Home

Chronická rinosinusitida

Biologická léčba chronické rinosinusitidy proLékaře

 1. Chronická rinosinusitida je chorobou velmi frekventovanou a výrazně zasahuje do kvality života jednotlivce a při její vysoké prevalen-ci má i významné socioekonomické dopady. V diagnostice v souvislosti s technologickým rozvojem slouží kromě kliniky především vy-šetření pomocí teleskopů a komputerové to-mografie
 2. Mezi chronické rinosinusitidy s II. typem imunopatologické odpovědi patří alergická fungální rinosinusitida, eozinof lní chronická rinosinusitida, atopická nemoc centrálního kompartmentu a chronická rinosinusitida s nosními polypy. Z toho chronická rinosinusitida s nosními polypy (CRSwNP) postihuje asi 2,1-4,3 % populace [1]
 3. Chronická rinosinusitida (CRS) je multifaktoriální onemocnění, jehož morfologickým podkladem je rovněž dysfunkce v oblasti ostiomeatální jednotky, která vede ke dlouhodobě zhoršené ventilaci a drenáži VDN, poruše mukociliárního transportu a udržování či prohlubování zánětlivých změn sliznice
 4. Chronická rinosinusitida je spojena s Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Moraxella catarrhalis a enterobakterie, mimo jiné. Polyp-formující forma chronické rhinosinusitidy je také spojena s nesnášenlivostí kyselina acetylsalicylová , bronchiální astma a neinvazivní plísňové infekce
 5. Chronická rinosinusitida bez nosních polypů (CRSsNP) je defi nována, jak je výše uvedeno bez viditelných polypů ve středním nosním průchodu, je-li to nutné po použití dekongesce. Tato defi nice připouští existenci spektra onemocnění v rámci CRS zahrnující polypoidní změny v dutinách a/nebo ve středním nosním průchodu, ale vylučuje polypoidní postižení v dutině nosní tak, aby nedocházelo k překrývání jednotlivých forem CRS. Graf: Defi nice akutní rinosinusitid
 6. Chronická rinosinusitída je zápalové ochorenie súbežne prebiehajúce na sliznici nosa a v prinosových dutinách (PND) dlhšie než 12 týždňov. (2) iné typy CRS - medikamentózna, CRS spôsobená obštrukciou nosa, hormonálna (rinopatia gravidných...), primárna ciliárna dyskinéza, cystická fibróza (mukoviscidóza)

Chronická rinosinusitida (CRS) znamená přetrvávání některých z výše uvedených obtíží déle než 12 týdnů nebo onemocnění exacerbující (s mezidobím bez příznaků). Chronická rinosinusitida je dále dělena podle přítomnosti nosních polypů na onemocnění s a bez nosní polypózy Chronická/ perzistentná non-alergická RS bez zvýšenej hodnoty eozinofilov • Mechanizmus vzniku nie je jasný - Nerovnováha autonómneho nervového systému - Znížená aktivita sympatiku - upchatie nosa - Zvýšená aktivita parasympatiku - výtok z nosa • Provokačná látka spôsobuje dlhodobú stimuláciu nervových vlákien s deplécio Chronická rinosinusitída (CRS) postihuje 20 % populácie, a preto predstavuje závažný spoločensko-ekonomický problém (11). Etiopatogeneticky ide o veľmi heterogénnu skupinu ochorení, pri vzniku ktorých sa uplatňujú viaceré faktory ako infekcia, alergia, anatomické abnormality, znečistenie vonkajšieho prostredia, porucha imunity a genetické faktory (7) Chronická nešpecifická rinosinusitída sa vyznačuje dlhodobým opuchom sliznice, hy-persekréciou a sťaženým dýchaním cez noso-vú dutinu. Sprievodné príznaky často postihu-jú okolité orgány (oči, sluchové trubice, hrtan, priedušnica a bronchy). Podobné príznaky sú aj pri plesňovej infekcii

