Home

Pohrudnice poplicnice

DÝCHACÍ ÚSTROJÍ Poplicnice a pohrudnice POPLICNICE A POHRUDNICE (PLEURA PULMONALIS ET PARIETALIS) • rozlišujeme - list: nástěnný (pohrudnice, pleura parietalis) → hrudní stěna, bránice a mediastinum; někdy obsahuje drobné tuk. subpleurální lalůčky - plicae adiposae pleurales; k fasci 67. PLEURA - POHRUDNICE A POPLICNICE. - pleura: lesklá, průhledná serosní blána. - pleura visceralis (pulmonalis): poplicnice, kryje povrch obou plic, pevně srostlá s plící. - pleura parietalis: pohrudnice; vystýlá pravou a levou pleurální dutinu jako nejvnitřnější vrstva stěny. - stavbou a funkcí podobná peritonaeu

Pleuritida označuje jakýkoli zánět poplicnice i pohrudnice (viscerální i parietální pleuru) infekčního či neinfekčního původu. Vyskytuje se jako časný následek pneumonií (zápalů plic) ale může se vyskytnout i po úrazech, nebo jako komplikace po operacích hrudníku Pohrudnice je serózní blána, kterou je vystlána hrudní dutina. Můžeme ji najít také pod názvem pohrudniční pleura (latinsky: pleura parietalis). Plíce jsou pak na povrchu kryty přirostlou poplicnicí neboli plicní pleurou (lat. pleura visceralis) Pleura neboli pohrudnice je tenká blána, která vystýlá hrudní dutinu. Pohrudnice se skládá ze dvou vrstev (listů): viscerální pleura (poplicnice, útrobní pohrudnice) pokrývá plíce, zatímco parietální pleura (nástěnná pohrudnice) pokrývá zevnitř stěnu hrudní dutiny, tzn. nachází se na vnitřní straně žeber Pohrudnice přechází v oblasti plicních hilů a plicního ligamenta na plíci, kterou pokrývá včetně interlobárních zářezů jako pleura viscerální (poplicnice)

 1. Poplicnice (plicní pleura) je blána, která pokrývá povrch plic a je k nim přirostlá. Zánět pohrudnice i zánět poplicnice jsou označovány jako pleuritida, zánět pohrudnice. Zánět pohrudnice vzniká jako komplikace nějakého jiného prvotního onemocnění. Zánět pohrudnice může být i virového infekčního původu
 2. Bolest levého boku,zánět poplicnice nebo pohrudnice Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat. Je mi 15 let a mám problém. Asi týden mě bolí levý bok,když kašlu a když jdu spát a ležím na té straně tak mě to dost bolí. Chtěl bych se zeptat jestli to opravdu může být zánět poplicnice nebo pohrudnice
 3. Zánět pohrudnice (pleuritida) je velmi nepříjemné onemocnění, které každý rok postihuje milióny lidí na celém světě. V tomto článku se dozvíte nejen co zánět pohrudnice je, ale povíme si i něco o jeho hlavních příznacích, příčinách vzniku, možnostech a odhadované délce léčby a komplikacích

Slouží k dosažení srůstu poplicnice, která pokrývá plíci a pohrudnice, která vystýlá vnitřní stěnu hrudníku. Dojde tak k zániku pohrudničního prostoru. Důvodem k provedení pleurodézy je doplňující se výpotek, který nelze jinak ovlivnit. Nejčastější příčinou je nádorové postižení pohrudnice Pohrudnice a poplicnice: (pleura parietalis et visceralis) •lesklá serosní blána, •E. j. plochým •Pod ním vrstvička elastického vaziva s roztroušenými hladkými svalovými buňkami •Ze dvou do sebe navzájem přecházejících listů - poplicnice a pohrudnice Zánět pohrudnice se projevuje zejména velkou bolestí na hrudníku, jež je spojen s obtížným a bolestivým dýcháním (hlavně nadechnutím) a urputným kašlem. Zánět pohrudnice může být přitom suchý nebo vlhký (podle výskytu tekutiny v pleurální dutině)

