto (1915) - impresionistické drama zachycující citové zmatky mládí. Příběh hry se odehrává na venkově, kam přijíždějí na prázdniny letní hosté z Prahy Přítomnost. ROČNÍK XI. V PRAZE 3. LEDNA 1934. ČÍSLO 1. Po deseti letech. i. Č. tenáři Přítomnosti vědí, že jsme se vždy varovali obtěžovali je svými osobními záležitostmi 25. Společenská funkce divadelního a filmového umění. - Základní pojmy. o drama - kořeny v antice, realizované na jevišti prostřednictvím herců, monology a dialogy. o tragédie - hrdina se setkává se silnějšími silami a podléhá (Romeo a Julie) o komedie - vychází z průvodů na oslavu Dionýsa, komické prvky. bohatÝrskÁ trilogie. vzpoura na parnÍku primÁtor dittrich dobrodruŽstvÍ Šesti trampŮ (novÉ povĚsti ČeskÉ) z tajnostÍ ŽiŽkovskÉho podsvĚt Voják se zřejmou úlevou poslechl. Byl rád, že zrovna on nebude muset podat hlášení, které před chvílí zachytili. Byla to oficiální zpráva, sdělující z vládní výzkumné základny na planetě Damogran, že právě seznámili veřejnost s novým, senzačním druhem pohonu pro kosmické lodi

Maturita z ČJ.. 1,62 MB (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední škole v letech 2001-2004 (bez jeho výkladu o hodinách češtiny by toto moje veledílo nemohlo vzniknout) - Encyklopedie Encarta 2004. aneb procházka po dějinách české a světové literatur Academia.edu is a platform for academics to share research papers Reakce české literatury na 1. a 2. světovou válku. V prvních letech po 1.sv. válce vzniklo v české literatuře mnoho děl, která reagují bezprostředně na válečné prožitky. Autoři většinou pojímají válku jako nesmyslné vraždění např. Fráňa Šrámek (Žasnoucí voják), Jan Weiss (Barák smrti SVĚTOVÉ VÁLKY - otřesné zážitky z fronty, válka pojímaná jako nesmyslné vraždění (F. Šrámek - Žasnoucí voják, R. Weiner - Lítice, J. John, J. Hašek, K. Konrád - Rozchod). světový humoristický román o válce, 4 dílný, Autoři většinou účastníky bojů. Mnoho autorů, někteří brzo zapadli

a voják stál. Zbytečný voják na stráni. kterou si říjen rozstýlal. trhalo nebe krákání. a voják stál. Koroptev v brázdě spala již. černý mrak vodu sál. šli utečenci kam šli nepovíš. a voják stál. Zbytečný voják v krajině. kterou kdosi bral. děti se ptaly po vině. a voják stál. Poslední skřivan srkal jas. jas.

České pokusy o Shakespeara: Dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922 (Czech Attempts at Shakespeare: A History of Czech Translations of Shakespeare with an Anthology of Unknown and Rare Text Není-li položka označena jako prodaná či zamluvená, je k dispozici. Nemůžeme vyloučit, že jsme z roztržitosti opomenuli knihu označit jako prodanou a neodstranili ji z nabídky - procento pravděpodobnosti tohoto je však velmi malé. Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky (původně pitomec u kumpanie, dobrák, horlivý loajální český voják v rakouské uniformě) pak během války - Dobrý voják Švejk v zajetí (proměna - buřič, protirakouský postoj) 15b. Mluvnické kategorie slove heyrnbtibe. Jun. 12. Prava vanbračne djece u islamu Bezvasport plzeň 3 otevírací doba Vytáhnutí bot Betonarska ocel cena za kg Výstava elektroniky las vegas Jak myslet na sebe Lovis corinth zitat Kolumbie náboženství Rampa klub Noru ukis Patti zimmerman Verna nabity obituary Zákonný úrok z jistiny Resonance circuit Způsoby.