Rinosinusitidy - současný stav problému - Zdraví

nická rinosinusitida zhoršuje kvalitu života více než např. vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo angina pectoris (1, 2). Je sledována souvislost rinosinusitidy a aler-gických stavů, které mají v lidské populaci vze-stupný trend. Prevalence alergické rýmy se zvy-šuje a je přibližně 3× vyšší, než je výskyt astmatu Chronická sinusitida postihuje pacienty s deviací nosní přepážky, po traumatech, ale také při cystické fibróze. Bývá častější u imunosuprimovaných pacientů a je většinou bakteriálního původu. Komplikací chronické sinusitidy je vznik polypů. Onemocněním trpí asi 5 % populace Akutní sinusitida je zánět vedlejších dutin nosních (dutin v obličejovém skeletu kolem nosu) a je způsobena virovou či bakteriální infekcí. Chronická rinosinusitida je dlouhotrvající zánět sliznic dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, který trvá déle než 12 týdnů. U některých lidí s chronickou rinosinusitidou se objevují nenádorové polypy, což jsou výrůstky na sliznici nosu a/nebo vedlejších dutin nosních Astma a Chronická rinosinusitída s nazálními polypy S atopickou dermatitidou častou souvisí i další onemocnění, nejčastěji astma achronická rinosinusitída s nazálními polypy -⁠ CRSwNP (dále jen nazální polypy či CRSwNP)

kúpele, spa, wellness - Grado - Ostrov slnka

Rhinosinusitida: příčiny, příznaky a léčb

Chronická rinosinusitida • Za chronickou považujeme rinosinusitidu tehdy, když se alespoň dvě z hlavních (nebo jedno hlavní a dvě z vedlejších) kritérií projevují (či projevily) po dobu 12 týdnů. • Vyšetřovací postup - rinoendoskopie • Častěji indikováno CT VDN, vždy před plánovaným chirurgickým výkone chronická rinosinusitida, chronická epifaryngitida (postnasal drip). 4. Ucho chronická sekretorická otitida, recidivující akutní otitida, chronická otitida. 5. Zuby dentální eroze (účinkem kyseliny chlorovodíkové na sklo-vinu). DIAGNOSTIKA Ke stanovení diagnózy EERCH neexistuje jednoduchá a specifická diagnostická metoda Chronická rinosinusitida Chronická rinosinusitida je definována přítom-ností dvou nebo více symptomů, z nichž jedním by měla být blokáda nosní nebo přední či zadní sekrece nosní a/nebo pocit tlaku či bolesti v oblasti obličeje a/nebo zhoršení či ztráta čichu, které trvají po dobu delší než 12 týdnů

Chronická rinosinusitida je často kom-plikovaná tvorbou nosních polypů. Nosní polypy jsou měkké, nebolestivé, lesklé sklovité útvary nepravidelného tvaru, které se tvoří na sliznici nosní a na sliznici ve-dlejších nosních dutin. Obvykle prvotně vyrůstají ze sliznice vedlejších nosníc chronická rinosinusitída. Zdravotný problém v oblasti Vnútorné lekárstvo Akutní rinosinusitida trvá až dvanáct týdnů. Onemocnění je nejen protrahované, ale velmi často recidivuje či přechází do chronicity, a to i navzdory terapii. V dětském věku je akutní či chronická rinosinusitida spojená s vleklým či recidivujícím kašlem a hypertrofií adenoidní vegetace v nosohltanu

Chronická rinosinusitída Unilab

Rinosinusitidy - Zdraví

česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a kruku. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, 62 ( 3), 153-155. ISSN 1210-7867. DĚDKOVÁ, J., V. CHROBOK a Z. BĚLOBRÁDEK. Výtok z ucha příznak zhoubného nádoru spánkové kosti. Česká radiologie, 2013, 67 ( 4), 307-310 Medicína: Chronická rýma. Rýma, rinitida, neboli rinosinusitida je onemocnění, které postihuje sliznici nosní dutiny a vedlejších dutin nosních. Je preferován název rinosinusitida, jelikož nosní sliznice společně se sliznicí vedlejších dutin nosních tvoří jeden funkční celek Chronická rinosinusitida je dlouhodobý zánět nosní sliznice a vedlejších nosních dutin, na jehož vzniku se podílejí kouř a prach ve vdechovaném vzduchu, ale také vnitřní faktory jako sklon k alergiím nebo stresová reakce. Onemocnění může být velmi bolestivé a nepříjemné a při delším trvání vede až ke vzniku. Chronická rinosinusitida (CRS) je většinou de-finována jako trvání příznaků déle než 12 týdnů (pouze v případě JTFPP 8 týdnů). Klasifikace dle tíže symptomů je dle EPOS ka-tegorizována dle vizuální analogové škály (VAS Jednou z hlavních příčin jejich vzniku v průběhu chronické rinosinusitidy jsou pravděpodobně toxiny produkované bakterií zlatým stafylokokem (Staphylococcus aureus). Chronická rinosinusitida (chronický zánět nosní sliznice a vedlejších nosních dutin) nemusí být vždy doprovázena vznikem polypů