Pohrudnice neboli hrudní pleura je tenká blána, kterou je vystlána hrudní dutina. Plíce, které jsou uložené v hrudní dutině, jsou na povrchu kryty podobnou blánou, nazývanou poplicnice neboli plicní pleura. Obě blány přiléhají těsně k sobě a plynule po sobě kloužou při dechových pohybech Bolest levého boku,zánět poplicnice nebo pohrudnice. | Dotaz od: Víťa. Chtěl jsem se zeptat. Je mi 15 let a mám problém. Asi týden mě bolí levý bok,když kašlu Podobné Témata jako Bolest levého bok

10. březen 2012 Pleuritida označuje jakýkoli zánět poplicnice i pohrudnice (viscerální i Léčba probíhá dle vyvolávající příčiny (antibiotika, punkce a drenáže, Podobné Témata jako Pleuritida, zánět pohrudnice, poplicnice - příznaky, projevy, symptom Zánět pohrudnice se projevuje pícháním v hrudníku, kašlem a zhoršeným dýcháním. Jedná se o zánět tenké blány, která se nachází v dutině hrudní. Zánět mají nejčastěji na svědomí bakterie a viry. Máte-li takové příznaky, nepodceňujte je a zajděte ke svému lékaři Pleura, která pokrývá hrudní stěnu, se nazývá pohrudnice (parietální pleura). Pleura, která přechází na plíce a pokrývá je, se nazývá poplicnice (viscerální pleura). Mezi pohrudnicí a poplicnicí je úzký prostor, který je vyplněn malým množstvím tekutiny, která umožňuje hladký pohyb

pohrudnice (pleura parietalis) - vystýlá hrudník a dotýká se mezižeberních svalů poplicnice (p. pulmonalis) - pokrývá plíce mezi nimi je intrapleurální štrbina vyplněná tekutinou (tlak je nižší než tlak v plících), tvoří se podtlak → udržování plic vnataženém stav Co je pohrudnice a jakou má funkci? Pohrudnice neboli hrudní pleura je tenká blána, kterou je vystlána hrudní dutina. Plíce, které jsou uložené v hrudní dutině, jsou na povrchu kryty podobnou blánou, nazývanou poplicnice neboli plicní pleura Výpočetní tomografie hrudníku-umožňuje podrobné posouzení plicních struktur, mediastina, pohrudnice, poplicnice a hrudní stěny. Zobrazení magnetickou rezonancí-znázorní orgány hrudníku a velké cévy. Vyšetření ultrazvukem-slouží ke zjištění tekutiny v pohrudniční dutin

ANATOMIE v kostce: 67

 1. Pohrudnice neboli hrudní pleura je tenká blána, kterou je vystlána hrudní dutinaz Plíce, které jsou uložené v hrudní dutiné, jsou na po- vrchu kryty podobnou blá- nou, nazývanou poplicnice neboli plicní pleura. Obë blá- ny piiléhají tésnë k sobé a plynule po sobé kloužou pti dechových pohybech. Mez
 2. Míza z pohrudnice je drénována do mízních cév hrudní stěny, mediastina a bránice, míza z poplicnice je drénována do mízních cév mediastina. Mechanizmus a dynamika tvorby pleurální tekutiny nejsou dodnes přesně známy [3,5,28]
 3. utu. 10-15 za

Pleuritida, zánět pohrudnice, poplicnice - příznaky

Pohrudnice + poplicnice Pleura • cupula pleurae - zesílena pomocí membrana suprapleuralis Sibsoni - lig. scalenopleurale, lig. vertebropleurale (3), transversopleurale (1) + m. scalenus minimus Sibsoni, lig. costopleurale (2) • recessus pleurales: costodiaphragmaticus (1), costo-(2), phrenico- a vertebromediastinalis • lig. pulmonal Plíce - obrázky, kresby, anatomie, popis funkce. Pátek, 10. duben 2009 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 5770x. Plíce jsou houbovitý šedorůžový orgán, který vyplňuje převážnou část hrudníku. Svým tvarem připomínají křídla. Povrch plic je krytý blánou zvanou poplicnice. Máme pravou a levou plíci