Denis Diderot - Jeptiška (2) Čtenářský deník Český

 1. Žasnoucí voják Sedmibolestní Léto: hra o třech dějstvích Prezident Dr. Edvard Beneš: články, proslovy, recitace, programová látka oslavných večerů. Ed.Příležitostné besedy, sv.22. Nerozřezáno, v 550 výtiscích z nichž tento má číslo 515 Praha: Aventinum, 1919 Praha: J. Otto, 1918 Koloběh starosti a jiné povídk
 2. C/3 >Ü Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. © Mgr. Jitka Altmanová, PaedDr
 3. Marie Sochrová Literatura v kostce pro SŠ Marie Sochrová Literatura v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Ilustrace Milada Housková, Pavel Kantorek, Jiřina Lockerová Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná redaktorka Romana Homonická Technická redaktorka Alena Suchánková Vydalo Nakladatelství Fragment, Rádiová 1122/1, Praha 10, jako svou.
 4. 1 PAVEL DRÁBEK ČESKÉ POKUSY O SHAKESPEARA Habilitační spis podaný na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 2010..
 5. He praises Šrámek's collection of lyrical prose about the Great War, An Astonished Soldier (Žasnoucí voják, 1924), which the writer dedicated to him, as a truly masculine work, and not.
 6. Antikvariát vznikl roku 2006, patří mezi nejlépe vybavené západočeské antikvariáty. V roce 2012 byla jeho činnost přerušena a znovu obnovena roku 2015

SERGEJ MACHONIN ŠANCE DIVADLA E S E J E I KRITIKY ANALÝZY Č E S K É I DIVADLO MASARYKOVA UNIWR/HA lOiilmvru KDS (,02 IKi H K N O Edice České divadlo Rada Eseje. Právní případ Dra. K. Perglera: praktický rozbor. Ed. Sbírka spisů právnických a národohospodářských Studie o biolithogenesi: vápenité řasy a cyantophyceae a jejich význam při tvoření travertinů Irish Fairy Tales. Ed. Ten cent pocket series, no. 397. Edited by Tichenor H. M. Proverbs of England. Ed. Ten cent pocket series. Orientální literatura 1) Literatura předního východu - sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie) - tato literatura vzniká ve 4. tis. př. n. l. - v této oblasti se vyvinulo tzv. klínové písmo a psalo se na hliněné destičky - nejznámějším dílem je Epos o Gilgamešovi (hlavním hrdinou je král, který hledá tajemství věčného života a řeší nejzákladnější.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Text přináší rozbor základních dokumentů vztahujících se k dalšímu rozvoji knihoven v oblasti vzdělávání a k cílům škol. Autorka zdůrazňuje, že zásadní význam v oblasti. Seznam knih knihovny školy VOŠS a SŠS Vysoké Mýto stav k 2. 6. 2021, 10328 položek Stiskem kláves Ctrl+F můžete vyhledávat Podívejte se tady, a ukázal jí levou ruku, kde mu scházel skoro celý malík a kloub na ukazováčku naduřel uzlovitou jizvou. to už je takové řemeslo, víte? Ani nepozoroval, že dívka couvá s blednoucími rty a dívá se na pořádný šrám jeho čela od oka ke vlasům. Udělá to prásk, a je to. Jako voják

Žasnoucí voják Gay, J. Žebrácká opera Durych, J. Žebrácké písně Železná koruna 1. Železná koruna 2. Železná pata Železné země Železný kruh Březovský, J. Železný strop Bradáč, K., Hampl, F. Žeň českého humoru Žeň z díla Vítězslava Hálka Bulánek, F. Žena jako meč Krelin, J. Žena pod skalpelem Žena roku 190 Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Fráňa Šrámek - Kniha: Žasnoucí voják. Radix. Tranzitní horoskop (1924) -. Další knihy (39) Zvětšit horoskop. Tranzitní horoskop osobnosti pro rok 1924, kdy kniha vyšla: Tranzity se počítají k datu 1.1.1924 a zobrazují pouze pomalé planety, které se běhěm roku zvěrokruhem moc nepohnou

Buřiči a anarchist

Potřebují práci, kde mohou něco měřit, analyzovat, prověřovat, připravovat plány a hlavně se začlenit do fyzického světa: geolog, archeolog, kartograf, vědec, voják, pilot, účastník expedice, pracovník v oboru leteckého a kosmického výzkumu, architekt, výzkumník v oboru životního prostřed John Steinbeck (1902-1968) - O myších a lidech (rozbor díla) - americký spisovatel. - držitel Nobelovy ceny z roku 1962 a Pulitzerovy ceny. - finanční poměry jeho rodiny nebyly příznivé, a tak musel již jako školák vypomáhat na farmách. - v sedmnácti letech odešel na studia na univerzitu v San Franciscu, kde se. VOJÁK SIEGFRIED KNAPPE - TED BRUSAW Vzpomínky německého vojáka 1936-1947 vydalo: NAŠE VOJSKO Více info na požádaní zašlu pozor zasílám pouze doporuče