Chronická rinosinusitida (chronický zánět nosní sliznice a vedlejších nosních dutin) nemusí být vždy doprovázena vznikem polypů. Vědci se domnívají, že pro jejich vznik je nutná přítomnost určitých molekul, které aktivují imunitní systém, podporují vznik chronického zánětu a růst buněk nosní sliznice chronická rinosinusitida (zadní rýma). Další čas-tou příčinou je chronická bronchitis. Ta je definová-na jako chronický kašel s expektorací trvající nejméně 3 měsíce v nejméně 2 po sobě následujících letech. U další frekventní příčiny astmatu bronchiale je kaše Chronická nádcha je zápal nosovej sliznice a prínosových dutín, preto sa označuje termínom chronická rinosinusitída. Trvá viac ako 12 týždňov a často býva zhoršená prítomnosťou nosových polypov • Chronická rinosinusitida (trvalé zatékání do nosohltanu, popotahování, snaha odkašlat) • Astma (kašel má 57 % astmatiků) • Refluxní choroba jícnu • Chronická bronchitida, CHOPN (chronická obstrukční pulmonální nemoc) • Bronchiektazie (rozšíření průdušek, často přítomnost infekčních ložisek, sekret se.

Rinosinusitida - druhy, příznaky, léčb

62 Chronická rinosinusitida 63 Komplikace rinosinusitid 64 FESS - koncepce, indikace, komplikace 65 Zevní rinochirurgické výkony 66 Onemocnění nosního septa 67 Diferenciální diagnostika výtoků z nosu 68 Epistaxe 69 Poranění obličejového skeletu 70 Hluboký krční zánět 3. chronická rinosinusitida (opakované infekty, alergie, cystická fibróza, deviace přepážky, traumata, Kartagenerův sy, imunosuprese, alveolitida forma: atrofická hypertrofická (polypy) Sinusitida - otok sliznice může způsobit poruchu drenáže → absces →osteomyelitida, meningitida, metastatický mozkový absce RhS - rinosinusitida, CRhS - chronická rinosinusitida Budeme-li sledovat výše uvedená kritéria pro sinogenní bolest hlavy, je zřejmé, že izolovaná sfenoiditida vykazuje jisté odlišnosti od zánětů ostatních paranazálních dutin Diagnostika komorbidit ztěžujících průběh astmatu - mezi častá onemocnění ztěžující průběh astmatu a kontrolu nad astmatem patří zejména extraezofageální reflux, chronická rinosinusitida, obezita (spolu se spánkovou apnoí) a deprese. 8 V rámci diferenciální diagnostiky dušnosti, kašle a hvízdání na.

FESS a chronická rinosinusitída s a bez nosových polypov

 1. Ztráta čichu nemusí vždy znamenat onemocnění COVID-19. 28. Říjen 2020. Rýma, pocit ucpaného nosu a částečná nebo úplná ztráta čichu dnes vedou automaticky k domněnce, že se dotyčný nakazil virem SARS-coV-2. Za symptomy ale mohou stát i jiné nemoci. Takzvaná chronická rinosinusitída s nazálními polypy patří mezi.
 2. Chronická rinosinusitida. Jak název napovídá, tento stav je zodpovědný za chronické nebo dlouhodobé příznaky onemocnění URT nebo kočičí chřipky. Kočky s tímto stavem mají často historii nosního výboje a kýchání po mnoho let. Disharge je obvykle vodnatá, jak by se dalo vidět u virových infekcí, ale je obvyklé dostat.
 3. Chronická rinosinusitida s nosními polypy a Staphylococcus aureus Česká verzia English info Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polypi and Staphylococcus aureus Chronic rhinosinusitis with nasal polypis is a disease of unknown etiology. Bacterial infection is apparently one of etiological factors participating in etiopathogenesis
 4. Vzorky byly získány během lékařských postupů u stavů nesouvisejících s covid-19, jako jsou nádory nebo chronická rinosinusitida (zánětlivá choroba nosu). Žádnému z pacientů v této studii nebyl diagnostikován koronavirus. Vědci také odebrali vzorky z průdušnice (trachea)
Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy | eKnihy, elektronické