Pohrudnice - Wikipedi

 1. Plíce (pulmo, slovensky pľúca) jsou párový orgán, který zajišťuje výměnu plynů mezi vzduchem a krví.Jsou obalené tenkou blánou, poplicnicí (pleurou), a uložené v pleurální dutině.Plíce savců, včel a člověka se skládají z miliónů tenkostěnných váčků, plicních sklípků (alveol), které jsou opředeny krevními kapilárami
 2. imálním množstvím tekutiny, umožňujícím vzájemný posun listů.
 3. imus Sibsoni, lig. costopleurale • recessus pleurales: -costodiaphragmaticus (punkce) -costo-, phrenico- a vertebromediastinalis • lig. pulmonal
 4. 12. Co je pohrudnice, poplicnice a alveola? Pohrudnice = blána vystýlající hrudník, poplicnice = blána pokrývající povrch plic. Mezi nimi je tekutina a podtlak. Alveola je plicní sklípek = základní funkční jednotka plic. 13. Jaký je rozdíl mezi levou a pravou plící? Pravá plíce má 3 laloky
 5. TBC) Malobuněčný karcinom plic Pleura Pohrudnice + poplicnice Pleura serózní blána mezotel (1-vrstevný plochý) tunica serosa tela subserosa poplicnice (pleura visceralis) pohrudnice (pleura parietalis) pars costalis, diaphragmatica, mediastinalis Chirurgické členění Horní dýchací cesty Nosní dutina Vedlejší nosní dutiny.
 6. Povrch plic kryje vazivová blána - poplicnice (pleura visceralis). Ta přechází na vnitřní stranu hrudníku jako pohrudnice (pleura parietalis). Mezi oběma blánami je pohrudniční štěrbina, vyplněná tekutinou. (Pozn. autora: přítomnost krve v pohrudniční štěrbině, nejčastěji po úrazu, vyvoláva tzv. hemothorax)

Pleura (pohrudnice) a pleurální dutina NZI

3 Onemocnění hrudní stěny a pohrudnice Specialni chirurgi

bun ěk pohrudnice • medián p řežití 4-18 měsíc ů • kauzální vztah k expozici azbestu jednozna čně prokázaný • cca až 90% všech MM je z azbestu • amfiboly výrazn ě vyšší karcinogenní potenciál • latence je rozhodující rizikový faktor - 30-50 let • kou ření riziko MM nezvyšuje • sta čí relativn ě. Vysvětlete pojmy poplicnice a pohrudnice. Poplicnice je vazivová blána, která kryje povrch plic. Pohrudnice je jemná blána na vnitřní straně hrudníku. 6. Popište, co se děje při vdechu. Při vdechu se bránice pohybuje směrem dolů jako píst a činností mezižeberních svalů se hrudník zvětšuje Tvoří ji dvě vrstvy: - parietální (pohrudnice) - viscerální (poplicnice). Pleurální dutina = velmi malý prostor s negativním tlakem, ohraničený dvěma listy pleury. V této dutině je 5-20 ml tekutiny, která je následně vstřebávána do oběhu. Pleurálním prostorem tak projde zhruba 5-10 l tekutiny denně a) poplicnice a pohrudnice. b) prsní svaly a bránice. c) svaly mezižeberní a prsní . d) bránice a svaly mezižeberní . 6. Horní cesty dýchací tvoří: a) dutina nosní a hrtan . b) dutina nosní a nosohltan . c) dutina nosní, nosohltan a hrtan. d) hrtan a průdušnice . 7. Dolní cesty dýchací tvoří: a) hrtan, průdušnice, 2. Tlak v pohrudniční dutině. V exsudativní zánět pohrudnice (hromadění tekutiny v pohrudniční dutině), může zvýšit tlak na srdce. Pocity objeví po oběhové poruchy a problémy oběhového systému Pneumotorax je stav, kdy se v pohrudniční dutině abnormálně hromadí plyn, nejčastěji vzduch, a dochází zde ke zrušení podtlaku Ventilový (též přetlakový nebo tenzní.

PPT - VENTILACE A PLICNÍ OBJEMY PowerPoint Presentation

- v dutině hrudní, kterou vystýlá blána = POHRUDNICE - kryté blánou = POPLICNICE - základní stavební jednotka plic = plicní sklípek = ALVEOLA výměna plynů s krví pravá plíce - 3 laloky levá plíce - 2 laloky Plicní sklípk Povrch plic kryjí dvě blány - poplicnice a pohrudnice. Poplicnice (pleura visceralis) pokrývá celý povrch plic a je s ním srostlá. Poté postupně přechází v pohrudnici (pleura parietalis), jež vystýlá pohrudniþní dutinu. Tyto blány jsou lesklé, průhledné a serózní pohrudnice f pleura; parietal pleura; Derived terms . zánět pohrudnice ( pleurisy ) See also . poplicnice f; Further reading . pohrudnice in Příruční slovník jazyka českého, 1935-1957; pohrudnice in Slovník spisovného jazyka českého, 1960-1971, 198 Poplicnice. vazivová blána na povrchu plic; přechází na vnitřní stranu hrudníku jako tzv. pohrudnice; mezi poplicnicí a pohrudnicí je pohrudniční štěrbina vyplněná tekutinou; v pohrudniční štěrbině je podtlak à plíce jsou roztažené otázka: při protržení poplicnice (pohrudnice) nastává tzv. pneumotorax Nemoci způsobené azbestem BENIGNÍ - nenádorová, nezhoubná azbestóza (plicní fibróza) pleurální hyalinóza (postižení pohrudnice a poplicnice) MALIGNÍ - zhoubné nádory rakovina plic maligní mezoteliom (rakovina pohrudnice, pobřišnice) Pro všechna onemocnění platí: vznikají po mnohaleté latenci od začátku expozic

Objevuje se při zánětech plic či poplicnice. Během zánětu dochází ke změnám v plicích a nádech pak vyvolává zvukové fenomény, tj. krepitace. Ty mohou být místní nebo po celých plicích, dle rozsahu zánětu. V případě poplicnice či pohrudnice mluvíme o třecích šelestech Poplicnice (též viscerální pleura nebo také plicní pleura, lat. pleura visceralis) je párová vazivová blána těsně přiléhající k plicím.Ve skutečnosti je to pouze jedna ze stran plochého párového váčku zvaného pleura, který obaluje a chrání plíce a usnadňuje jejich činnost.Druhý list pleury se nazývá pohrudnice - ta je v kontaktu s vnějšími strukturami. Dýchací soustava člověka . fce: - zajištění dostatečného příjmu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého - činnost dýchání = RESPIRACE - zajišťovaná spoluprací oběhové a dýchací soustavy → zajištění rozvodu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého. transport kyslíku: - ze zevního prostředí až na místo spotřeby (k buňkám věrohodné zdroje. Dýchací soustava systema respiratorium je orgánová soustava živočichu, která slouží k dýchání respiraci tedy výměně dýchacích plynu kyslíku Dýchací soustava člověka představuje soustavu orgánu, která zajišťuje výměnu plynu mezi krví a vnějším prostředím. K dýchací soustavě patří dýchací cesty Dýchací cesty tvoří součást těla.

Zánět pohrudnice: Příznaky, léčba - Rodicka

Biopsie (odběry vzorků) z pohrudnice, poplicnice, plic a nádorů mezihrudí - a to torakoskopicky, mediastinoskopicky nebo otevřenou cestou. Operace osrdečníku (perikardu) v případě jinak neřešitelného výpotku uvnitř osrdečníkového vaku - torakoskopická exstirpace parakardiálních cyst, fenestrace perikard Viděla lidi, které zabil azbest. Prostě se nenadechnete, říká onkoložka. Jiří Pšenička. Foto: www.mrozek.cz. Takto v minulých týdnech v Praze probíhala demolice někdejšího areálu Tesly Hloubětín. V budovách byly desítky tun azbestu, ani lidé, kteří v okolí bydlí, si při bourání nevšimli žádných ochranných. Předmluva Práce pojednává o plicní cystické fibróze (mukoviscidóze). Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá stručnou anatomií dýchacích cest

Slovník pojmů z porodnictví. syndrom získaného selhání imunity, smrtelné virové onemocnění, které je vyvoláno virem HIV (Human Immunodeficiency Virus) krevní test, který se používá pro zhodnocení vývoje plodu a stanovení možnosti vzniku některých vrozených vývojových vad. chybění menstruačního krvácení v době. Hlavní a další úkol plic, horní, dolní cesty dýchací, nemoci dýchací soustavy.. Vzduch jako hlavní úkol plic. Každá buňka našeho těla funguje jako kamna, která potřebují palivo (u kamen dřevo, u buněk živiny) a kyslík (O 2), díky kterému buňky spalují živiny za vzniku energie, vody (H 2 O) a oxidu uhličitého (CO 2).. Hlavním úkolem plic, respektive celého.