Sinusitida - WikiSkript

 1. Nosové polypy, chronická rino-sinusitída, operácia prínosových dutín(FESS) Posted by . Pacient s chronickou rino-sinusitídou, prípadne až s nosovými polypmi sa sťažuje na zhoršené dýchanie nosom, zhoršenie čuchu, bolesti hlavy. Nosové polypy sú mäkké sklovité, hladké, lesklé útvary nepravidelného hruškovitého tvaru.
 2. CRS Chronická rinosinusitida CT Computer tomography EPOS European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps ES Endoskopické skóre ESS Endoscopic sinus surgery NP.
 3. ASA senzitivita Intolerance acetylsalicylové kyseliny (ASA) a nesteroidních antiflogistik (NSA) Aspirinové trias: ASA senzitivita, astma, chronická rinosinusitida s nosní polypózou a eozinofilií Samter a Beers 1968 Prevalence 3-19% Astma indukované aspirinem 10% dospělých s chronickým astmatem Alergie na latex 1 do 6,5% v populaci.
 4. Omalizumab byl testován rovněž u dalších onemocnění spojených s mediací IgE, jako je např. chronická spontánní urtikarie, chronická rinosinusitida s nosními polypy, alergická rinitida nebo potravinové alergie. Ukázalo se, že léčba omalizumabem může snižovat polypové skóre (Gevaert et al., JACI 2013), zmírňovat nosní.

Bibliografický záznam VACKOVÁ, Petra. Okohybné svaly a fyzioterapie - klinický význam a možnosti ovlivnění okohybných svalů. Praha: Univerzita Karlova, 2 CRS chronická rinosinusitida CT počítačová tomografie CYA Czapkův agar s kvasničným extraktem ČR Česká republika DIC Nomarského diferenciální interferenční kontrast EAA exogenní alergická alveolitida ELISA enzymová imunoanalýza et al. a spolupracovníci, kolektiv event. eventuelně Fc3 konstantní doména lidského Ig

chronická rinosinusitida s nosní polypózou. Výše uvedené charakteristiky se však nemusejí vyskytovat vždy u všech nemocných. Pro diagnostiku SEA by mohla napomoci klasifikace pomocí následujících kritérií, přičemž by pacienti museli splnit jasně definovaný počet nebo kombinaci uvedených parametrů Chronická sinusitída - závažnejšia forma zápalu dutín. Na rozdiel od akútneho zápalu dutín je chronická sinusitída (chronická rinosinusitída) závažnejší stav. V populácii sa však vyskytuje pomerne často, trpí na ňu až každý siedmy dospelý 23 chronická rinosinusitida - klinická manifestace nádory dutiny ústní - diagnostika poruchy sluchu - terapie 24 rezistence na krku - klinická manifestace OSAS, ronchopatie - diagnostika periferní poruchy rovnováhy - terapi Biologická léčba a chronická rinosinusitida s nosní polypózou; Poruchy příjmu potravy - sebedestrukce jako civilizační daň; Střevní mikrobiom; a další články PŘEDPLATNÉ. Roční předplatné 2000 Kč (24 čísel + 5 speciálů) Jednotlivý výtisk 90 Kč. TIŠTĚNÁ VERZE - ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >>> Chronická rinosinusitída (CRS) predstavuje vážny medicínsky problém. Ide o súbor vysoko početných chorôb spôsobujúcich významné zníženie kvality života. Posledné štúdie ukazujú, že CRS postihuje v populácii ročne asi každého siedmeho dospelého človeka. Kvalita života je v niektorých ohľadoch horšia než kvalita.

chronická rinosinusitida, perforace bubínku, chronický zánët stFedouší, uzlinový syndrom na krku, laterální a mediální kr¿ní cysty, nádory hlavy a krku, onemocnëní . Praktické dovednosti slinných žláz, cizí tëlesa v horních cestách dýchacích a polykacích chronická rinosinusitida s polypy III. stupně - J324, J330, alergik, astmatik Průběh onemocnění celoživotní obtíže s nosem alergického charakteru, za poslední dva roky zhoršování čichu, poslední rok úplná ztráta čichu, neprůchodnost nosu, tlaky v hlavě, punkce vedlejších dutin nosních (VDN), opakovaně ATB terapi

Chronická rinosinusitida: příručka pro praxi. Praha: Merck, 2014, 7 s. ISBN 978-80-87837-09-2. Klinická pracoviště FN HK. Základní informace ; Historie kliniky ; Informace pro pacienty ; Personál kliniky ; Semináře a akce ; Věda a publikace . rok 2020. Výtok z nosu může být spojen i s vrozenými abnormalitami či změnami způsobenými chronickou infekcí (stenóza nosohltanu). Možnou příčinou je rovněž imunitně zprostředkované onemocnění, obzvláště pokud jsou na vnějších částech nosu nebo na povrchových partiích nosní přepážky přítomné krusty či eroze

Zadní rýma: příčiny, příznaky a léčb

Na ORL zjištěna chronická rinosinusitida, subak. faryngolaryngitida, cefalea. Nasazen Klacid na 3 týdny, Avamys, Aerius. S tím, že dcera může příští týden do školy. Kontrola po dobrání ATB, je objednaná na CT dutin na únor. Stále jí bolí hlava a je jí nevolno. Ještě jsem zapomněla dodat, že má bakteriální alergii chronická rinosinusitida - terapie a komplikace rezistence na krku - diagnostika rezistence na krku - terapie a komplikace rezistence na krku - klinická manifestace poruchy průchodnosti dýchacích cest, dysfonie - klinická manifestac

proAtopiky.cz - Atopická dermatitida není pouhá vyrážk

Chronická rinosinusitida s nosní polypózou je často asociovaná s astmatem, in-tolerancí kyseliny acetylsalicylové a vyskytuje se u atopických i neatopických jedinců. Společným jmenovatelem astmatu i nosní polypózy je lo-kální tvorba IgE, eozinofilní zánět a tvorba Th 10.1 Chronická rinosinusitida bez nosních polypů 145 10.1.1 Epidemiologie a predisponující faktory 145 10.1.2 Mechanismus zánětu 146 10.1.2.1 Histopatologie a zánětlivé buňky 146 10.1.2.2 Patofyziologie a zánětlivé mediátory 147 10.1.3 Klinický obraz 148 10.1.3.1 Chronická jednoduchá rinosinusitida 14 Ozónované lázně v ohřívané mořské vodě při teplotě 36-37 ° C pro Artro-revmatické zánětlivé ; přímé vdechování, mlha v prostředí a aerosol, při chorobách, jako jsou stavy sinu, chronická faryngolaryngitída, chronická rinosinusitida, chronická bronchiální rinosinusitidy

Léčba by samozřejmě měla probíhat za občasného dohledu lékaře, v případě chronické rýmy na ORL, ale optimálně i v kombinaci s alergologem, případně plicním specialistou, protože alergická rýma, astma, chronická rinosinusitida a záněty průdušek jdou takříkajíc ruku v ruce Chronická rinosinusitída s nosovými polypmi (CRSwNP, chronic rhinosinusitis with nasal polyps) Xolair je indikovaný ako prídavná liečba s intranazálnymi kortikosteroidmi (INKS) na liečbu dospelých (vo veku 18 rokov a viac) s ťažkou CRSwNP, u ktorých liečba s INKS nezabezpečuje dostatočnú kontrolu ochorenia Diagnostika a klinická manifestace chorob nosu a VDN a jejich komplikací (akutní a chronická rinosinusitida, komplikace zánětů) Hanák/Gál. 11:00 - 13:00. Praktická demonstrace a základní filozofie chirurgických postupů (funkční endonazální chirurgie, indikace zevních přístupů Nejširší výběr e-knih je připraven. Za pár minut můžete číst Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy od Bohumil Markalous,František Charvát,Jan Nejedlý,Eva Zýková. Nakupujte u vašeho knihkupce s tradicí

Platnost akreditace: 27. 11. 2029 Předseda oborové rady: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel.: 224 962 200 e-mail Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Atestační otázky z oboru otorinolaryngologie Atestační otázky z obor

chronická sekretorická otitida recidivující akutní středoušní zánět chronická rinosinusitida 2.2 Patofyziologie mimojícnového refluxu Onemocnění dávané do souvislosti s mimojícnovým refluxem vznikají jako důsledek zpětného toku žaludečního obsahu nad úroveň horního jícnového svěrače Chronická rinosinusitida znamená přítomnost onemocnění delší než 12 týdnů bez kompletního vymizení příznaků. Rinosinusitida je velmi časté respirační onemocnění, se kterým pacienti přicházejí do ordinací praktického lékaře, avšak vzhledem k častému nekomplikovanému průběhu akutních virových rinosinusitid.

Zadní rýma: příčiny, příznaky a léčba

chronická rinosinusitída - poradna

Chronická rinosinusitida • Dvě z hlavních (nebo jedno hlavní a dvě z vedlejších) kritérií projevují (či projevily) po dobu 12 týdnů. • Rinoendoskopie • CT VDN - vždy před chirurgickým výkone Cíleně pátráme po chronickém onemocnění horních cest dýchacích (HCD), jako jsou chronická rinosinusitida, nosní polypy, alergické projevy v HCD, dále po onemocnění jícnu a žaludku (gastroezofageální či extraezofageální reflux), kardiální patologii a jiných projevech systémových onemocnění, které mohou postihovat i. fáze je i chronická rinosinusitida, kterou měl v anamné-ze i prezentovaný pacient. Kromě toho bývá součástí prodromální fáze i atopická dermatitida a vznik různých alergií. Srdce v této fázi postižené není. Inzult v podobě zapíchnutí třísky do ruky pravděpodobně vedl k dysre

Chronická sinusitida. Chronická sinusitida je ta, která navzdory léčbě přetrvává déle než 12 po sobě jdoucích týdnů. Chronická sinusitida je silně spojena s přítomností deviačního nosního septa nebo nosních polypů. Oba poskytují chroničnost tím, že způsobují překážku v komunikaci mezi dutinami a nosními dírkami Chronický zápal prínosových dutín (sínusitída) Pri chronickej sínusitíde je sliznica vo vnútri dutín dlhodobo zapálená a dutiny sú zablokované kvôli opuchu a hlienu. Akútny zápal sa vyskytuje len krátko (zvyčajne týždeň - dva), ale chronický môže trvať aj niekoľko rokov. Sínusitída je považovaná za chronickú.

Akutní nebo chronická rinosinusitida, resp. granulomatózní záněty (TBC, syfilis, sarkoidóza) 50 g / sypaných porcí. Čaj proti krvácení z nosu - na zpevnění cév. Neužívá se vnitřně, slouží k výplachům nosu, napomáhá při zamezení dalšího krvácení, neboť zpevňují citlivé cévy v přední části nosní. Chronická rinosinusitida je jedním z nejčastějších onemocnění v této oblasti. Počet studií týkajících se rinosinusitid stále narůstá, v České republice a na Slovensku však dosud chyběla specializovaná monografie zabývající se tímto onemocněním. Právě z toho důvodu vznikla tato kniha, v níž se autoři pokusili. Chronická rinosinusitida (chronický zánět nosní sliznice a vedlejších nosních dutin) nemusí být vždy Podobné Témata jako S nosními polypy si kromě skalpelu poradí i antibiotika Líbí se: 336 lide

WWW.GEUM.ORG 7 Pneumonie vyvolaná (ne)obyčejným stafylokokem Zuzana Roháčová1, Petra Martincová1, Martina Víchová1, Libor Fila1, Jan Beroušek2, Oto Melter3, Vojtěch Suchánek 4 1Pneumologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2.LF UK a FN Motol, Praha 3Ústav lékařské mikrobiologie, 2 Mental health, human rights and standards of care : assessment of the quality of institutional care for adults with psychosocial and intellectual disabilities in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — vii, 44 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-92-890-5320-