Bolest levého boku,zánět poplicnice nebo pohrudnice

Pleura parietalis pohrudnice, nástěnný list pleury tvořící serózní výstelku dvou dutin pohrudničních. Pleura visceralis (pulmonalis) poplicnice, útrobní list pleury pokrývající plíci pleuracentesi Lidí nemocných kvůli azbestu může být více, než ukazují statistiky. Jiří Pšenička. Foto: Marek Podhora / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz. Azbest je už 45 let na seznamu karcinogenů. Ilustrační snímek z roku 2015 zachycuje sanační práce ve škole v Prachaticích, kde byly zjištěny nadlimitní hodnoty azbestu. Reklama Název: Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Původce: NK: Metoda: PCR: Cena: 500: Komentář: pleuropneumonie prasat (PP) Materiál: plicní tkáň s typickými lézemi, stěr z plic, seškrab z mandlí, stěr z pohrudnice, poplicnice a osrdečník Nabídka a prodej homeopatického přípravku Petroleum D5 - Lékařský petrolej (lékárenský petrol) kapky, 100ml, prvotřídní kvalit Brustfell pohrudnice, poplicnice, pleura Anglický • Francouzský • Italský • Německý • Ruský • Španělský • Slovenský Reklama • Nápověda • Ochrana údaj

Pohrudnice musí zůstat neporušená, kromě případu snadnějšího zavěšení produktu. en.wiktionary2016. Show algorithmically generated translations. Pleura No translations Add Similar phrases. parietal pleura. Pohrudnice; pohrudnice; visceral pleura. Poplicnice; poplicnice; Examples Add . Stem. visual inspection of the pleura and the. Na povrchu plic je vazivová blána poplicnice, přecházející na vnitřní stranu hrudníku jako pohrudnice. Pod poplicnici se ukládají v mízních cévách různé nečistoty, např. uhelný či kouřový prach, což vytváří na povrchu plic dospělého člověka typický mramorovaný vzhled Serózní membrány chrání orgány v hrudníku a břiše a výrazně zmenšují tření při jejich vzájemném pohybu. V hrudní dutině jsou dvě serózní membrány zvané pohrudnice (pleura parietalis) a poplicnice (pleura pulmonalis). V břišní dutině jsou orgány pokryty serózní membránou nazvanou pobřišnice (peritoneum)

Zánět pohrudnice: příčiny, příznaky, léčba a komplikac

poplicnice - vazivová blána, která obaluje plíce pohrudnice - vazivová blána, která obaluje hrudník mezi nimi je pohrudniční štěrbina, ve které je nižší tlak než atmosferický a díky tomu jsou plíce napjat Plíce obklopují dvě blány, které nazýváme poplicnice a pohrudnice. Mezi nimi se nachází tenká vrstva tekutiny, která má umožňovat pohyb plic při dýchání. Svou spodní částí spočívají plíce na bránici, jejich vrcholky vyčnívají nad klíční kost do oblast zánět pohrudnice, poplicnice, osrdečníku, osteoporóza, nedostatečnost ledvin, vředy trávicího traktu, anémie, snížený hemoglobin a další) Diagnostika • Diagnóza se stanovuje na základě klinických příznaků a laboratorních vyšetření s doplněním rentgenovými snímky, CT nebo magnetickou rezonancí. Léčb zánět pohrudnice, poplicnice (bolest na hrudi, kašel, nedostatku dechu) rakovina plic (tupá bolest na hrudi, únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, hubnutí, suchý kašel, vykašlávání krve, nedostatek dechu) plicní embolie (bolest na hrudi je velice silná, dušení se, suchý kašel, vykašlávání krve

Tuberkulóza, souchotiny, úbytě - příznaky, projevy

Ambulance pro onemocnění pohrudnice Fakultní Thomayerova

 1. Viscerální ‒ pokrývající orgány, poplicnice na plicích (pleura pulmonalis) Parietální ‒ pohrudnice, naléhající na hrudní stěnu Prostor mezi parietální a viscerální pleurou je pleurální dutina, ve které je malé množství tekutiny a pomáhá vytvořit negativní tlak nápomocný k dýchání, udržuje plíce rozepjaté
 2. Hyalinóza pleury (postižení pohrudnice a poplicnice). Vazivové změny na pohrudnici (bláně, která obklopuje plíce). Často je náhodným nálezem na RTG plic a obvykle nevede ke zhoršení kvality života. Pokud je spojená s postižením plicních funkcí, lze ji ohlásit jako nemoc z povolání
 3. Mezi nezhoubná onemocnění náleží azbestóza = plicní fibróza a pleurální hyalinóza = postižení pohrudnice a poplicnice. Mezi zhoubná onemocnění potom řadíme především rakovinu plic a maligní mezoteliom = rakovina pohrudnice, pobřišnice. Jsou však i odhady, že azbest může být příčinou vzniku rakoviny jícnu.

Zánět pohrudnice - diagnóza, příznaky, léčba

Chlamydiová pneumonie, chlamidiový zápal plic - příznaky

Zánět pohrudnice: příznaky, léčb

poplicnice pohrudnice pohrudniëni dutina mezihrudi prûdušinky 'D oxford designers & illustrators 2C04 SOUSTÄVÄ wall ot stomach: gagm Of . Minutový objem - objem vzduchu, který dýchánim vyméníme za 1 minutu (v klidu asi 8 litrû; 0,5 Ix 16 vdechû) zánět pohrudnice, poplicnice (bolest na hrudi, kašel, nedostatku dechu) příušnice (zduřelé příušní žlázy, horečka, bolest při otevírání úst, malátnost) zánět kostní dřeně, osteomyelitida (zvýšená teplota až horečky, bolest kostí, zvětšení uzlin a) poplicnice b) bránice c) pohrudnice 30.Schránky ústřice se nazývají: a) ulity b) krunýře c) lastury 31.Želva nádherná je: a) plaz b) ryba c) obojživelník 32.Klepeta nemá: a) rak b) krab c) langusta 33.Mezi šelmy psovité patří: a) kočka divoká b) rys ostrovid c) liška obecná 34.Včela medonosná dýchá a) poplicnice b) bránice c) pohrudnice Schránky ústřice se nazývají: a) ulity b) krunýře c) lastury Želva nádherná je: a) plaz b) ryba c) obojživelník Klepeta nemá: a) rak b) krab c) langusta Naší největší rybou je: a) štika b) sumec c) candá

Zánět pohrudnice provází bodavá bolest - Deník

 1. poplicnice, hrudní dutinu vystýlá blanitá pohrudnice prðdušnice bránice plíce pravá plíce prðdušinka vlaseönice Plícní sklípek - základní funköní plicní jednotka váöek - zde probíhá výména dýchacích plynð plicní sklípky prðdušnice prðd ušinka PrÖdušnice prðduška -je dlouhá 10-12 c
 2. jícen, žaludek, pohrudnice. Poplicnice je: jemná blanka, která kryje povrch hrtanu, jemná blanka, která kryje povrch plic, jemná blanka, která kryje povrch srdce. Doplň do obrázku názvy jednotlivých částí dýchací soustavy. Do předchozího obrázku dokresli srdce
 3. lékařský petrolej - lékárenský petrol. Nabízím k prodeji vysoce kvalitní homeopatický přípravek Petroleum D5 - kapky. Obsah balení 100 ml. Certifikováno pro prodej v EU, vyrobeno v EU. Určeno k vnitřnímu i vnějšímu užití. Potravinový doplněk
 4. poplicnice a pohrudnice při dýchání, vstřebává tekutiny a některé plyny, které vnikly do pleurální dutiny. V neposlední řadě zajišťuje podtlak v pohrudniní dutin ě a udržuje tak plíce rozepjaté (1)
 5. Bojuje s rakovinou plic, léčbu si ale hradí sama. Pojišťovna odmítá platit. Chtěla jsem se ujistit, že si je lékařka svou diagnózou skutečně jista. Zablokovaná žebra jsem totiž měla dva roky zpátky a bolest byla úplně jiná, vysvětluje Hanka. Lékařka ji tedy poslala na rentgen, který ukázal vodu na plicích

Pohrudnice. Pohrudnice je serózní blána, kterou je vystlána hrudní dutina. Nový!!: Mezoteliom a Pohrudnice · Vidět víc » Poplicnice. dutina mezi nimi je zveličená v zájmu přehlednosti Poplicnice (též viscerální pleura nebo také plicní pleura, lat. pleura visceralis) je párová vazivová blána těsně přiléhající k. Vykašlávání krve, hemoptýza, příčiny, příznaky a léčba tohoto onemocnění. Popis podle moderní medicíny a celostní léčebné postupy alternativních technik zánět pohrudnice, poplicnice (bolest na hrudi, kašel, nedostatku dechu) sarkoidóza (více orgánové onemocnění, chronický suchý kašel, nedostatek dechu, bolest hrudníku až vykašlávání krve dane příznaky plicní tbc mohou být nenápadné, nespecifické- celková malátnost, slabost,hubnutí, občasně subfebrilie/ tepl. lehce na 37 st.C./ ,pokašlávání, u starčích lidí se tyto příznaky monou dávat do souvislti s jiných chron. onemocněním a na plicní Tbc se přijde pozdě, existují však i formy rychlé kdy obtíže vznikají rychle- vysoké horečky, kašel, i.

Bolest pohrudnice články a rady - lecitnemoc

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 eské Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (plicní fibróza), pleurální hyalinóza (postižení pohrudnice a poplicnice). K maligním (zhoubným) onemocněním se řadí karcinom plic, karcinom ovarií a laryngu, mezoteliom pleury a peritonea. Příznaky onemocnění se objevují až za několik let po expozici azbestem. U maligního mezoteliomu je to dokonce 30 - 50 let po expozici jícen, žaludek, pohrudnice. Poplicnice je: jemná blanka, která kryje povrch hrtanu, jemná blanka, která kryje povrch plic, jemná blanka, která kryje povrch srdce. Podle obrázku napiš názvy jednotlivých částí dýchací soustavy •Dýchací svaly -bránice, mezižeberní • Spirometr -přístroj k funkčnímu vyšetření plic • KAPACITA PLIC: • Celková kapacita plic -cca 6l (individuální) • Dechový objem-0,5l (vdech v klidu) • Vdechový rezervní objem-2l (možné nadechnutí po normálním vdechu) • Výdechový rezervní objem-1l (možné vydechnutí po. Přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu Dýchání vnější - výměna plynů mezi plícemi a krví v plicních sklípcích Dýchání vnitřní - výměna plynů mezi krví a buňkami - pouze ve vlásečnicích Průřez hrudní dutinou Poplicnice - pokrývá plíce Pohrudnice - vystýlá dutinu hrudní.

PPT - Dýchací soustava 2 PowerPoint Presentation, freeZánět pohrudnice provází bodavá bolest - DeníkŽENA-IN - Kolik stojí měsíc kvalitního života? PojišťovnaPPT - Tkáně I

Lupus (systémový lupus) Systémový lupus erytematodes (SLE) je odborný název nemoci, které se lidově říká lupus, latinské označení pro vlka.Jde o chronické zánětlivé onemocnění, které vzniká v důsledku poruchy obranných mechanizmů. Při tomto autoimunním onemocnění napadá imunitní systém vlastní zdravé buňky.Laicky řečeno, imunitní systém vytváří. Dýchací soustava, která se skládá z dýchacích cest, plícních cév, plic a dýchacích svalů, zajišťuje přísun čerstvého kyslíku do krve. Krví je přenášen do míst potřeby. Krev rovněž přenáší oxid uhličitý, který je veden do plic a plicní ventilací je z těla odstraňován Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Start studying Dýchací systém - anatomie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools